12.1.2023 Pinnalla NYT

Sivistysvisio näyttää järjestöille lähitulevaisuuden suuntaa

Sivistys nousee yhteisöistä -podcast | Jakso 1

Sivistysvisio katsoo tulevaisuuteen ja hahmottaa järjestöjen sivistysroolia: mikä se on ja mikä siihen lähivuosina vaikuttaa. Sivistysvisiosta saa tukea esimerkiksi järjestöjen koulutusten strategiseen suunnitteluun. Myös Siviksen oma strategia pohjautuu Sivistysvisioon.

Siviksen asiantuntija Marion Fields ja SivisNYT-toimittaja Tia Yliskylä. Siviksen asiantuntija Marion Fields ja SivisNYT-toimittaja Tia Yliskylä. Siviksen asiantuntija Marion Fields ja SivisNYT-toimittaja Tia Yliskylä.

Siviksen Sivistysvisio nostaa esiin ilmiöitä, jotka vaikuttavat yhteiskunnassa laajasti. Järjestöille sivistysvisio on oiva apuväline lähitulevaisuuden ennakointiin ja esimerkiksi oman koulutuksen strategiseen suunnitteluun.

– Luottamus järjestöihin on ehkä vähän laskenut Euroopassa. Olemme pohtineet, että tällainen sivistäminen voisi olla järjestöille uusi tapa ottaa luottamusta takaisin. Se voisi olla esimerkiksi avointa, yhteistä opiskelua ja ihmisten kutsumista mukaan maailman hahmottamiseen ja ihmettelemiseen, myös demokratian rakentamiseen, Siviksen asiantuntija Marion Fields sanoo Sivistys nousee yhteisöistä -podcastissa.

Sivistysvisio antaa järjestöille myös tietoa siitä, millaisia taitoja ihmiset lähitulevaisuudessa tarvitsevat. Vision avulla järjestöt voivat suunnitella, minkälaista koulutusta ne tarjoavat ja miksi.

Sivistysvisio sai alkunsa tutkimuksesta

Sivis teki toissa vuonna laajaa tutkimusta oppimisesta ja sivistymisestä järjestöissä. Sen pohjalta laaditiin Järjestöissä me innostutaan -julkaisu. Samalla Sivis kehitti työkaluja oppimisen tueksi. Näitä kokeiltiin yhdessä järjestöjen kanssa. Lisäksi käytiin paljon keskusteluja.

Siviksen asiantuntijoille kirkastui, että järjestöjen sivistysroolissa on selkeästi neljä ulottuvuutta:

  1. Oppiminen ja sivistyminen
  2. Sivistynyt yhteisö
  3. Kestävyys ja eettisyys
  4. Julkinen vaikuttaminen

– Sitten huomasimme, että näiden ulottuvuuksien leikkauspisteistä nousee sellaisia asioita, joihin järjestöissä pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi järjestöissä puhutaan koko ajan enemmän osallisuudesta. Siitä, että ihminen tulee yhteisöön ja siellä näkyväksi. Siitä, että häntä kohdellaan yhteisössä hyvin. Osallisuus on mielestämme koko ajan tärkeämpää, Marion Fields sanoo podcastissa.

Sivistäminen voisi olla järjestöille uusi tapa saavuttaa luottamusta. Se voisi olla esimerkiksi yhteistä opiskelua.

Toinen esimerkki liittyy järjestöjen arvoihin. Järjestöt ovat kirjanneet paljon hyviä arvoja esimerkiksi strategioihinsa. Olennaista on, elävätkö järjestöt näitä arvoja todeksi.

–  Esimerkiksi yhdenvertaisuuden pitää toteutua myös yhteisön sisällä. Jotta sivistyminen voi toteutua, tulee hyvin erilaisten ihmisten pystyä toimimaan yhdessä järjestöissä: oppimaan toisiltaan ja sivistymään.

 

Kuuntele lisää Sivistys nousee yhteisöistä -podcastin ensimmäisessä jaksossa:

>> Podcastin tekstiversio

Sivistysvisio

Sivistysvisio Sivis.

Kuuntele koko podcast-sarja

Sivistys nousee yhteisöistä -podcastin keskiössä ovat sivistys ja järjestöjen sivistysrooli. Podcastissa suomalaisten kansalaisjärjestöjen asiantuntijat valottavat järjestöllisen sivistyksen merkitystä ja tulevaisuutta.

Mikä on vapaan sivistystyön oppilaitosten ja järjestöjen sivistystehtävä? Mitkä ovat järjestöjen valtteja tulevaisuuden kansalaisvaikuttamisessa? Entä mikä on suomalaisen kansalaistoiminnan ongelma ja miten sitä voi ratkoa? Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan viisiosaisessa podcast-sarjassa.

Kuuntele koko viisiosainen podcast:

Sivistys nousee yhteisöistä -podcast