27.1.2022 Järjestöelämää

Järjestöllinen sivistys on tietoa ja taitoa

Kestävää sivistystä | Osa 2

Järjestöt tuottavat paljon tietoja, taitoja ja keinoja, jotka lisäävät sivistystä. Invalidiliitossa kärkenä on yhdenvertaisuuden edistäminen.

Neljä ihmistä juttelee keskenään pöydän ääressä. Neljä ihmistä juttelee keskenään pöydän ääressä. Invalidiliitto järjestää koulutuksia mm. esteettömyydestä.

Minkälainen on järjestöjen sivistysrooli nyt ja tulevaisuudessa, Invalidiliiton koulutussuunnittelija Auli Tynkkynen?

– Järjestöllinen sivistys on tietoa ja taitoa toimia yhdessä järjestön tavoitteiden mukaisesti. Luulen, että järjestöt tekevät sivistystyötä jopa huomaamattaan niin, ettei sitä erikseen nimetä sivistämiseksi. Se ikään kuin sisältyy perustehtävään.

– Järjestöt tuottavat paljon keinoja yhteiskunnassa pärjäämiseen. Esimerkiksi monet järjestöt opettavat digitaitoja ja tietoturvallista toimimista verkossa. Taidoista syntyy sivistystä. Lisäksi järjestötoiminta tuottaa vuorovaikutustaitoja. Ne ovat tärkeitä kaikkialla.

Kasvokuva: Auli Tynkkynen.
Auli Tynkkynen.

Millaista sivistystä Invalidiliitto haluaa toiminnallaan edistää?

– Haluamme edistää yhdenvertaisuutta. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta siitä, onko heillä vamma tai sairaus tai minkälaisia muita ominaisuuksia heillä on. Katsomme asioita erityisesti vammaisten ihmisten näkökulmasta, ja vaikutamme siihen, että vammaisia ei syrjitä. Yhdenvertaisuus on meille olennaista.

– Käytännön toiminnassa tämä näkyy esimerkiksi esikouluikäisten puuhakirjana, jossa nostetaan erilaisuutta esiin. Tai Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkkinä. Tai verkkotilaisuutena: Miten vammaisista ihmisistä puhutaan? Puhetavoillakin luodaan sivistystä.

– Koulutamme myös esteettömyydestä ja välitämme tietoa. Esteettömyyden tärkeyden esiintuominen on olennaista. Se on tiedollista sivistystä.

Minkälaisin keinoin tuette kestävään elämään kasvamista?

– Invalidiliitto on tehnyt kestävän elämän käytännön ratkaisuja toimiston arkeen. Lisäksi olemme ottaneet kantaa esimerkiksi keskipitkän aikavälin ilmastonmuutostoimenpidesuunnitelmaan.

– Invalidiliiton koulutusten sisällöissä kestävä elämä ei vielä näy, mutta jäsenemme olisivat kiinnostuneita aiheesta. Pohdimme seuraavaksi, tuleeko kestävä kehitys myös osaksi koulutusten sisältöjä.

– Tärkeää on, että eri järjestöt viestivät kestävän elämän keinoista.

Invalidiliitossa tehdään koulutusstrategiaa yhteistyössä Siviksen kanssa. Lisäksi reilu yhdistystoiminta edistää sivistystä. Miten ne toimivat käytännössä?

– Koulutusstrategian suunnittelussa pohdimme, miten esimerkiksi koulutusten käytännön järjestelyissä voidaan huomioida kestävää kehitystä. Kysymyksessä voi olla pienetkin ratkaisut, kuten ruokahävikin vähentäminen.

– Reilua yhdistystoimintaa rakennamme muun muassa oppaalla ja koulutuksella. Niissä pohditaan avoimen ja reilun yhdistystoiminnan rakennuspalikoita sekä tapoja rakentaa yhdistykseen välittävää ja kannustavaa ilmapiiriä. Käsittelemme myös ristiriitojen ratkaisua ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumista. Kunnioittavat kohtaamiset ovat mitä suurimmassa määrin sivistystä.

Kestävää sivistystä järjestöihin-hankkeessa kehitetään kestävään elämään liittyvää järjestökoulutusta ja rakennetaan ymmärrystä järjestöjen tuottamasta sivistyksestä. Tässä juttusarjassa esittelemme hankkeessa mukana olevia Siviksen jäsenjärjestöjä ja järjestöjen ajatuksia sivistyksestä.

 


TULE MUKAAN KEVÄÄN KESKUSTELUTILAISUUKSIIN:

Järjestöjen sivistysroolia pohtimassa: Järjestö sivistää

Ma 7.2.2022 klo 13–14.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 2.2.2022

Ma 4.4.2022 klo 13.00–14.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 30.3.2022

Kuvituskuva: logo.

Invalidiliitto

  • Fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö.
  • Edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Visiona on yhdenvertainen ja esteetön Suomi.
  • ”Arvostamme ja kunnioitamme jokaista ihmistä. Vaikutamme siihen, että jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua, toimia ja vaikuttaa. Tuomme rohkeasti esiin asiantuntemuksemme ja herätämme yhteiskunnallista keskustelua yhdenvertaisuudesta ja esteettömyydestä.”
  • Jäseniä noin 27 000.
Invalidiliitto

Juttusarjan aikaisemmat osat:

Osa 1: Kalevalaisten Naisten Liitto