14.7.2021 Pinnalla NYT

Selvitys: Järjestöissä innostutaan ja sivistytään

Järjestöissä me innostutaan – Oppiminen ja kestävä sivistys järjestötoiminnassa -julkaisu tuo käytännöllisiä näkökulmia oppimiseen ja sivistykseen järjestökoulutuksessa.

Mistä on kysymys Järjestöissä me innostutaan – Oppiminen ja kestävä sivistys järjestötoiminnassa -julkaisussa, Siviksen asiantuntija ja julkaisun toimittaja Marion Fields?

– Julkaisussa avataan käytännöllisiä näkökulmia oppimiseen ja sivistykseen järjestökoulutuksessa. Tarkastelussa on kahdeksan Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestön koulutusta. Keskiössä on kestävä elämä. Tarkastelemme, millaista elämäntapojen muutokseen tähtäävää ja uudistavaa oppimista järjestökoulutuksessa syntyy.

– Teemme näkyväksi oppimisen prosesseja: millaiset menetelmät ja käytännön ratkaisut tukevat oppimista, keihin oppijat tukeutuvat opiskellessaan, ja miten kestävään elämään kasvaminen näkyy. Avaamme tuoreita näkökulmia järjestökoulutuksen mahdollistamaan sivistymiseen.

Julkaisu on osa Sitran Sivistys+-ohjelman rahoittamaa Kestävää sivistystä järjestöihin -hanketta.

Mitä erityistä julkaisu kertoo järjestöjen sivistysroolista?

– Järjestöjen kautta avautuu mahdollisuus yhdessä tekemiseen ja vertaisoppimiseen. Järjestökoulutukset antavat myös tilaisuuden avartaa omaa näkökulmaa ja oppia uusia vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Järjestöjen kautta avautuu mahdollisuus yhdessä oppimiseen.

– Järjestöjen tekemästä työstä onkin syytä olla ylpeä, sillä järjestöjen toiminnan kautta opitaan tekemään eettisiä arjen valintoja sekä vaikuttamaan tulevaisuuteen. Samalla oppiminen edistää yhteisöllisyyttä ja yksilön hyvinvointia.

Mitä hyötyä Siviksen jäsenjärjestöt saavat? 

– Järjestöt löytävät julkaisusta tietoa tekijöistä, jotka edistävät oppimista koulutuksessa. Tietoa voi soveltaa mihin tahansa koulutukseen.

Lisäksi julkaisun tuloksia hyödynnetään Kestävää sivistystä järjestöihin -hankkeen kokeiluissa, joissa etsitään uusia tapoja edistää oppimista järjestöissä. Kokeiluja tehdään syksyn aikana, ja tuloksena syntyviä malleja voivat hyödyntää sekä järjestöt että Sivis.

 

Lataa ja lue julkaisu

Kestävää sivistystä järjestöihin -hankkeen logo

Mikä?

>> Lue lisää hankkeesta

Teksti: Tia Yliskylä

Lisätietoja