9.2.2023 Pinnalla NYT

Kestävän elämän ohjelma opastaa järjestöarjessa

Opintokeskus Siviksen Kestävän elämän ohjelman tehtävänä on kannustaa Siviksen väkeä ja jäsenjärjestöjä edistämään kestävää elämää ja siihen kasvamista.

Kolme ihmistä katsoo puhelinta ulkona. Kolme ihmistä katsoo puhelinta ulkona. Sivisläiset Erkki Ukkola, Aino Laurila ja Johanna Tuomi pitävät uutta kestävän elämän ohjelmaa erinomaisena askeleena ja esimerkkinä kaikille järjestöille.

Päätavoitteita on kaksi: Siviksen toiminta tukee kestävään elämään kasvamista järjestöissä ja kestävä elämä on läpileikkaava arvo kaikessa Siviksen toiminnassa.

Näiden lisäksi Kestävän elämän ohjelmassa on asetettu useampia alatavoitteita. Niissä pyritään esimerkiksi siihen, että Siviksen jäsenjärjestöt osaavat kehittää koulutustaan ja toimintaansa tukemaan kestävään elämään kasvamista. Lisäksi on tarkoitus, että Siviksen jäsenjärjestöillä on mahdollisuus saada ja jakaa tietoa kestävästä elämästä ja siihen liittyvistä kasvatuskysymyksistä.

– Järjestöissäkin on entistä suurempi tarve kestäville valinnoille, ja me Siviksessä haluamme palvella jäsenjärjestöjämme hyvin. Kestävän elämän ohjelma on käytännönläheinen vinkkipankki, Siviksen asiantuntija Marion Fields kertoo.

Jäsenjärjestöille koulutusta ja työvälineitä

Kestävän elämän ohjelma johdattaa Siviksen toimintaa useamman vuoden ajan. Jäsenjärjestöt saavat kestävään elämään liittyvää konkreettista tukea ja työvälineitä.

– Tarjoamme jäsenjärjestöille kestävään elämään ja siihen kasvamiseen liittyvää koulutusta. Lisäksi voimme tukea järjestöjen työtä esimerkiksi osaamisen jakamisen avulla, Marion Fields kertoo.

Käytännön toimenpiteitä jätehuollosta matkustamiseen

Siviksen kestävän elämän ohjelman tavoitteiden toteutumista edistetään konkreettisin toimin. Niitä ohjaavat kestävän elämän eettiset periaatteet.

Periaatteiden vaikutus ulottuu Siviksen työskentelytiloihin, energian ja veden käyttöön, jätehuoltoon, yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen, matkustamiseen, hankintoihin, tarjoiluihin ja kulttuuriin. Kuvituskuva kestävän elämän ohjelma

Käytännössä se tarkoittaa, että esimerkiksi Siviksen työskentelytilat ovat helposti saavutettavissa julkisen liikenteen avulla ja toimistojen tiloissa on huomioitu esteettömyys. Kaikissa toiminnoissa pyritään säästämään vettä ja energiaa. Sähkö ostetaan ekologisesti tuotettuna, mikäli se on mahdollista. Samoin tarkoituksena on vähentää jätteiden määrää ja edistää kierrättämistä.

Henkilöstösuunnittelussa Sivis noudattaa yhdenvertaisuusohjelman periaatteita sekä syrjimättömyyden periaatetta. Työyhteisö arvostaa moninaisuutta ja tasa-arvoa, jotka huomioidaan koulutuksessa ja henkilöstövalinnoissa. Elinikäinen oppiminen on tavoite ja arvo.

Koulutuksen tehtävänä on tukea erilaisten ryhmien osallistumista aktiivisina kansalaisina yhteiskunnalliseen elämään. Sekä Siviksen omassa että järjestöjen koulutustoiminnassa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Tilat ja koulutusmateriaalit ovat kaikille saavutettavissa.

Matkustaminen on Siviksessä harkittua, ja siten vaikutetaan ilmasto- ja ympäristökuormitukseen. Sivis on jo pitkään toteuttanut etäkokouksia ja -koulutuksia sekä panostanut niissä tarvittaviin laitteisiin ja yhteyksiin.

Kaikissa hankinnoissa vältetään turhaa kuluttamista. Tapahtumissa painotetaan eettisesti kestäviä valintoja. Siviksen toiminta edistää sekä kulttuuriperinnön säilymistä ja siirtymistä että kulttuurista moninaisuutta.

 

Siviksen kestävän elämän ohjelma

Lisätietoja