7.12.2021 Järjestökoulutus

Kulttuuriperintö ja sivistys siivittävät kestävää elämää

Kestävää sivistystä | Osa 1

Kalevalaisten Naisten Liitto aloittaa SivisNYTin järjestöjen sivistysroolia käsittelevän Kestävää sivistystä -juttusarjan. Liitto edistää kulttuuriperinnöstä kumpuavaa sivistystä.

Kuvituskuva: Kalevalaiset naiset juttelevat. Kuvituskuva: Kalevalaiset naiset juttelevat. Kalevalaisten Naisten Liitto välittää kulttuuria, perinteitä ja suomen kieltä kaikille.

Minkälainen on järjestöjen sivistysrooli nyt ja tulevaisuudessa, Kalevalaisten Naisten Liiton toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen?

– Järjestöjen sivistysrooli kasvaa koko ajan. Yleissivistyksen taso on nykyään vähän kyseenalainen, koska matemaattiset aineet syrjäyttävät taito- ja taideaineita peruskoulussa. Sivistys edistää luovuutta, ja sivistystä tukevia harrastuksia ja järjestötoimintaa tarvitaan entistä enemmän. Luovuus vaikuttaa Suomen kilpailukykyyn. Tarvitsemme siis sivistysilmapiiriä ilman kovia tavoitteita ja tulosarvoja!

– Järjestömme välittää kulttuuria, perinteitä ja suomen kieltä kaikille. Sydämen sivistys kumpuaa kulttuuriperinnöstämme. Meillä olisi paljon opittavaa siitä, miten ennen elettiin sopusoinnussa luonnon kanssa. Olemme vieraantuneet luonnon kiertokulusta. Se voisi olla kestävän sivistyksen pohja.

Sirpa Huttunen, Kalevalaisten Naisten Liitto.
Sirpa Huttunen.

Millaista sivistystä Kalevalaisten Naisten Liitto haluaa toiminnallaan edistää?

– Haluamme edistää kulttuuriperinnöstä ja juurista kumpuavaa sekä luontoa kunnioittavaa sydämen sivistystä. Suomessakin on erilaisia kulttuureita. Ennen murre- ja heimorajat määrittelivät tapoja, nyt kulttuurien kirjoa lisäävät myös maahanmuuttajat. Meidän pitää nykyisessä avoimessa maailmassa ymmärtää perinteiden vaikutus ja sivistyksen merkitys. Perinteet myös muuttuvat koko ajan. Meidän täytyy kunnioittaa ja arvostaa toinen toisiamme sekä erilaisia ja muuttuvia perinteitä. Omat juuret täytyy tuntea, jotta voi ymmärtää ja arvostaa muita.

– Tavoitteenamme on edistää sellaista sydämen sivistystä, jota löytyy yksinkertaisesti eläneeltä mökin mummolta. Vähän niin kuin runonlaulajanaiset entisaikaan. He olivat kouluttamattomia aineettoman kulttuuriperinnön välittäjiä, kirsikunnasten esiäitejä.

Minkälaisin keinoin tuette kestävään elämään kasvamista?

– Järjestömme kautta pääsee takaisin juurevaan, maanläheiseen toimintaan, jossa tehdään itse ja ollaan poissa ruutujen ääreltä. Järjestämme nykyihmisiä kiinnostavaa harrastustoimintaa, joka tavoittaa matalalla kynnyksellä eri-ikäisiä ihmisiä.
– Toteutamme kaikessa äidiltä tyttärelle -ajatusta: vanhemmat sukupolvet opettavat perinteisiä taitoja ja kertovat, minkälaista elämä on ennen ollut. Lisäksi puhumme kestävän elämän teemoista, olemme mukana tapahtumissa ja näkyvissä somessa.

Kalevalaisten Naisten Liitossa tehdään parhaillaan koulutusstrategiaa ja syvennytään jäsenten oppimistarpeisiin. Mitä matkan varrella on jo selvinnyt?

– Siviksen ansiosta huomasimme, että toiminnassamme syntyy paljon tiedostamatonta oppimista. Nyt kehitämme toimintaamme niin, että tiedostamme oppimisprosessin myös harrastuksissa. Oivallus kirkastaa myös järjestömme toiminta-ajatusta – sitä, miksi olemme olemassa.

 

Kestävää sivistystä järjestöihin-hankkeessa kehitetään kestävään elämään liittyvää järjestökoulutusta ja rakennetaan ymmärrystä järjestöjen tuottamasta sivistyksestä. Tässä juttusarjassa esittelemme hankkeessa mukana olevia Siviksen jäsenjärjestöjä ja järjestöjen ajatuksia sivistyksestä.

Kuvituskuva: logo.

Kalevalaisten Naisten Liitto

  • Kulttuuri- ja perinnejärjestö
  • Tekee työtä suomalaisen kulttuurin edistämiseksi. Tehtävänä on suomalaisen kulttuurin, kielen ja perinteen välittäminen kaikille ympäristöä kunnioittavalla tavalla.
  • ”Kulttuuriperinnön voimauttava naiskuva on silta, jota pitkin siirrämme perinteitä sukupolvelta toiselle ja laajemmin koko yhteiskuntaan. Juuremme ovat perinteessä samalla kun oksat kurkottavat tulevaisuuteen.”
  • Jäseniä noin 3 000.
Kalevalaisten Naisten Liitto

Lisää kestävän elämän eväitä:

• Järjestöissä me innostutaan -julkaisu

• Kestävän elämän muutosvoimaa järjestötoiminnasta -julkaisu

• Siviksen kestävän elämän ohjelma