26.4.2022 Järjestökoulutus

Järjestöt ovat oman alansa asiantuntijoita ja sivistäjiä

Kestävää sivistystä | Osa 6

Järjestöissä sivistys pannaan käytäntöön ja muutetaan teoiksi. Järjestöt kasvattavat aktiivisia maailmankansalaisia. Fingo edistää globaalia sivistystä.

Fingon väkeä eduskunnan rappusilla mielenosoituksessa. Fingon väkeä eduskunnan rappusilla mielenosoituksessa.

Minkälainen on järjestöjen sivistysrooli nyt ja tulevaisuudessa, Fingon oppimisen asiantuntija Anni Vihriälä?

– Maailma on nopeassa muutoksessa, eikä kukaan pysty ennustamaan tulevaisuutta. Järjestöt ovat kansalaisyhteiskunnan perusta ja tärkeitä sivistyksen edistäjiä. Järjestöt ovat usein oman alansa asiantuntijoita, joiden kokoamalla tiedolla on tärkeä sivistystehtävä. Järjestöissä toimii aktiivisia ihmisiä, jotka tuottavat tietoa ja osaavat välittää sitä eteenpäin.

– Tiedollisen sivistyksen lisäksi tärkeää on se, että järjestöt tarjoavat mahdollisuuden laittaa sivistys käytäntöön ja muuttaa se teoiksi. Järjestöissä voi toimia sydämen sivistyksellä ja pyrkiä muuttamaan maailmaa oikeudenmukaisemmaksi ja sivistyneemmäksi. Jokaisella pienelläkin teolla on merkitystä tässä isossa systeemissä.

Järjestöissä seurataan jatkuvasti muuttuvaa maailmaa.

– Järjestöissä seurataan jatkuvasti muuttuvaa maailmaa. Esimerkiksi meidän jäsenjärjestöissämme tulevaisuusajattelu ja sen työkalut ovat herättäneet paljon kiinnostusta. Järjestöjen tehtävänä on myös hahmottaa ja ennakoida sitä, millaista toimintaa ja sivistystä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Fingon asiantuntija Anni Vihriälä.
Anni Vihriälä. Kuva: Markus Sommers

Millaista sivistystä Fingo haluaa toiminnallaan edistää?

Fingossa edistämme globaalia sivistystä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että ketään ei voida jättää jälkeen, vaan kaikki YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on toteutettava globaalisti.

– Meidän täytyy olla tietoisia syy-seuraus-suhteista, esimerkiksi siitä, miten oma toimintamme vaikuttaa muiden ihmisten ja luonnon hyvinvointiin. Globaalissa sivistyksessä on kyse siitä, että pyrimme asettumaan myös muiden asemaan ja toimimaan eriarvoisuuden vähentämiseksi eli kantamaan globaalin vastuumme.

Fingolla on 268 jäsenjärjestöä. Tuomme heidän osaamistaan ja sivistystään yhteen ja opimme toinen toisiltamme. Uskomme yhteistyön voimaan ja siihen, että harva meistä voi muuttaa maailmaa yksin. Mutta riittävällä porukalla on jo mahdollista saada aikaan muutosta.

Minkälaisin keinoin järjestöt edistävät kestävään elämään kasvamista?

Järjestöillä on valtava potentiaali saavuttaa erilaisia ihmisiä. Jokaisella järjestöllä on hyvin omanlaisensa aktiivi- ja seuraajaporukka. Järjestöt ovat tärkeitä paikkoja aktiiviseen maailmankansalaisuuteen kasvamiseksi, koska järjestöt tarjoavat tiedon lisäksi mahdollisuuksia toimia kestävän elämän puolesta. Itse ajattelen, että kestävä elämä tehdään muiden kanssa toimien ja yhdessä oppien.

Järjestöt tarjoavat tiedon lisäksi mahdollisuuksia toimia kestävän elämän puolesta.

Järjestöillä on erittäin tärkeä rooli globaalissa kansalaiskasvatuksessa. Sitä tehdään esimerkiksi kouluissa ja harrastusten kautta. Kohderyhmä on hyvin moninainen lapsista eläkeläisiin.

– Jo järjestötoiminnassa mukana olo itsessään kasvattaa vastuuta ja kykyä toimia osana yhteiskuntaamme. Kestävässä kehityksessä tärkeää on yhteistyö sekä kunnioitus muita ihmisiä ja luontoa kohtaan. Näitä tuetaan järjestötoiminnassa.

Miksi vapaa kansalaisjärjestötoiminta on tärkeää?

– Omasta mielestäni aktiivisen ja vapaan kansalaisyhteiskunnan rooli tuntuu entistä tärkeämmältä nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Vahva kansalaisyhteiskunta muodostaa keskeisen vastavoiman diktatuurin ja poliittisen mielivallan uhalle. Uskon, että kansalaisyhteiskunnan tukeminen niin Suomessa kuin muualla on olennainen asia kestävän vakauden edesauttamiseksi.

 

Kestävää sivistystä järjestöihin-hankkeessa kehitetään kestävään elämään liittyvää järjestökoulutusta ja rakennetaan ymmärrystä järjestöjen tuottamasta sivistyksestä. Tässä juttusarjassa esittelemme hankkeessa mukana olevia Siviksen jäsenjärjestöjä ja järjestöjen ajatuksia sivistyksestä.

Kuvituskuva: logo.

Suomalaiset kehitysjärjestöt − Finnish Development NGOs Fingo ry

  • Fingo on noin 280 suomalaisen kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija.
  • ”Teemme työtä, jotta maailma olisi reilumpi. Ihan kaikille. Uskomme, että jokainen meistä voi vaikuttaa tulevaisuuteen tänään. Siksi etsimme yhdessä ratkaisuja. Toimimme hyvin monenlaisten asioiden parissa kehitysyhteistyön, globaalin kansalaiskasvatuksen ja kestävän kehityksen kentällä.”
Fingo