17.5.2022 Siviksen äänellä

Järjestö, löydä sivistysidentiteettisi

Löytöretki oman järjestön sivistysidentiteetin määrittelemiseen kannattaa. Järjestöillä on uljas perinne sivistystyön toimijoina Suomessa.

Kasvokuva: Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo. Kasvokuva: Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo. Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo.

Järjestöjen sivistyspäivässä 12.5. julkaisimme järjestöjen sivistysvision ja sivistyskompassin helpottamaan tulevaisuuden sivistyksen suunnan löytämistä.

Järjestöillä on uljas perinne sivistystyön toimijoina Suomessa. Silti tänä päivänä vain harva järjestö määrittelee itsensä spontaanisti sivistystoimijana. Syytä kuitenkin olisi.

Järjestöjen sivistyskompassissa pääilmansuuntia ovat oppiminen ja sivistyminen, sivistynyt yhteisö, kestävyys ja eettisyys sekä julkinen vaikuttaminen. Järjestöjen erityisyyttä on oppimisen liittäminen osaksi toimintaa ja vaikuttamista, vahva arvoperustaisuus sekä yhteisöllisyys.

Tukea sivistysidentiteetin löytöretkelle saa sivistyskompassista ja uusista Siviksen tarjoamista työkaluista.

Yhteisöllisyys oppimisessa näkyy järjestöissä muun muassa dialogin hyödyntämisessä. Erätauko-säätiö jakoi toukokuussa lähes 70 organisaatiolle tunnustuksen vuoden dialogiteosta. Merkittävä osa palkituista oli juuri kansalaisjärjestöjä. Yhteisöllisyys ja dialogisuus ovat välineitä oppimisen syventämiseen sivistykseksi ja päämääriä itsessään. Dialogitaidot ovat demokratiataitoja, joilla järjestöt edistävät yhteiskunnan demokraattista sivistysperustaa.

Myös Sivis oli Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen saajien joukossa. Otimme ilolla vastaan huomionosoituksen työstämme Erätauko-menetelmän kehittämisessä, levittämisessä ja dialogin hyödyntämisessä sivistystyössä. Siviksen kouluttamia Erätauko-ohjaajia on jo yli kolmesataa ja lisää koulutuksia tarjotaan.

Demokratiataitojen edistäminen on yksi järjestöjen monista sivistysteoista. Järjestöjen sivistystyötä tarvitaan myös muiden viheliäisten ongelmien kuten kestävän elämän kysymysten ratkomisessa.

Löytöretki oman järjestön sivistysidentiteetin määrittelemiseen kannattaa. Kokemuksiaan löytöretkestä ovat jakaneet jo useat mukana olleet järjestöt SivisNYT Kestävää sivistystä -sarjassa.

Tukea sivistysidentiteetin löytöretkelle saa sivistyskompassista ja uusista Siviksen tarjoamista työkaluista, joilla oppimista voi syventää.

Ota järjestöllesi kompassista suunta matkalle kohti sivistysvisiota!

 

Tutustu sivistysvisioon ja sivistyskompassiin

Kirjoittaja