14.3.2022 Järjestökoulutus

Yhdessä oppiminen luo voimauttavaa hyrinää

Kestävää sivistystä | Osa 4

Reumaliitto jakaa sivistystä lisäämällä osallisuutta, yhteisyyttä, demokratiaa ja toisista välittämistä. Järjestö edistää yhdessä oppimista, koska se saa aikaan onnistumisen iloa.

Reumaliiton väkeä ulkona jumppaamassa. Reumaliiton väkeä ulkona jumppaamassa. Reumaliitossa sivistyksen pohjana on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja yhdenvertaisuuden rakentaminen.

Minkälainen on järjestöjen sivistysrooli nyt ja tulevaisuudessa, Reumaliiton järjestötoimen johtaja Ulla Rantanen?

– Järjestöjen sivistysrooli on ollut ja on edelleen todella merkittävä. Yhdistykset tuovat ihmisiä yhteen matalalla kynnyksellä. Niissä samanlaisista asioista kiinnostuneet sparraavat toisiaan. Se edistää koko yhteiskunnan yhteishenkeä. Yhdessä ihmettely vahvistaa kansalaistaitoja ja yhdessä oppiminen on aktiivista kansalaisuutta. Kaikki oppiminen ei synny oppikirjoja tenttaamalla. Siksi järjestöjen sivistysrooli on hyvä vaihtoehto tai täydentävä osa muodollisen koulutuksen rinnalla.

– Järjestöjen sivistysroolin tulevaisuus riippuu siitä, miten luomme sille mahdollisuuksia. Järjestöjen tulee miettiä, miten merkityksellisyyttä tuodaan esille, jotta järjestöjen tarjoama sivistys pääsee kukkimaan. Yksi vahvuus on siinä, että järjestöihin tulevat ihmiset ovat jo valmiiksi kiinnostuneita aiheesta. Onnistumisen ilo ja voimauttava hyrinä tuovat ihmisiä yhteen nyt ja tulevaisuudessa.

Kuvassa on Reumaliiton järjestötoimen johtaja Ulla Rantanen.
Ulla Rantanen.

Millaista sivistystä Reumaliitto haluaa toiminnallaan edistää?

– Reumaliiton tarkoituksena on tuoda esiin sekä kokemustietoa että tutkittua tietoa, ja hyödyntää niitä sairastavien hyvinvoinnin edistämiseksi. Sivistyksen pohjana on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja yhdenvertaisuuden rakentaminen.

– Haluamme rakentaa maailmaa, jossa kunnioitetaan ihmisarvoa ja pidetään huolta toisistamme. Yhdessä olemme vahvempia ja voimme saada aikaan hyviä asioita. Reumaliitto jakaa sivistystä lisäämällä osallisuutta, yhteisyyttä, demokratiaa ja toisista välittämistä. Tavoitteena on, että kaikilla olisi valmiudet toimia yhteisten asioiden hyväksi ja pysyä ajan tasalla.

Minkälaisin keinoin Reumaliitto tukee kestävään elämään kasvamista?

– Olemme huomanneet, että järjestöt tekevät jo paljon kestävää kehitystä tukevia valintoja. Esimerkiksi: järjestöissä toimiminen on edullista, jotta mahdollisimman monella on varaa tulla mukaan. Yhdistykset kierrättävät paljon, hyödyntävät verkostoja ja ylläpitävät talkoohenkeä. Sote-järjestöissä kestävyys ja esteettömyys huomioidaan monesti automaattisesti.

– Ilmasto ja muut kestävän elämän asiat tulevat osittain siinä sivussa. Sisältöjen pohtiminen voi olla voimauttavaa, kun huomataan, että yhdistyksethän ovat kestävyyden edistämisessä suorastaan edelläkävijöitä.

– Reumaliitossa ei ole vielä kestävän elävän ohjelmaa, mutta olemme käynnistäneet kestävän elämän edistämisen suunnittelun. Yhdistyksille olemme keränneet tietopaketin, jota ne voivat omassa toiminnassaan hyödyntää.

Kestävä kehitys on Reumaliiton jäsenille tärkeä arvo. Miten se vaikuttaa toimintaanne?

– Teimme Siviksen kanssa osaamistarvekartoituksen koulutusstrategiaa varten. Halusimme tietää, minkälaisia oppimistarpeita jäsenillämme on. Kestävän kehityksen merkitys oli vastauksissa yllättävä, sillä se nousi korkealle tärkeysjärjestyksessä.

– Kestävä sivistys on nyt vahvasti mukana Reumaliiton tulevaisuuden suunnittelussa. Pohdimme esimerkiksi, miten keskeisiä arvojamme hyvinvointia, luotettavuutta, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta voidaan toteuttaa koulutusten kautta. Jatkamme konkreettista toimintaa järjestöllisen sivistyksen edistämiseksi.

 

Kestävää sivistystä järjestöihin-hankkeessa kehitetään kestävään elämään liittyvää järjestökoulutusta ja rakennetaan ymmärrystä järjestöjen tuottamasta sivistyksestä. Tässä juttusarjassa esittelemme hankkeessa mukana olevia Siviksen jäsenjärjestöjä ja järjestöjen ajatuksia sivistyksestä.

Kuvituskuva: logo.

Reumaliitto

  • Reumaliitto ja sen jäsenyhdistykset edistävät reuma- ja muihin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sairastuneiden ihmisten hyvinvointia.
  • ”Kaikki mitä teemme, teemme sairauden kanssa eläville ihmisille, heidän vuokseen tai heidän kanssaan. Vaikutamme yhteiskunnassa, jotta sairastuminen ei vähennä mahdollisuuksia elää mielekästä elämää. Sairastuneella pitää olla mahdollisuus toimia yhteiskunnassa täysipainoisesti ja yhdenvertaisesti. Pidämme huolta, ettei kenenkään tarvitse sairastaa yksin.”
  • Jäseniä noin 30 000.
Reumaliitto

TULE MUKAAN KESKUSTELUTILAISUUTEEN:

Järjestöjen sivistysroolia pohtimassa: Järjestö sivistää

Ma 4.4.2022 klo 13.00–14.30
>> Ilmoittaudu viimeistään 30.3.2022