11.5.2022 Pinnalla NYT

Suomen dialogiteko 2021 -tunnustus Sivikselle

Erätauko-säätiö on myöntänyt Opintokeskus Sivikselle Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen demokratian vahvistamisesta.

Suomen dialogiteko-tunnustus myönnettiin Opintokeskus Sivikselle pitkäjänteisestä ja erittäin vahvasta työstä Erätauko-menetelmän parissa: menetelmän kouluttamisesta järjestötoimijoille, Erätauon kehittämisestä sekä Poikkeusajan dialogit -kokonaisuuteen osallistumisesta.

Sivis on Erätauko-koulutustoiminnallaan ja Erätauko-keskustelun järjestäjänä edesauttanut Erätauko-menetelmän leviämistä niin omien valtakunnallisten jäsenjärjestöjen kuin muidenkin kolmannen sektorin toimijoiden parissa. Siviksen toiminta on edistänyt laajasti rakentavaa keskustelukulttuuria, osallisuutta ja demokratiaa sekä dialogiosaamisen tunnistamista ja tunnustamista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Siviksen järjestämät Erätauko-dialogin ohjaajakoulutukset ovat tarjonneet järjestöjen työntekijöille, luottamustoimijoille ja vapaaehtoisille mahdollisuuden vahvistaa omaa dialogiosaamistaan ja toimijuuttaan järjestöissä. Lisäksi osallistujilla on ollut mahdollisuus verkostoitua muiden dialogisuuden edistämisestä kiinnostuneiden järjestötoimijoiden kanssa.

Osallistujat ovat voimaantuneet ja lähteneet Erätauko-menetelmän avulla kehittämään oman järjestönsä dialogisia käytänteitä, rakentavan keskustelukulttuuria, järjestön toimintaa tai tapaa, jolla he kuuntelevat jäseniään. Kansalaistoiminnassa nämä tekijät vahvistavat osallisuuden tunnetta ja demokratiaa.

Sivis on kouluttanut vuosina 2019–2021 yhteensä 334 Erätauko-ohjaajaa ja järjestänyt 31 Erätauko-keskustelua. Keskusteluihin on osallistunut yhteensä 300 henkilöä. Erätauko-keskusteluja on käyty eri aiheista, kuten järjestötoiminnan tulevaisuudesta, hyvinvoinnista poikkeusaikana ja osallisuudesta yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnassa.

 

Erätauon avainlukuja Siviksessä

Suomen dialogiteko 2021 -tunnustus

    • Tänä vuonna Erätauko-säätiö on myöntänyt Suomen dialogiteko -tunnustuksen yhteensä lähes seitsemällekymmenelle toimijalle demokratian vahvistamisesta.
    • Aiemmin tunnustus on myönnetty yhdelle toimijalle.
    • Myöntämisen perusteina on ollut mm. pitkäjänteinen työ dialogisuuden tukemiseksi, Poikkeusajan dialogit -kokonaisuuteen osallistuminen sekä Erätauko-toimintamallin kehittäminen, tukeminen ja kouluttaminen.
    Erätauko-säätiön uutinen