15.5.2022 Pinnalla NYT

Mitä on sivistys järjestöissä? Lue julkaisu!

Opintokeskus Siviksen toukokuussa ilmestynyt julkaisu Sivistys nousee yhteisöistä  tuo näkökulmia järjestöjen sivistystyöhön. Julkaisussa esitellään myös tulevaisuuteen tähyävä sivistysvisio ja sitä tukeva sivistyskompassi.

Sivistys nousee yhteisöistä -julkaisu ottaa kantaa kahdeksan kirjoituksen voimin sivistymiseen yhteisön, oppimisen, kestävyyden ja tulevaisuuden kansalaisvaikuttamisen näkökulmista. Kirjoitukset luovat yhdessä tietoutta siitä, minkälaista on järjestöllinen sivistys ja mistä se rakentuu. Tekstit nostavat myös esiin tulevaisuuden sivistymistarpeita, kun tavoitteena on kestävä elämä.

Osana julkaisua esitellään sivistyksellinen visio, joka tähyää järjestöjen tulevaisuuteen antaen suuntaviivoja tulevaisuudessa sivistymisen kannalta merkityksellisiin ilmiöihin ja niissä tarvittaviin toimintatapoihin.

Sivistysvisio ja sitä kuvaava sivistyskompassi koostuu neljästä ulottuvuudesta ja näitä leikkaavista teemoista. Nämä neljä ulottuvuutta, eli oppiminen ja sivistyminen, julkinen vaikuttaminen, kestävyys ja eettisyys sekä sivistynyt yhteisö, nostetaan esille myös julkaisun asiantuntijakirjoituksissa. Neljän ulottuvuuden leikkauspisteissä esiintyy ilmiöitä, jotka ovat nousseet tai jotka on tunnistettu nousevan tärkeiksi, kun puhutaan järjestöjen sivistysroolista.

Sivistysvisio Sivis.

Sivistys nousee yhteisöistä

Aiheet ja kirjoittajat

Aikamme tarvitsee oppimisen vallankumousta
Erkka Laininen, suunnittelupäällikkö, OKKA-säätiö

4H-harrastuksesta saatu osaaminen perustuu arvoihin
Tomi Alakoski, toimitusjohtaja, Suomen 4H-liitto

”On vaikea kuulla omia arvojaan, jos ei kykene kuuntelemaan toista”  Järjestöt sivistyneinä yhteisöinä
Severi Hämäri, puheenjohtaja, Kriittinen Korkeakoulu

Kansalaistoiminta puolustaa demokratiaa
Kristiina Kumpula, pääsihteeri, Suomen Punainen Risti

Sivistystyö kestävän tulevaisuuden rakentajana
Tytti Pantsar, toiminnanjohtaja, Suomen Kansanopistoyhdistys

Radikaalia kohtuutta
Erja Laakkonen, aikuiskasvatustieteilijä, Kohtuus-liike

Tulevaisuuden kansalaisvaikuttaminen
Tarja Ketola, pääsihteeri, Suomen Luonnonsuojelun Säätiö

Miltä kansalaisvaikuttaminen näyttää tulevaisuudessa?
Johanna Harjunpää, Fingo

 

Sivistys nousee yhteisöistä -julkaisu

Lisätietoja