7.4.2022 Järjestökoulutus

Toimiva yhteistyö ja luottamus tuovat vakautta ja hyvää oloa

Kestävää sivistystä | Osa 5

Järjestöt näyttävät mallia yhdessä tekemisestä, yhdessä oppimisesta ja asioiden hoitamisesta yhdessä. Kiinteistöliitto vahvistaa osallisuutta ja lähidemokratiaa. Lisäksi se edistää yhteisöllisyyttä ja osaamista.

Mies ja nainen pihapuuhissa. Mies ja nainen pihapuuhissa. Kiinteistöliitto jakaa tietoa ja toimintavinkkejä. Syyskuussa alkaa Ilmastoviisas taloyhtiö -kiertue, jossa aiheena on mm. kaupunkiviljely ja viherkatot. Niiden avulla voidaan sitoa sadevesiä, vähentää lämpökuormaa ja houkutella pihaan hyönteisiä.

Minkälainen on järjestöjen sivistysrooli nyt ja tulevaisuudessa, Kiinteistöliiton yhteysjohtaja Timo Tossavainen?

– Järjestöillä on historiallisesti ollut selvä sivistysrooli, enkä usko, että se on mihinkään häviämässä. Päinvastoin, järjestöjen merkitys ja rooli yhteisöllisyyden tuottajana voivat jopa korostua. Järjestöt vaikuttavat siihen, miten ihmiset kokevat oman yhteisönsä ja toimivat siinä. Järjestöt näyttävät mallia yhdessä tekemisestä, yhdessä oppimisesta ja asioiden hoitamisesta yhdessä. Harvat tahot saavat yksin aikaiseksi mitään. Toimiva yhteistyö ja luottamus tuovat vakautta ja hyvää oloa. Voimme luottaa yhteisiin pelisääntöihin, ja se on anarkian välttämiseksi olennaista.

Harvat tahot saavat yksin aikaiseksi mitään. Toimiva yhteistyö ja luottamus tuovat vakautta ja hyvää oloa.

Kiinteistöliiton yhteysjohtaja Timo Tossavainen.
Timo Tossavainen.

Miksi vapaa kansalaisjärjestötoiminta on tärkeää?

– Järjestöillä on olennainen rooli esimerkiksi tiedon kokoamisessa ja sen muokkaamisessa käyttökelpoiseksi. Jotta tiedetään, mitä maailmassa tapahtuu, mikä muuttuu ja mitä muutos tarkoittaa.

– Esimerkiksi Kiinteistöliitto järjestää taloyhtiöiden hallituksille koulutuksia ja neuvontaa sekä julkaisee tietoa. Jos tätä ei olisi, moni taloyhtiö tulisi merkittävästi nykyistä huonommin hoidetuksi, kun kaikkien täytyisi ottaa itse selvää esimerkiksi lainsäädännöstä. Suoraan sanottuna, en oikein usko, että siitä tulisi mitään. Lisäksi taloyhtiöiden äänen kuuluminen päätöksenteossa voisi olla olematonta ilman kattojärjestöä. Silloin tehtäisiin huonompia päätöksiä, kun ei osattaisi etukäteen arvioida, miten päätökset vaikuttavat taloyhtiöihin.

Millaista sivistystä Kiinteistöliitto haluaa toiminnallaan edistää?

– Kiinteistöliitto vahvistaa osallisuutta ja lähidemokratiaa. Lisäksi edistämme yhteisöllisyyttä ja osaamista. Sivistyksen edistämisessä on olennaista, että ihmisillä on tietoa ja taitoa toimia oikein taloyhtiöissä.

– Taloyhtiö on lähidemokratian muoto, jossa osakkaat päättävät asuintalon asioista, jotta se olisi viihtyisä ja hyvä asua, olisi naapuriapua ja välitettäisiin toisista. Kun asuintalo on hyvä yhteisö, sen sisälle syntyy kaikenlaista yhteistoimintaa kuten lastenhoitokimppoja, lomamatkalle lähteneiden asuntojen silmälläpitoa sekä työkalujen ja sokerin lainaamista.

Minkälaisin keinoin Kiinteistöliitto edistää kestävään elämään kasvamista?

– Maalämmön lisäksi aurinkoenergia tekee tuloaan taloyhtiöihin. On merkittävää, että taloyhtiöissä ollaan siirtymässä selvästi uusiutuvan energian käyttöön.

– Kiinteistöliitto jakaa tietoa ja toimintavinkkejä. Syyskuussa alkaa Ilmastoviisas taloyhtiö -kiertue. Kerromme uusinta tietoa alan ammattilaisille ja taloyhtiöiden väelle kaikkiaan yhdeksällä eri paikkakunnalla. Aiheina ovat esimerkiksi taloyhtiöiden varautuminen ja suojautuminen ilmastonmuutoksen seurauksilta. Kerromme myös, miten taloyhtiöt voivat hillitä ilmastonmuutosta ja energiankulutusta sekä pienentää jätemääriä.

– Esillä on myös uusia ideoita, kuten kaupunkiviljely ja viherkatot. Ne sitovat sadevesiä, vähentävät lämpökuormaa ja tuovat pihaan hyönteisiä. Joissakin taloyhtiöissä on jo käytössä kierrätyshuone. Siellä laitetaan itselle tarpeettomia tavaroita kiertoon.

 

Kestävää sivistystä järjestöihin-hankkeessa kehitetään kestävään elämään liittyvää järjestökoulutusta ja rakennetaan ymmärrystä järjestöjen tuottamasta sivistyksestä. Tässä juttusarjassa esittelemme hankkeessa mukana olevia Siviksen jäsenjärjestöjä ja järjestöjen ajatuksia sivistyksestä.

Teksti: Tia Yliskylä

Kuvituskuva: logo.

Kiinteistöliitto

  • Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntija ja alan vaikuttaja. Järjestöön kuuluu asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöosakeyhtiöitä, asuinvuokratalojen omistajia sekä vuokranantajia.
  • ”Autamme jäsentalojamme hoitamaan omat asiansa mahdollisimman hyvin tarjoamalla koulutusta ja kattavat neuvontapalvelut sekä välittäen tietoa taloyhtiöille lehdissä, verkossa ja uutiskirjeissä. Palvelemme jäsentaloja myös toimien kiinteistöalan asiantuntijana ja olemme alan johtava vaikuttaja yhteiskunnallisessa edunvalvonnassa. Kiinteistöliitto on kotisi asialla!”
  • Jäseniä on yli 30 000 jäsentaloa sekä yli 20 000 yksityistä vuokranantajaa.
Kiinteistöliitto