12.4.2022 Pinnalla NYT

Kansalaisyhteiskunnan merkitys ja sivistys esiin

Toukokuussa on tulossa seminaari, Sivistys nousee yhteisöstä -julkaisu ja sivistysviikko. Paljon kiinnostavaa ohjelmaa, jossa kannattaa olla mukana! Julkaisimme etukäteen Kristiina Kumpulan artikkelin kansalaistoiminnan roolista.

Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula. Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula. Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

Toukokuun toisella viikolla torstaina 12.5. Opintokeskus Sivis on mukana toteuttamassa Järjestöjen sivistyspäivää. Musiikkitalon terassilämpiössä tapahtuu koko päivän ajan. Samalle viikolle on suunnitteilla muitakin sivistysaiheisia tapahtumia.

– Aamupäivällä Sivis järjestää seminaarin, jolloin avaamme näkökulmia siihen, millainen sivistysrooli järjestöillä tulevaisuudessa on. Julkistamme myös sivistysvision järjestöille. Seminaarin jälkeen nautimme ohjelmallisen lounaan, jonka järjestämme yhteistyössä Fingon kanssa. Lounaan ohjelma jatkuu Fingon seminaarissa osittain samoista teemoista, joten suosittelen osallistumaan myös siihen, kertoo Siviksen asiantuntija Marion Fields.

Siviksen tilaisuuteen ja lounaalle voi jo ilmoittautua. Fingon tilaisuuteen ilmoittaudutaan erikseen, ja siihen linkki on pian saatavilla.

Sivistys nousee yhteisöstä -julkaisu ottaa kantaa

Seminaarin yhteydessä Sivis julkaisee Sivistys nousee yhteisöstä -julkaisun. Se ottaa kantaa kahdeksan kirjoituksen voimin sivistymiseen yhteisön, oppimisen, kestävyyden ja tulevaisuuden kansalaisvaikuttamisen näkökulmista.

Kirjoitukset luovat yhdessä tietoutta siitä, minkälaista on järjestöllinen sivistys ja mistä se rakentuu. Tekstit nostavat myös esiin tulevaisuuden sivistymistarpeita, kun tavoitteena on kestävä elämä.

Kirjoitukset luovat yhdessä tietoutta siitä, minkälaista on järjestöllinen sivistys ja mistä se rakentuu.

Julkaisemme jo nyt ennakkoon Punaisen Ristin pääsihteerin Kristiina Kumpulan artikkelin Kansalaistoiminta puolustaa demokratiaa, joka löytyy aikanaan myös julkaisusta. Miksi artikkeli on nyt erityisen ajankohtainen, Siviksen asiantuntija Kristiina Hannukainen?

– Avaimet sivistymiseen löytyy yhdessä tekemisestä. Kuten Kumpula artikkelissaan toteaa, yhdessä olemme vahvempia kuin yksin. Artikkeli antaa oivalluksia juuri tähän hetkeen esimerkiksi demokratiasta, dialogin tärkeydestä, yhteisöllisyyden merkityksestä, järjestöistä voimavaroina vaikeina aikoina ja yhdessä vaikuttamisen voimasta.

Muina julkaisun kirjoittajina ovat Erkka Laininen Okka-säätiöstä, Severi Hämäri Kriittisestä korkeakoulusta, Johanna Harjunpää Fingosta, Erja Laakkonen, Tomi Alakoski 4H:sta, Tarja Ketola Suomen Luonnonsuojelun Säätiöstä ja Tytti Pantsar Suomen Kansanopistoyhdistyksestä.

Järjestöllisen sivistyksen ydin on yhteisö

Toukokuussa julkaistavat sivistysvisio ja Sivistys nousee yhteisöstä -julkaisu ovat syntyneet Kestävää sivistystä järjestöihin -projektissa, joka on päättymässä. Marion Fields ja Kristiina Hannukainen, mitä tämä projekti on opettanut Sivikselle?

– Projektissa vahvistui kuva, kuinka tärkeä yhteisö on sivistymiselle. Järjestöllisen sivistyksen ydin on tulevaisuudessakin yhteisö ja maailman muuttaminen.

Järjestöillä on tärkeä rooli toimia arvovaikuttajina ja rakentaa yhteiskuntaa.

Fieldsin ja Hannukaisen mukaan esimerkiksi vertaisoppiminen on tärkeä muoto yhdessä sivistymiseen. Järjestöt tarjoavatkin paikan kokoontua yhteen ja oppia yhdessä, sivistyä.

– Olemme pohtineet, voisiko joistain järjestöjen koulutuksista vähän keventää tiedollisia tavoitteita ja lisätä yhdessä kokemista ja tekemistä, jotta opittavat asiat aidosti opitaan. Järjestöillä on tärkeä rooli toimia arvovaikuttajina ja rakentaa yhteiskuntaa. Järjestöt edistävät demokratiaa ja tarjoavat paikkoja muun muassa dialogille, kestävän elämän edistämiselle.

Sivistys nousee yhteisöstä -julkaisu pureutuu teemaan syvällisesti toukokuussa.

 

Kestävää sivistystä järjestöihin -seminaarin tallenne

 

Kuva: Mari Vehkalahti, Suomen Punainen Risti

Kyky hakea yhteisiä ratkaisuja on tulevaisuuden kyvykkyyttä

  • Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula käsittelee kansalaistoiminnan roolia artikkelissaan Kansalaistoiminta puolustaa demokratiaa. Se on osa Siviksen Sivistys nousee yhteisöstä -julkaisua, joka julkaistaan toukokuussa.

    Kumpulan mukaan järjestöjen sivistystehtävä liittyy luottamuksen rakentamiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Dialogisuus ja kyky hakea yhteisiä ratkaisuja ovat tulevaisuuden kyvykkyyttä.

    – Kansalaistoiminta ja siihen kuuluvat järjestöt muodostavat arvoyhteisöjä, joita yhdistävät arvot, yhdessä tekeminen ja halu synnyttää yhteistä hyvää. Vaikeina aikoina on tärkeää voida luottaa siihen, että tulee autetuksi, Kumpula kirjoittaa.

    Hänen mukaansa osallisuudesta ja joukkoon kuulumisesta rakentuu luottamus, jonka varassa yhteiskunta viime kädessä toimii. Yhteisöllisyyttä rakennetaan yhteisen oppimisen ja vertaistuen kautta. Toiminta, johon liittyy uuden tiedon hankkiminen ja opitun tiedon käyttäminen yhteisön kehittämiseen on kansalaistoiminnan ytimessä.

    Kristiina Kumpula: Kansalaistoiminta puolustaa demokratiaa

Lisätietoja