14.11.2022 Koulutukset

Vertaisryhmän ohjaamista koulutetaan pian verkossa

Verkkokoulutuspohjat | Verkkovertaisryhmänohjaaja

Siviksen uusi verkkokoulutuspohja otetaan käyttöön tammikuussa. Verkkovertaisryhmänohjaajan koulutuksessa opitaan aineiston lisäksi muiden osallistujien kokemuksista.

Verkkokouluttaja työssään. Verkkokouluttaja työssään.

Parasta ovat vertaisoppijaryhmät, digitaalinen toimintatapa ja helppo osallistuminen. Näin kiteyttävät Psoriasisliiton järjestösuunnittelija Senni Lappalainen ja vastaava järjestösuunnittelija Kirsti Karttunen Siviksen uuden Verkkovertaisryhmänohjaaja-verkkokoulutuspohjan hyödyt.

Tai no kiteyttävät, kun pyydetään. Molemmilla on paljon enemmänkin hyvää sanottavaa uudesta verkkokoulutuspohjasta.

– Verkkokoulutuksesta saa eväitä vertaisryhmän ohjaamiseen ja tukea ohjaajana kehittymiseen. Itseopiskelumateriaalit ovat saaneet valtavasti kehuja. Koulutuksen voi toteuttaa myös yhdessä eri järjestöjen kanssa, Lappalainen kertoo.

– Digitaalisuus mahdollistaa kaikkien osallistumisen asuinpaikasta riippumatta. Kukaan ei jää paitsi pitkän matkan vuoksi. Verkkokoulutus on myös yksi väylä saada järjestöön uusia toimijoita, Karttunen sanoo.

Kasvokuvat. Senni Lappalainen ja Kirsti Karttunen Psoriasisliitosta.
Senni Lappalainen ja Kirsti Karttunen Psoriasisliitosta.

Verkkokoulutukselle oli selkeä tarve

Psoriasisliitto rakensi Verkkovertaisryhmänohjaaja-verkkokoulutuspohjan yhdessä Siviksen kanssa. Verkkokoulutukselle oli selvä tarve, koska vastaavaa koulutusta ei verkossa ollut.

Verkkoon ladattu aineisto sisältää lukemista, videoita ja tehtäviä.

– Saimme hyvän materiaalin aikaan, esimerkiksi konkreettista tietoa ryhmäläisten huomioimiseen ja hankalien tilanteiden ratkaisemiseen, ohjaajan rooliin sekä toimintatapoihin, Karttunen ja Lappalainen sanovat.

Itseopiskelumateriaalit ovat saaneet valtavasti kehuja. Koulutuksen voi toteuttaa myös yhdessä eri järjestöjen kanssa.

Pilottivaiheen testaajat kehuivat erityisesti vertaisoppijaryhmässä opiskelua. Siinä osallistujat työskentelevät ja keskustelevat yhdessä viikoittain.

– Vertaisoppijaryhmä on osoittautunut erittäin antoisaksi. Toisten kanssa keskustelu ja yhdessä harjoittelu antavat uusia näkökulmia. Lisäksi toisten ohjaamistyyleistä ja ratkaisuista saa hyviä vinkkejä.

Verkkokoulutuspohjan saa käyttöön tammikuussa

Myös Siviksessä ollaan tyytyväisiä onnistuneeseen toteutukseen. Monissa Siviksen jäsenjärjestöissä on vertaisryhmätoimintaa, joten verkkokoulutus tulee varmasti laajaan käyttöön.

– Tekniikkaa ei kannata pelätä kuin mörköä, koska sen saa haltuun Siviksen ohjeilla ja avulla, Siviksen verkkopedagogi Erkki Ukkola lupaa.

Tekniikkaa ei kannata pelätä kuin mörköä, koska sen saa haltuun Siviksen ohjeilla ja avulla.

Verkkovertaisryhmänohjaaja-verkkokoulutuspohjan esittely ja käyttöönotto alkaa Verkkokoulutuspohjista ytyä yhdistystoimintaan -webinaarissa 24.1.2023. Ilmoittautuminen siihen on jo käynnissä.

Lisäksi kevään aikana järjestetään perehdytyspäiviä kaikkiin Siviksen valmiisiin verkkokoulutuspohjiin: 7.2.2023, 16.3.2023 ja 14.4.2023.

– Voit varata myös oman perehdytysajan, jos yhteiset päivät eivät sovi. Siviksen verkkotiimiltä saa tunnukset ja hyvät ohjeet verkkokoulutuspohjien käyttämiseen, Ukkola sanoo.

 

Ilmoittaudu: Verkkokoulutuspohjista ytyä yhdistystoimintaan -webinaari 24.1.

Katso video

VIDEO: Senni Lappalainen Psoriasisliitosta kertoo, mikä on parasta Verkkovertaisryhmänohjaaja-verkkokoulutuspohjassa.

Verkkovertaisryhmänohjaajan koulutuksen logo

Verkkovertaisryhmänohjaajan koulutus

Verkkovertaisryhmänohjaajan verkkokoulutus kerryttää kaksi opintopistettä. Se tarkoittaa noin 54 työskentelytuntia. Koulutus on aikataulutettu viiden viikon ajalle.

SISÄLTÖ:

  1. Ryhmän ohjaamisen menetelmät. Työkalut vertaisryhmän ohjaamiseen verkossa. Luottamus, tunnelma, tilan antaminen ja ottaminen, puheenvuorojen jakaminen ja tekniikan vaikutukset.
  2. Vuorovaikutus ja verkkotyökalut. Tutustutaan eri verkkotyökaluihin ja niiden ominaisuuksiin sekä erilaisiin vuorovaikutuksen keinoihin.
  3. Verkkovertaisryhmän perustaminen ja toteuttaminen. Suunnittelu, mallipohjat, ryhmätoiminnan sisältö, laadukas toiminta ja markkinointi.
  4. Ohjaajan itsearviointi ja verkkovertaisryhmän arviointi. Itsearviointityökalu, palautteen kerääminen ja toiminnan kehittäminen.

Lisätiedot ja verkkokoulutuspohjan käyttöönotto: [email protected]

Verkkovertaisryhmänohjaaja-koulutus

Mikä ihmeen verkkokoulutuspohja?

Sivis on kehittänyt järjestöjen käyttöön jo viisi yhdistystoiminnan verkkokoulutuspohjaa.

Nyt käytettävissä on YhdistyskehittäjäVapaaehtoisjohtaja
ja Yhdistysviestijä.

Tammikuussa lanseerataan lisäksi Verkkovertaisryhmänohjaaja ja Yhdistysvaikuttaja.

  • Kaikki verkkokoulutuspohjat on toteutettu Howspace-verkko-oppimisympäristöön. Verkkokoulutukset kestävät 5–8 viikkoa.
  • Yksi pohjien eduista on muokattavuus. Valmiin aineiston lisäksi kaikkiin Siviksen verkkokoulutuspohjiin voi lisätä järjestön omaa materiaalia tai esimerkkejä.
  • Verkkokoulutuspohjan käyttöönoton aloittaa järjestön valitsema kouluttaja. Hän ottaa yhteyttä Siviksen verkkokoulutustiimiin osoitteessa [email protected] ja saa tunnukset ja perehdytyksen. Sen jälkeen kouluttaja syventyy koulutukseen, valitsee kohderyhmän, laatii aikataulun ja suunnittelee koulutuksen markkinoinnin.
  • Oman järjestön käyttöön muokattua verkkokoulutuspohjaa voi käyttää useita kertoja. Koulutuksia voi ja kannattaa järjestää myös yhteistyössä toisten järjestöjen kanssa.
  • Tiina Tanskanen-Kudjoi koordinoi Siviksen verkkokoulutuspohjien kehittämisryhmää, koulutuksia ja uusien pohjien tuotantoa.
Siviksen verkkokoulutuspohjat

Lisätietoja