12.2.2024 Koulutukset

Siviksen kevään koulutukset – kehitä osaamistasi!

Siviksen kevään koulutuksissa vahvistat järjestöosaamistasi, opit uutta verkkokoulutuksen työkaluista tai perehdyt vaikka kehuttuihin Yhdistystoiminnan verkkokursseihin ja niiden käyttöönottoon. Varaa paikkasi nyt!
Henkilö istuu tietokoneen ääressä ja hymyilee kuulokkeet päässä. Henkilö istuu tietokoneen ääressä ja hymyilee kuulokkeet päässä. Ilmoittautuminen Siviksen kevään koulutuksiin on käynnissä. Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan.

Tukea koulutus- yhteistyöhön

Innostu ja onnistu verkkokouluttajana

 • Verkkokouluttaja työssään.
 • Verkossa kouluttamisen perusteet

  Haluaisitko kehittyä verkkokouluttajana tai saada käytännöllisiä vinkkejä verkkokoulutuksen perusteista? Verkossa kouluttamisen perusteet -koulutuksessa lähdetään liikkeelle perusteista eli siitä, mistä lähteä liikkeelle verkkokouluttamisessa. Opit käytännönläheisesti mihin verkkokoulutus soveltuu ja minkälaiseen järjestökoulutukseen verkko-oppimisympäristöjä kannattaa hyödyntää. Tässä koulutuksessa ravistellaan käsityksiä siitä, minkälaisissa ympäristöissä oppimista tapahtuu ja mitä opetus voi olla.

 • Osallistavat menetelmät

  Mitä hyötyä verkkokoulutuksista on? Miten saan osallistujat keskustelemaan? Voiko verkossa tapahtua vertaisoppimista? Voiko verkkokoulutus olla muutakin kuin kalvosulkeisia? Innostu verkkokouluttamisesta -sarjan toisessa osassa keskitytään osallistaviin menetelmiin. Opit käytännönläheisesti uusista menetelmistä ja niiden hyödyntämisestä erilaisissa verkossa tapahtuvissa koulutus- ja oppimistapahtumissa. Saat vinkkejä osallisuuden lisäämiseen sekä siihen, miten erilaiset kohderyhmät otetaan huomioon menetelmiä valitessa.

 • Saavutettavuus verkkokoulutuksen materiaaleissa

  Kaikki saavutettavuudesta kiinnostuneet ja verkkokoulutuksen parissa työskentelevät – tämä koulutus on teille! Laadukas oppimateriaali on kiinnostavampaa ja tukee oppimista myös verkossa. Tässä koulutuksessa syvennytään tuottamaan saavutettavaa sekä pedagogisesti laadukasta materiaalia verkkokoulutuksia varten. Koulutuksessa opit ottamaan huomioon saavutettavuuden vaatimukset ja saat valmiuksia erilaisten materiaalin tuotannon työkalujen ja helppokäyttöisyyden apuvälineiden käyttöön.

Ohjaaja- ja menetelmätaitoja

 • Ihmisiä innostuneena tietokoneen äärellä.
 • Erätauko-dialogin ohjaajakoulutus

  Tule oppimaan Erätauko-keskustelumenetelmän taustasta sekä miten rakentavia keskusteluja suunnitellaan, ohjataan ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan. Koulutuksessa tutustut Erätauko-keskustelun ohjaajan työkaluihin ja saat käytännön vinkkejä menetelmän soveltamiseen työssäsi ja omassa järjestössäsi. Koulutuksen lopussa laaditaan oma Erätauko-keskustelun suunnitelma, johon saat vertaispalautetta. Suunnitelman avulla sinun on helppo lähteä järjestämään omaa Erätauko-keskustelua.

 • Digitaitokouluttaja

  Tavoittaako järjestösi työikäisiä henkilöitä, jotka haluavat kehittää digiperustaitojaan? Haluaisiko järjestösi tarjota digiperustaitojen koulutusta? Tässä koulutuksessa tutustut innostaviin ja osallistaviin työkaluihin sekä saat käyttöösi valmiit opintopisteytetyt koulutusmallit. Siviksen jäsenjärjestöille suunnatun koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille edellytykset kouluttaa järjestönsä tavoittamia työikäisiä henkilöitä, jotka kokevat omat digitaitonsa riittämättömiksi tai haluavat parantaa digiosaamistaan. Opit myös, miten suunnittelet ja toteutat digiperustaitokoulutuksen järjestösi kohderyhmälle!

 • Erätauko-ohjaajan jatkokoulutus

  Erätauko-ohjaajan jatkokoulutuksessa syvennät Erätauko-ohjaajan osaamistasi! Koulutuksessa käsittelemme osallistujien ohjaajakokemuksista nousseita kysymyksiä luottamuksellisen ilmapiirin rakentamisesta, keskustelun syventämisestä ja hankalista tilanteista. Perehdymme myös onnistuneen Erätauko-keskustelun osatekijöihin. Liity mukaan pohtimaan muiden osallistujien kanssa, kuinka Erätauko-ohjaajan työnkaluja sovelletaan ja miten voit edistää rakentavaa keskustelukulttuuria. Kouluttajana toimi Olli-Pekka Ahtiainen DialogiAkatemiasta/Aretai Oy:stä.

 • Kaikkien-malli kouluttajan työkaluna

  Koulutatko tai toimitko ryhmän ohjaajana? Tule oppimaan, kuinka hyödynnät Kaikkien-mallia omassa koulutuksessasi. Malli auttaa sinua toteuttamaan osallistavan ja innostavan koulutuksen. Tämän webinaarin jälkeen sinulla on yksi työkalu lisää kouluttajan tai ohjaajan työkalupakissasi! Kouluttajana sinun on helppo käyttää Kaikkien-mallia. Saatavilla on selkeä kouluttajan materiaali, jota esittelemme webinaarissa.

 • Erityisen tervetulleet ryhmät perustaitojen opetuksessa

  Oletko miettinyt, miten erityisopettaja suunnittelee ja toteuttaa koulutuksen? Tai miten erityisopettajat kokevat Kaikkien-mallin hyödyttävän oppijoita? Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan aikuisten oppimisen tuesta. Kaikille avoimessa Kaikkien-mallin kouluttajaverkoston tapaamisessa digiperustaitojen opettajat jakavat ajatuksiaan ja oivalluksiaan arjestaan. KVS-säätiö on kouluttanut jo useiden vuosien ajan perustaitoja erityisen tervetulleille kohderyhmille Kaikkien-mallia hyödyntäen. Saamme vieraaksi KVS-säätiön erityisopettaja Vilma Kososen ja digitaitojen opettaja Seija Purhosen. Tervetuloa mukaan!

   

Järjestöosaamisen vahvistamisen taitoja

 • Kolme henkilöä palaveeraa neuvotteluhuoneessa.
 • Kevään Arviointiverstaat - tule oppimaan matalalla kynnyksellä

  Vahvista arviointisosaamistasi! Tule verstaille jakamaan kokemuksia ja syventämään osaamistasi. Vaikuttavasti.fi-sivusto tarjoaa perusteet vaikuttavuuskysymysten ja arvioinnin itseopiskeluun.

  Tapaamisissa keskustelemme osallistujien esiin nostamista arviointiasioista. Tämä koulutus ei ole webinaari – ratkotaan pulmia yhdessä. Kouluttajina toimivat Siviksen asiantuntijat Marion Fields ja Raisa Omaheimo, jotka ovat Vaikuttavasti.fi-sivuston takana.

Kestävä elämä järjestöissä

 • Ryhmä hyväntuulisia ihmisiä opiskelemassa yhdessä.
 • Kestävää järjestökoulutusta

  Miten järjestö voisi paremmin edistää kestäviä toimintatapoja ennen koulutusta, sen aikana tai jälkeen? Entä miten koulutuksen ympäristökuormitusta voisi minimoida tai kuinka huomioida paremmin eri taustoista tulevat osallistujat? Tästä koulutuksessa opit mitä ekologinen ja sosiaalinen kestävyys tarkoittavat sekä kuulet miten järjestö voisi huomioida niitä paremmin koulutussuunnittelussa.  Lisäksi tutustut kestävyysajatteluun, saavutettavuuden peruskäsitteisiin ja saat käyttöösi erilaisia kestävän koulutuksen työkaluja. Tilaisuudessa kuullaan myös Emilia Kinnusen järjestöpuheenvuoro Suomen Partiolaiset ry:stä aineena Helppo tulla -saavutettavuustunnus.

Verkkokoulutuksen työkalut

 • Nuori nainen opiskelee tietokoneella.
 • Koulutusmateriaalia Canvalla – perusteet

  Nyt on aika ottaa graafiset materiaalit haltuun ja oppia lisää Canvan käytöstä! Canva on ilmainen graafisen suunnittelun työkalu, jolla voi tuottaa grafiikkaa oppimateriaalien, esitysten, viestinnän ja sosiaalisen median tarpeisiin. Tässä koulutuksessa tutustut käytännönläheisesti Canvan hyödyntämiseen järjestötyössä ja verkkokoulutusten materiaalin tuotannossa.

 • Teams edistyneille

  Haluaisitko kehittää Teamsin käytön taitojasi ja oppia lisää perustaitojen lisäksi? Teams tutuksi -koulutuksen jatko-osassa syvennät osaamistasi Microsoft Teams-sovelluksen ja erityisesti sen kokoustoiminnon parissa! Koulutuksessa kuulet Teamsin viimeisimpien päivitysten mukanaan tuomista ominaisuuksista sekä tutustut tarkemmin erilaisiin aktivoinnin työkaluihin. Koulutuksessa opit hyödyntämään osallistavia menetelmiä Teamsilla toteutetussa verkkotapahtumassa.

 • Zoom edistyneille

  Haluaisitko kehittää Zoomin käytön taitojasi ja oppia lisää perustaitojen lisäksi? Zoom tutuksi -koulutuksen jatko-osassa syvennät osaamistasi verkkotyökalusta. Koulutuksessa kuulet Zoomin viimeisimpien päivitysten mukanaan tuomista ominaisuuksista sekä tutustut tarkemmin erilaisiin aktivoinnin työkaluihin. Opit myös hyödyntämään osallistavia menetelmiä Zoomilla toteutetussa verkkotapahtumassa.

Koulutuksen suunnittelutaitoja

 • Kaksi Siviksen asiantuntijaa työskentelee samalla läppärillä ja hymyilee.
 • Koulutusmalli tutuksi

  Tule ottamaan selvää, mikä koulutusmalli on ja sopisiko se järjestösi käyttöön! Koulutusmallin avulla voit varmistaa yhtenäiset koulutussisällöt ja tarjota osallistujalle opintopisteitä koulutuksista. Koulutusmalli on Siviksen tarjoama suunnittelupohja, jonka avulla työstät usein toistuvalle tai laajalle koulutukselle kehykset, sisällöt ja laajuuden opintopisteinä. Koulutusmallia hyödyntäen varmistat koulutuksen laadun, vaikka yksittäisiä koulutuksia toteuttaisi moni eri ihminen.

 • Potkua koulutussuunnitteluun

  Tuottaako koulutuksesi järjestösi tarvitsemaa osaamista? Syntyykö valitsemillasi työtavoilla osaamista, jota osallistujat voivat soveltaa käytännössä? Potkua koulutussuunnitteluun -koulutuksessa opit suunnittelemaan laadukkaan koulutuksen, joka tuottaa osaavia järjestötoimijoita. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle kohderyhmän osaamistarpeiden tunnistamisesta ja suunnitellaan koulutus, joka tuottaa heidän arjessaan tarvittavaa osaamista.

Yhdistystoiminnan verkkokurssit järjestöjen käyttöön

 • Siviksen asiantuntija Erkki Ukkola verkkokoulutustyössä.
 • Yhdistystoiminnan verkkokurssit käyttöön

  Se on niin helppoa! Tule tutustumaan Yhdistystoiminnan verkkokursseihin ja niiden käyttöönottoon, kerää osallistujat ja ohjaa koulutus. Hyödyllistä ja kätevää! Olemme kehittäneet jäsenjärjestöjen käyttöön viisi Yhdistystoiminnan verkkokurssia. Ne ovat Yhdistyskehittäjä, Yhdistysvaikuttaja, Yhdistysviestijä, Vapaaehtoisjohtaja ja Vertaisryhmänohjaaja. Tule mukaan koulutukseen oppimaan, miten kurssit voidaan ottaa käyttöön järjestössäsi.