9.5.2024 Koulutukset

Miten tekoälyä voi hyödyntää järjestökoulutuksessa?

Sivis järjestää kesäkuun alussa webinaarin Tekoäly järjestökoulutuksessa – uusimmat innovaatiot ja parhaat käytännöt. Webinaarin kouluttaja Ville Rihtamo vastasi koulutusta koskeviin kysymyksiimme tekoälyn avulla. Lue tekoälyn antamat vastaukset ja ilmoittaudu webinaariin!

Kaksi ihmistä työskentelee yhdessä tietokoneilla. Kaksi ihmistä työskentelee yhdessä tietokoneilla.
 1. Mitä koulutukselta voi odottaa? Millaisia aiheita ja kysymyksiä koulutuksessa käsitellään?
 2. Miksi koulutukseen kannattaa ilmoittautua?
 3. Mitä hyötyä koulutuksesta on yleisemmin järjestöille?
 4. Miksi ja miten tekoälyä voidaan hyödyntää järjestökoulutuksessa tällä hetkellä? Entä tulevaisuudessa?
 5. Mitä muuta haluat kertoa? Onko jokin erityinen näkökulma, joka tulisi ottaa huomioon?

 

1. Tekoäly järjestökoulutuksessa ‒ uusimmat innovaatiot ja parhaat käytännöt -koulutuksen aiheita voidaan odottaa olevan:

– Tekoälyn perusteet ja sen sovellukset koulutuksessa: Miten tekoäly toimii, ja mitä sovelluksia on jo olemassa.
– Personoitu oppiminen: Kuinka tekoäly voi auttaa räätälöimään oppimiskokemuksia yksittäisen oppijan tarpeiden mukaan?
– Oppimisanalytiikka: Miten tekoälyä voidaan käyttää oppimisdatan analysointiin ja opetuksen parantamiseen
– Tekoälyn eettiset näkökulmat koulutuksessa: Mitä eettisiä kysymyksiä herää, kun tekoälyä hyödynnetään opetuksessa, ja miten niihin tulisi suhtautua?
– Uudet teknologiat ja työkalut: Mitä uusia tekoälyyn perustuvia työkaluja on saatavilla, ja miten ne integroidaan opetuskäytäntöön?
– Tulevaisuuden näkymät: Mihin suuntaan tekoälyn käyttö koulutuksessa on kehittymässä?

2. Pedagogeille ja koulutusalan ammattilaisille tämä koulutus tarjoaa mahdollisuuksia:

– Osaamisen päivitys: Ymmärtää tekoälyn nykytila ja sen potentiaali oppimisen ja opetuksen tukena.
– Innovatiiviset opetusmenetelmät: Saada tietoa ja taitoja, miten hyödyntää tekoälyä opetuksessa parantaakseen oppimiskokemusta.
– Verkostoituminen: Mahdollisuus tavata muita saman alan asiantuntijoita ja vaihtaa ideoita ja parhaita käytäntöjä.
– Eettinen näkökulma: Oppia tekoälyn eettisestä käytöstä opetuksessa ja miten varmistaa, että teknologiaa käytetään vastuullisesti.

3. Järjestöt, jotka keskittyvät pedagogiseen kehitykseen ja koulutukseen, voivat hyötyä merkittävästi:

– Laadukkaampi koulutustarjonta: Hyödyntämällä tekoälyä, järjestöt voivat tarjota personoidumpaa ja mukaansatempaavampaa koulutusta.
– Tehokkuuden parantaminen: Tekoäly voi auttaa optimoimaan oppimisprosesseja ja parantamaan opetuksen tehokkuutta.
– Innovaation edistäminen: Tekoälyn integrointi koulutusohjelmiin voi inspiroida uusia opetusmenetelmiä ja -materiaaleja.
– Vaikuttavuuden lisääminen: Koulutusten vaikuttavuus kasvaa, kun oppijat saavat henkilökohtaisempaa tukea ja heidän tarpeensa huomioidaan tarkemmin.

4. Tekoälyn hyödyntäminen nyt ja tulevaisuudessa:

Tällä hetkellä tekoäly mahdollistaa:

– Oppimateriaalien personointi realiaikaisesti oppijoiden tarpeiden mukaan.
– Opettajien avustaminen arvioinnissa ja palautteen antamisessa, vapauttaen aikaa luovalle ja vuorovaikutteiselle opetukselle.
– Oppimisanalytiikan käyttö, joka auttaa ymmärtämään oppimisprosesseja syvällisemmin ja parantamaan niitä.

Tulevaisuudessa voimme odottaa:

– Entistä syvempiä personointimahdollisuuksia, kun tekoälyn ymmärrys oppijoiden yksilöllisistä oppimispoluista syvenee.
– Laajemman skaalan integraatiota erilaisiin oppimisympäristöihin, mukaan lukien virtuaalitodellisuus ja sekoitettu todellisuus.
– Eettisten puitteiden kehittymistä, jotka ohjaavat tekoälyn käyttöä koulutuksessa, varmistaen, että se tukee inklusiivisuutta ja yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia.

5. Erityinen näkökulma:

On tärkeää, että tekoälyn käyttö koulutuksessa ei korvaa inhimillistä kosketusta ja vuorovaikutusta, vaan täydentää ja rikastuttaa sitä. Pedagogien on olennaista ymmärtää sekä teknologian mahdollisuudet että sen rajoitukset, ja kehittää taitoja, jotka mahdollistavat teknologian eettisen ja tehokkaan hyödyntämisen oppimisen edistämisessä.

 

Mielestäni tekoälyn antamat vastaukset ovat erinomainen näyte siitä, mihin tekoäly pystyy. Ihmisenä olisin lisännyt vielä seuraavaa: koulutuksessa käsitellään alusta alkaen ja käytännön esimerkein sitä, miten jokainen voi työssään alkaa välittömästi hyödyntämään tekoälyä.

– Kouluttaja Ville Rihtamo, Eduhouse

Valokuva Edhousen kouluttajasta Ville Rihtamosta.

 • Webinaari 5.6.2024 klo 13–15

  Tekoäly järjestökoulutuksessa
  – uusimmat innovaatiot ja parhaat käytännöt

  Mitä tekoäly voi tarjota järjestökoulutuksiin? Tule mukaan oppimaan uutta ja kehittämään osaamistasi tekoälystä! Koulutuksessa saat ideoita tekoälyn hyödyntämiseen koulutuksessa ja tutustut tekoälyä ympäröiviin kysymyksiin. Opit hyödyntämään tekoälyä oman työsi tehostajana koulutusten suunnittelussa ja opetusmateriaalien valmistelussa.

  Webinaari on suunnattu Siviksen jäsenjärjestöjen kouluttajille, jotka haluavat oppia hyödyntämään tekoälyä omassa työssään. Kouluttajana toimii Eduhousen kouluttaja Ville Rihtamo.

   

  Ilmoittaudu viimeistään 3.6.2024