11.1.2022 Koulutukset

Omakotiliitto innostui Siviksen valmiista verkkokoulutuksista

Valmiiden verkkokoulutuspohjien mukaan toteutetut koulutukset lisäsivät Omakotiliiton jäsenyhdistysten osaamista ja porukan sitoutumista.

Mies ja nainen keskustelevat talon pihalla. Mies ja nainen keskustelevat talon pihalla. Uudet jäsenkoulutukset ovat tuoneet rutkasti taitoa ja innostusta Omakotiliiton toimintaan.

Omakotiliitto on ensimmäisten joukossa ottanut Siviksen maksuttomat verkkokoulutuspohjat ja niiden avulla toteutetut koulutukset käyttöönsä. Omakotiliiton jäsenyhdistykset pääsivät keväällä Yhdistyskehittäjä– ja Vapaaehtoisjohtaja-koulutuksiin. Syyskuussa alkoi kolmas koulutus, Yhdistysviestijä.

– Koulutuksia suorittaneet ovat entistä osaavampia ja sitoutuneempia yhteiseen toimintaan. Verkkokoulutuspohjien materiaali on niin laadukasta, että ne kasvattavat osaamista ja tietoa. Sitä kautta tulee lisää innostusta toimintaan. Lisäksi on hienoa jakaa kokemuksia muiden kanssa, eli sosiaalisella kanssakäymisellä on iso painoarvo, arvioi Omakotiliiton järjestöpäällikkö Sami Toivanen.

Hänen mukaansa parasta on, että verkkokoulutukset voi toteuttaa silloin kun järjestölle ja kurssilaisille parhaiten sopii. Lisäksi verkkototeutus tuo osallistujia niin läheltä kuin kaukaa, kun opetuksen sijainnilla ei ole väliä.

Aineisto valmiina, järjestön edustaja ohjaa

Siviksen käyttövalmiit verkkokoulutuspohjat on rakennettu niin, että järjestö saa käyttöönsä koulutuksen rakenteen, sisällöt, oppimistehtäviä ja keskusteluja sekä ohjaajan ohjeet.

Jäsenjärjestön tehtäväksi jää koulutuksen ohjaajan tai ohjaajien nimeäminen. Ohjaaja aikatauluttaa ja ohjaa koulutuksen jäsenjärjestön itse valitsemassa rytmissä. Ohjaajan ei tarvitse itse kouluttaa, mutta hän keskustelee, antaa palautetta ja arvioi osallistujien oppimista.

Omakotiliiton järjestöpäällikkö Sami Toivanen.
Sami Toivanen.

Sami Toivanen oli ohjaajana Omakotiliiton verkkokoulutuksissa. Yhdistyskehittäjä– ja Vapaaehtoisjohtaja-koulutukset toteutettiin kahden viikon jaksoissa.

– Aineistot ovat olleet todella hyviä ja verkkokoulutusten ohjaaminen on siksi ollut helppoa. Myös koulutuksiin osallistuneet kehuivat, että aineistot toimivat hienosti, Toivanen kertoo.

Verkkokoulutuspohjien materiaaleihin voi myös lisätä järjestön omaa aineistoa. Syksyn Yhdistysviestijä-koulutukseen Omakotiliitto lisäsi väliwebinaareja, koska niitä toivottiin enemmän. Webinaarit antoivat tilaa yhteiselle keskustelulle.

Suurin haaste on osallistujien sitouttaminen

Yllätyksiäkin matkan varrella tuli, sillä turhan moni verkkokoulutuksen aloittaneista jätti urakan kesken.

– Kaikki eivät ehkä osanneet etukäteen arvioida koulutusten työmäärää, epäilee Toivanen.

– Täytyy vielä miettiä, miten koulutuksia voitaisiin markkinoida niin, että ne löytävät oikeat kohderyhmät. Palautteiden perusteella koulutuksiin panostaminen kannattaa, mutta hyödyn saaminen edellyttää opiskelijalta tiivistä sitoutumista kurssin läpikäymiseen.

 

Siviksen valmiit verkkokoulutuspohjat

Ota käyttöön valmiit verkkokoulutuspohjat

    • Kolme verkkokoulutuspohjaa: Yhdistyskehittäjä, Yhdistysviestijä ja Vapaaehtoisjohtaja. Ne ovat maksuttomia Siviksen jäsenjärjestöille.
    • Verkkokoulutuspohjien mukaisiin verkkokoulutuksiin saa tänä vuonna täyden Sivis-tuen.
    • Verkkokoulutuspohjien avulla Siviksen jäsenjärjestöt voivat kouluttaa yhdistystoimijoita ja vapaaehtoisia entistä vaivattomammin.
    • Verkkokoulutuspohjat voi ottaa käyttöön sellaisenaan tai muokattuna osana järjestön omaa koulutusta
    Lue lisää ja ota koulutuspohjat käyttöön