11.1.2022 Järjestöelämää

Omakotiliitto innostui Siviksen valmiista verkkokoulutuksista

Valmiiden verkkokoulutusmallien mukaan toteutetut koulutukset lisäsivät Omakotiliiton jäsenyhdistysten osaamista ja porukan sitoutumista.

Mies ja nainen keskustelevat talon pihalla. Mies ja nainen keskustelevat talon pihalla. Uudet jäsenkoulutukset ovat tuoneet rutkasti taitoa ja innostusta Omakotiliiton toimintaan.

Omakotiliitto on ensimmäisten joukossa ottanut Siviksen maksuttomat verkkokoulutusmallit käyttöönsä. Omakotiliiton jäsenyhdistykset pääsivät keväällä Yhdistyskehittäjä– ja Vapaaehtoisjohtaja-koulutuksiin. Syyskuussa alkoi kolmas koulutus, Yhdistysviestijä.

– Koulutuksia suorittaneet ovat entistä osaavampia ja sitoutuneempia yhteiseen toimintaan. Verkkokoulutusmallien materiaali on niin laadukasta, että se kasvattaa osaamista ja tietoa. Sitä kautta tulee lisää innostusta toimintaan. Lisäksi on hienoa jakaa kokemuksia muiden kanssa, eli sosiaalisella kanssakäymisellä on iso painoarvo, arvioi Omakotiliiton järjestöpäällikkö Sami Toivanen.

Hänen mukaansa parasta on, että verkkokoulutusmallit voi toteuttaa silloin kun järjestölle ja kurssilaisille parhaiten sopii. Lisäksi verkkototeutus tuo osallistujia niin läheltä kuin kaukaa, kun opetuksen sijainnilla ei ole väliä.

Aineisto valmiina, järjestön edustaja ohjaa

Siviksen valmiit verkkokoulutusmallit on rakennettu niin, että järjestö saa käyttöönsä koulutuksen rakenteen, sisällöt, oppimistehtäviä ja keskusteluja sekä ohjaajan ohjeet.

Jäsenjärjestön tehtäväksi jää koulutuksen ohjaajan tai ohjaajien nimeäminen. Ohjaaja aikatauluttaa ja ohjaa koulutuksen jäsenjärjestön itse valitsemassa rytmissä. Ohjaajan ei tarvitse itse kouluttaa, mutta hän keskustelee, antaa palautetta ja arvioi osallistujien oppimista.

Omakotiliiton järjestöpäällikkö Sami Toivanen.
Sami Toivanen.

Sami Toivanen oli ohjaajana Omakotiliiton verkkokoulutuksissa. Yhdistyskehittäjä– ja Vapaaehtoisjohtaja-koulutukset toteutettiin kahden viikon jaksoissa.

– Aineistot ovat olleet todella hyviä ja verkkokoulutusmallien ohjaaminen oli siksi helppoa. Myös kurssille osallistuneet kehuivat, että aineistot toimivat hienosti, Toivanen kertoo.

Syksyn Yhdistysviestijä-koulutukseen Omakotiliitto lisäsi väliwebinaareja, koska niitä toivottiin enemmän. Webinaarit antavat tilaa yhteiselle keskustelulle.

Suurin haaste on osallistujien sitouttaminen

Yllätyksiäkin matkan varrella tuli, sillä turhan moni verkkokoulutuksen aloittaneista jätti urakan kesken.

– Kaikki eivät ehkä osanneet etukäteen arvioida verkkokoulutusten työmäärää, epäilee Toivanen.

– Täytyy vielä miettiä, miten koulutuksia voitaisiin markkinoida niin, että ne löytävät oikeat kohderyhmät. Palautteiden perusteella koulutuksiin panostaminen kannattaa, mutta hyödyn saaminen edellyttää opiskelijalta tiivistä sitoutumista kurssin läpikäymiseen.

 

Siviksen valmiit verkkokoulutusmallit

Ota käyttöön valmiit verkkokoulutusmallit

    • Kolme verkkokoulutusmallia: Yhdistyskehittäjä, Yhdistysviestijä ja Vapaaehtoisjohtaja. Ne ovat maksuttomia Siviksen jäsenjärjestöille.
    • Mallin mukaisiin verkkokoulutuksiin saa tänä vuonna täyden Sivis-tuen.
    • Verkkokoulutusmallien avulla Siviksen jäsenjärjestöt voivat kouluttaa yhdistystoimijoita ja vapaaehtoisia entistä vaivattomammin.
    • Verkkokoulutusmallit voi ottaa käyttöön sellaisenaan tai osana järjestön omaa koulutusta
    Siviksen verkkokoulutusmallit