5.12.2021 Vinkkinurkka

Järjestö, ota käyttöön Yhdistysviestijä-verkkokoulutuspohja

Yhdistysviestijä-verkkokoulutuspohja tarjoaa uudenlaisen tavan järjestöjen ja yhdistysten viestijöiden kouluttamiseen. Koulutuspohjaa voi käyttää sellaisenaan tai sen voi muokata omalle järjestölle sopivaksi.

Kuvituskuva: 3 ihmistä juttelee portaikossa. Kuvituskuva: 3 ihmistä juttelee portaikossa. Yhdistysviestijä-koulutuksen tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää yhdistyksen viestintää.

Mikä Yhdistysviestijä-verkkokoulutuspohja on ja mitä se sisältää, Siviksen viestintäasiantuntija Carolina Rebhan?

–  Yhdistysviestijä-verkkokoulutuspohja on suunniteltu keskus- ja kattojärjestöille ja liitoille yhdistysten viestijöiden kouluttamiseen. Siviksen jäsenjärjestöt voivat kopioida verkkokoulutuspohjan käyttöönsä ja kouluttaa sen avulla yhdistystoimijoita ja vapaaehtoisia.

– Verkkokoulutuspohjaan kuuluu luentotallenteita, kirjallista materiaalia ja tehtäviä. Koulutuksessa käydään läpi yhdistyksen viestinnän perusasiat: viestinnän tavoitteet, kohderyhmät ja kanavat. Lisäksi pohditaan viestinnän sävyä ja visuaalisen viestinnän merkitystä ja opitaan varautumaan yllättäviin viestintätilanteisiin. Koulutus antaa työkaluja viestinnän suunnitelmallisuuden parantamiseen.

–  Halutessaan pohjaa voi myös muokata. Siihen voi lisätä esimerkiksi omaa organisaatiota koskevia osioita.

Mitä hyötyä Yhdistysviestijä-verkkokoulutuspohjasta on Siviksen jäsenjärjestöille?

– Koulutuksen aikana laaditaan omalle yhdistykselle viestintäsuunnitelma, jonka avulla on helppo ryhtyä toteuttamaan viestintää käytännössä. Yhdistysviestijä-verkkokoulutuspohjan ansiosta yhdistystoimijat oppivat viestimään vaikuttavammin ja tekemään omaa yhdistystään tunnetummaksi omalla alueellaan.

– Hyvin suunniteltu ja toteutettu viestintä tukee varsinaisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi koulutus vahvistaa viestinnän tekijöiden osaamista ja auttaa luomaan yhteistä viestintäkulttuuria järjestössä.

Miten Yhdistysviestijä-verkkokoulutuspohja toimii ja miten sen saa käyttöön?

– Koulutuspohja on kopioitavissa Itslearning- ja Howspace-alustoilla. Käyttövalmiin verkkokoulutuspohjan ansiosta kouluttaminen on todella helppoa. Järjestön tarvitsee vain nimetä ohjaaja, joka toteuttaa kurssin halutussa aikataulussa. Ohjaajan ei tarvitse itse kouluttaa, mutta hän keskustelee, antaa palautetta ja arvioi osallistujien oppimista.

– Verkkokoulutuspohjien käyttö on Siviksen jäsenjärjestöille maksutonta. Lisäksi pohjien mukaisista koulutuksista saa vuosina 2021–2022 sataprosenttisen Sivis-tuen eli käytännössä koulutuksen välittömät kulut, kuten kouluttajan käyttämä työaika, korvataan kokonaisuudessaan.

Yhdistysviestijä-verkkokoulutuspohjan voi tilata Siviksen verkkokoulutustiimiltä.

 

Lue lisää Yhdistysviestijä-verkkokoulutuksesta 

 

Lisätietoja