20.9.2021 Koulutukset

Yhdistysviestijä-verkkokurssi auttaa yhteiselle viestintäkartalle

Siviksen jäsenjärjestöjen käyttöön tarkoitettu Yhdistysviestijä-verkkokurssi on nyt julkaistu. Lue viestinnän asiantuntija Noora Jokisen näkemyksiä koulutuksen sisällöstä.

Noora Jokinen.

Järjestöissä on usein tilanne, jossa samaa työtä tehdään ympäri maata pienten paikallisyhdistysten tai alueellisten yhdistysten voimin. Tavoitteet saattavat olla hyvin yhteiset, samoin haasteet. Viestiäkin pitäisi, kun vaan ehdittäisiin. 

Ajankäyttö on jatkuva haaste. Suunnitelmallisesta tekemisestä on turha haaveilla, kun aika kuluu tulipaloja sammutellessa tai johonkin akuuttiin asiaan reagoidessa. 

Samalla viestinnän kenttä muuttuu hurjaa vauhtia. Jotenkin pitäisi pysyä kärryillä uusista somekanavista, päivittää visuaalista viestintää ja tavoittaa yhdistykselle tärkeät ihmiset yhä kovemman informaatioruuhkan keskellä. 

Keskusjärjestöltä saattaa löytyä paljon materiaaleja viestinnän tueksi, mutta kiireen keskellä yhdistystoimijat eivät oikein ennätä edes tutustumaan niihin. Saati ottaa käyttöön. Jokainen uurastaa siis yksin – ja sama pyörä joudutaan keksimään eri paikoissa uudelleen ja uudelleen. 

Siviksen uusi Yhdistysviestijä-verkkokurssi on kehitetty vastaamaan näihin yhdistysviestinnän haasteisiin. Keskusjärjestö voi ottaa koulutuksen käyttöönsä ja kutsua paikallisyhdistysten viestijät yhteiseen pöytään vahvistamaan viestintäosaamistaan.  

Koulutuksen valmiit verkkoluennot, harjoitustehtävät ja lukumateriaalit tukevat oman yhdistyksen viestinnän suunnittelua ja kehittämistä. Kurssin aikana laaditaan omalle yhdistykselle vuositason viestintäsuunnitelma. 

Kun kurssia suoritetaan porukalla, keskusjärjestön luottotyypin kuten viestintäpäällikön tai -koordinaattorin vetämänä, tarjolla on loistava mahdollisuus jakaa ajatuksia, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä yhdistysten välillä. 

Tehtävät kannustavat käymään keskustelua oman yhdistyksen viestinnästä, sen tavoitteista ja merkityksestä myös yhdistyksen sisällä.  

Kun viestinnästä puhutaan yhdessä, yhteinen viestintäajattelu vahvistuu. Miten saamme järjestömme tärkeän viestin kuuluviin yhteisvoimin? Mikä on viestimme ydin? Entä tyylilaji tai äänensävy, joka parhaiten palvelee työtämme? Mitä voimme tehdä yhdessä ja mitä jokainen tahollaan? Millaisia osaamisia tarvitsemme seuraavaksi? 

Viestintä on 2020-luvulla yhdistysten ja järjestöjen olennainen menestystekijä. Tarvitsemme fiksusti hoidettua viestintää voidaksemme tuottaa vaikutuksia maailmaan. Ja niitä vaikutuksia varten yhdistykset ja järjestöt ovat olemassa. Haluamme tuottaa muutosta ja luoda yhteisöjä, joissa ihmisten on hyvä olla. 

Fiksusti hoidettu viestintä vaatii suunnitelmallisuutta, riittäviä osaamisia ja vahvaa viestintäkulttuuria. Kun jokainen toimija puheenjohtajasta satunnaiseen vapaaehtoiseen ymmärtää, miksi ja miten viestintää yhdistyksessä tehdään, tekemisen tavat alkavat muuttua kuin itsestään. 

Keväällä 2021 järjestimme Yhdistysviestijä-verkkokurssista ensimmäisen kierroksen. Näin eräs osallistuja kuvasi omaa kokemustaan viimeisen tapaamisen päätteeksi: 

“En ole varma, onko muutos tapahtunut minussa itsessäni vai koko yhdistyksessä, mutta ero on selvä. Nyt viestintä otetaan meillä huomioon heti, kun uuden tapahtuman suunnittelu alkaa. Minut pyydetään suunnittelukokouksiin ja saan tarvittavat tiedot viestintää varten ajoissa. Tuntuu, että kaikki hoksaavat paremmin ajatella asioita viestinnän näkökulmasta, eikä eletä jatkuvasti kädestä suuhun.” 

 

Teksti: Noora Jokinen 

Kirjoittaja on viestinnän asiantuntija ja toimitusjohtaja
järjestöviestijöitä palvelevassa Noon Kollektiivissa.

 

 

Sivis järjestää verkkokursseista koulutusta ja työpajoja.

 

Tutustu Siviksen Koulutuskalenteriin

Lue lisää Siviksen Yhdistystoiminnan verkkokursseista

Lisätietoja