16.12.2022 Koulutukset

Unelmointi kannatti ja toi hyviä tuloksia yhteiskehittämisestä

Siviksen Unelmien koulutus -projekti tuotti uusia koulutuksia ja hyviä käytänteitä. Lisäksi saatiin hyödyllistä kokemusta yhteiskehittämisestä.

Miten yhteiskehittäminen toteutettiin Unelmien koulutus -projektissa, Siviksen asiantuntija Erkki Ukkola?

– Siviksen kanssa Unelmien koulutuksia kehittivät Karjalan Liitto, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto, Psoriasisliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja SPEK. Kahden vuoden aikana syntyi uusia koulutuksia ja hyviä käytänteitä.

– Jäsenjärjestömme tarjosivat koulutuksiin korvaamattoman arvokasta asiantuntemusta esimerkiksi yhdistystoiminnan vaikuttamistyöhön tai vertaisryhmien ohjaamiseen. Sivis taas toi osaamista etenkin osaamislähtöiseen koulutussuunnitteluun ja verkkopedagogiikkaan.

Yhteinen työskentely vaatii etenkin alkuvaiheessa alustan, jossa hyvät ideat jalostuvat käytäntöön.

– Osalle järjestöistä verkkokoulutukseen siirtyminen oli uusi avaus. Yhteistyön, rohkaisun ja käytännön avun ansiosta ne saivat positiivisia kokemuksia verkkokouluttamisesta ja hyvät eväät myös muiden koulutusten siirtämiseen verkkoon.

Miten järjestöjen välinen yhteistyö vahvistui?

– Yhteistyötä vahvistettiin koulutusten sparrailu- ja pilotointivaihteissa. Kun useampi asiantuntija tuo oman näkökulmansa, syntyy parhaimmassa tapauksessa yksittäisiä osia suurempi kokonaisuus. Toisinaan yhteinen koulutusintressi tuo yhteen sellaisia järjestöjä, joiden polut eivät muuten kohtaisi.

– Järjestöt ovat myös hyödyntäneet toistensa osaamista ja hyviä käytänteitä koulutusten oppimateriaalien tuotannossa. Ei ole siis tarvinnut keksiä pyörää uudelleen!

Mitä yhteiskehittäminen edellyttää?

– Innokkaalla asenteella pääsee alkuun! Yhteinen työskentely vaatii etenkin alkuvaiheessa alustan, jossa hyvät ideat jalostuvat käytäntöön. Unelmien koulutus -projektissa on pilotoitu erilaisia yhteisen ideoinnin ja sparrailun muotoja sekä teknisiä ratkaisuja. Erityisen toimivaksi osoittautui Siviksen verkkokoulutusverkosto. Neljä kertaa vuodessa kokoontuva verkosto tarjoaa oivallisen alustan uusien ideoiden esittelyyn ja sparrailuun sekä yhteistyökumppanien etsintään.

 

Siviksen verkkopedagogiikan asiantuntijat toimivat jatkossakin jäsenjärjestöjen tukena verkkokoulutusten kehittämisessä: [email protected]

Lisätietoja