12.10.2021 Siviksen äänellä

Kehitä unelmien koulutuksia yhdessä Siviksen kanssa

Uudenlainen koulutusmaailma kaipaa uudenlaista ajattelua. Unelmien koulutus on mahdollisuus kehittää koulutuksia yhdessä Siviksen ja muiden järjestöjen kanssa.
Susanna Plathan. Susanna Plathan. - Verkkokoulutuksessa voi syntyä myös vahva yhteisöllisyyden tunne, kirjoittaa Siviksen koulutuspäällikkö Susanna Plathan.

Vuoden 2021 demokratiapäivää vietetään keskiviikkona 13.10. Järjestötoiminnassa mukana olevien on luontevaa juhlia toimivan kansalaisyhteiskunnan kannalta merkityksellistä päivää jopa ihan arkisesti. Järjestöjen toimintaan ja koulutuksiin osallistuminen on luonteva mahdollisuus päästä vaikuttamaan itselle merkityksellisiin asioihin ja lisäämään omaa osaamista.

Pandemia-ajan myötä Siviksessä on havaittu, että verkkoalustojen hyödyntäminen oppimisessa on lisääntynyt huimasti ja trendi tulee varmasti jatkamaan kasvuaan. On ollut upeaa nähdä, millaisia innovaatioita järjestöt ovat toteuttaneet verkossa, kun lähikoulutuksen järjestäminen on ollut haasteellista.

Tulevat vuodet näyttävät, millaista koulutusta jatkossa tullaan toteuttamaan. Enää ei ole itsestään selvää, että tarvitsee kohdata kasvokkain joka koulutuksessa, mutta livekohtaamisillekin on varmasti edelleen paikkansa.

Parhaimmillaan erilaiset koulutusten toteutusmuodot tukevat erilaisissa elämäntilanteissa olevia osallistujia monipuolisesti. Samalla tämä kuitenkin tuo haasteita koulutusten suunnittelijoille. On tärkeää pohtia, millä tavoin koulutusten kohderyhmät tavoitetaan jatkossa parhaiten.

Me Siviksessä haluamme vastata tähän haasteeseen. Olemmekin avanneet tänä vuonna uudenlaisen koulutuksen kehittämisen alustan jäsenjärjestöillemme: Unelmien koulutuksen.

Onko järjestöllänne mielessä idea koulutuksesta, jota haluaisitte kehittää yhdessä Siviksen tai muiden järjestöjen kanssa? Tule mukaan Unelmien koulutus -kehittämisalustalle keskustelemaan ja kehittämään koulutuksia yhdessä muiden järjestöjen ja koulutussuunnittelijoiden kanssa!

Seuraava koulutusten ideointi- ja sparrausvaihe käynnistyy verkossa alkuvuodesta. Pysythän kuulolla!

Kirjoittaja