18.10.2021 Vinkkinurkka

Verkkokoulutuksia kannattaa järjestää yhdessä muiden järjestöjen kanssa

Yhteiskoulutus voimaannuttaa ja motivoi. Yhteisiä verkkokoulutuksia järjestäneet järjestöt kehuivat vertaisoppimista.

Kuvituskuva: ihmisiä tietokoneen ääressä. Kuvituskuva: ihmisiä tietokoneen ääressä. Verkkokoulutuksen yhteistoteutuksessa on tärkeää perehtyä koulutuksen kokonaisuuteen ja oppimisalustaan.

Katri Aaltonen selvitti Siviksen verkkokoulutusmalleja yhdessä toteuttaneiden järjestökouluttajien kokemuksia. Hän haastatteli Yhdistyskehittäjä– ja Vapaaehtoisjohtaja-verkkokoulutusmalleja kimpassa järjestäneitä jäsenjärjestöjä. Tulokset Aaltonen kirjoitti artikkeliksi: Verkkokoulutuksia yhdessä eri järjestöjen kanssa – Kokemuksia Yhdistyskehittäjä ja Vapaaehtoisjohtaja -koulutusten yhteistoteutuksista.

Aaltonen on kartoittanut yhteistoteuttamisen hyötyjä, edellytyksiä ja haasteita. Lisäksi artikkelissa on hyviä vinkkejä kimppakoulutusten järjestämiseen.

Vertaisoppiminen oli selkeä ykkönen

Aaltosen aineistosta selviää, että haastateltujen järjestöjen mielestä yhteiskoulutusten suurin anti oli vertaisoppiminen. Se toteutui sekä osallistujien että kouluttajien välillä.

– Kouluttajat kokivat oppineensa toisiltaan ja saaneensa uusia ideoita, näkökulmia ja työkaluja omaan työhönsä. Osallistujat pitivät koulutuksen rikkautena mahdollisuutta lukea ja kommentoida samantyylistä vapaaehtoistyötä tekevien opiskelijatovereiden oppimistehtäviä, Aaltonen kirjoittaa.

Uudet ideat ja näkökulmat motivoivat katsomaan asioita laajemmin toisen järjestön näkökulmasta.

Yhteiskoulutukset onnistuivat ja vinkkejä saatiin

Katri Aaltosen mukaan onnistunut yhteiskoulutus voimaannuttaa kouluttajia ja motivoi tuleviin yhteistoteutuksiin. Parhaimmillaan se antaa piristysruiskeen myös kouluttajan oman osaamisen kehittämiseen.

– Kokonaisuutena kouluttajien kokemukset yhteiskoulutuksista olivat positiivisia ja haastatteluissa puhuttiin jo seuraavista yhteisistä koulutuksista.

Yhteiskoulutuksia toteuttaneilla järjestöillä oli antaa vinkkejä vastaisen varalle. Kun suunnittelee yhteiskoulutusta, täytyy esimerkiksi varata riittävästi aikaa yhteissuunnitteluun. Koordinointivastuu kannattaa keskittää yhdelle kouluttajalle. Kouluttajien määrään täytyy kiinnittää huomiota.

Lisäksi yhteistoteutuksessa on tärkeää, että perehdytään verkkokoulutuksen kokonaisuuteen ja oppimisalustaan. Kouluttajien yhteinen työskentelyalusta on niin ikään olennainen. Vuorovaikutus osallistujien välillä vaatii erityishuomiota.

 

ARTIKKELI: Verkkokoulutuksia yhdessä eri järjestöjen kanssa – Kokemuksia Yhdistyskehittäjä ja Vapaaehtoisjohtaja -koulutusten yhteistoteutuksista

ARTIKKELI: Vuorovaikutteisuutta verkkokoulutukseen

Näin toteutetaan yhteinen verkkokoulutus:

  1. Yhteistyökumppanit. Etsi kumppania omista verkostoistasi tai vaikkapa järjestökouluttajien verkkokoulutusverkostosta. Verkostolla on käytössä muun muassa Padlet-seinä, jonka avulla voi hakea yhteistyökumppania.
   Siviksen verkostot
  2. Yhteistyö ja työnjako. Kuka tekee mitäkin, milloin, missä ja miten?
  3. Toteuttamistavat. Koulutuksen markkinoinnin ja ilmoittautumiset voi toteuttaa järjestökohtaisesti kunkin järjestön omilla järjestelmillä tai muilla osallistujille tutuilla tavoilla. Käytössä on myös Sivisverkon ilmoittautumislomake.
  4. Koulutuksen hallinnointi. Yksi toteuttajista hallinnoi koulutusta verkko-oppimisalustalla ja Sivisverkossa. Lisäksi kaikille kouluttajille luodaan kouluttajatunnukset.
   Siviksen Itslearning-oppimisympäristö
  5. Koulutus Sivisverkkoon. Yhteinen verkkokoulutus täytyy kirjata Sivisverkkoon. Yksi toteuttajajärjestöistä toimii vastuuhenkilönä, ilmoittaa koulutuksen, hallinnoi sitä ja tekee lopuksi selvityksen. Osallistujat voivat saada kurssista opintopisteytetyn todistuksen järjestön omalla logolla.
   Koulutuksen hallinnointi Sivisverkossa

  Tutustu myös Siviksen verkkokoulutusmalleihin ja Howspace-oppimisympäristöön:

  Siviksen valmiit verkkokoulutusmallit

  Lisätietoa Howspace-järjestelmästä