19.1.2023 Koulutukset

Keskustelut ovat Vapaaehtoisjohtaja-koulutuksen helmiä

Yhdistystoiminnan verkkokurssit | Vapaaehtoisjohtaja

Se on hyödyllinen, hedelmällistä keskustelua herättävä ja innostusta kasvattava. Näin kehutaan Siviksen Vapaaehtoisjohtaja-verkkokurssia. Jäsenjärjestöt saavat koulutuksen nopeasti omaan käyttöön.

Kolme naista ja kaksi miestä istuu saman pöydän ääressä ja opiskelee tietokoneen avulla. Kolme naista ja kaksi miestä istuu saman pöydän ääressä ja opiskelee tietokoneen avulla.

Verkkokeskustelut, vuorovaikutteisuus ja vapaaehtoistyön merkityksellisyyden syventäminen. Siinä on kolme olennaista etua, joista Siviksen Vapaaehtoisjohtaja-verkkokurssia kiitetään.

– Saimme hyvää palautetta, että koulutus oli niin vuorovaikutteista ja että verkkokeskusteluja syntyi paljon. Ihmiset kokivat iloa yhteen tulemisesta, ideoiden ja vinkkien saamisesta omaan yhdistystoimintaan sekä toisiin tutustumisesta, Perhehoitoliiton vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Titta Turunen kertoo.

– Erityisesti kehuttiin koulutuksen ryhmämuotoisuutta ja hyviä materiaaleja. Keskustelut, etäohjaus ja verkkokommentointi saivat hyvää palautetta. Lisäksi toivottiin useampia tapaamisia verkossa – vaikka jokaisen jakson päätteeksi – mutta siihen meillä ei toistaiseksi ole henkilöstöresurssia, Suomen Ladun järjestöpäällikkö Kirsi Uusitalo sanoo.

Ihmiset kokivat iloa yhteen tulemisesta, ideoiden ja vinkkien saamisesta sekä toisiin tutustumisesta.

Kasvokuva: Perhehoitoliiton vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Titta Turunen.
Titta Turunen.

Palkitsevaa innostusta ja tärkeää työtä

Perhehoitoliitto otti Vapaaehtoisjohtaja-verkkokurssin käyttöön viime syksynä. Ensimmäiseen verkkokoulutukseen osallistui parikymmentä vapaaehtoisvastaavaa tai niistä tehtävistä kiinnostuneita jäseniä. Kurssi kesti seitsemän viikkoa. Webinaarit järjestettiin alussa ja lopussa.

Verkkokoulutusta pidettiin merkityksellisenä ja hyödyllisenä. Monelle oli tärkeää joustava aikataulu, jotta osallistumaan pääsi silloin kun itselle sopi.

– Minusta oli palkitsevaa nähdä osallistujien innostus. Se kertoo koulutuksen laadusta, kun näkee, että ihmiset lähtevät nyt tekemään tätä hommaa sydämellään. Moni oivalsi, kuinka tärkeää vapaaehtoistyötä tekee. Tällaisia koulutuksia tarvitaan siis säännöllisin väliajoin, Titta Turunen sanoo.

Koulutus sitouttaa toimintaan

Suomen Latu on ottanut käyttöön jo useamman Yhdistystoiminnan verkkokurssin. Yhdistyskehittäjä-kurssi on nyt toteutettu kolme kertaa. Vapaaehtoisjohtaja-kurssin järjestö otti käyttöön viime syksynä. Tänä keväänä Ladun väki starttaa Yhdistysviestijä-kurssin. Kaikki kolme jäävät vakituiseen käyttöön.

Erityisesti kehuttiin koulutuksen ryhmämuotoisuutta ja hyviä materiaaleja. Keskustelut, etäohjaus ja verkkokommentointi saivat hyvää palautetta.

Vapaaehtoisjohtaja-kurssille osallistui parisenkymmentä jäsentä eri jäsenyhdistyksistä. Verkkokoulutus kesti kahdeksan viikkoa. Yhteisiä etätapaamisia oli kolme: alussa, puolivälissä ja lopussa.

– Osallistujat kokivat koulutuksen todella hyödylliseksi ja kiittelivät, että kerrankin pysähdyttiin kehittämisajatusten äärelle. Koulutus oli hyödyllinen myös järjestölle, sillä sen avulla sitoutamme vapaaehtoisia toimintaamme. Vapaaehtoiset taas saavat arvokasta tietoa ja osaamista, Kirsi Uusitalo sanoo.

Kasvokuva: Suomen Ladun järjestöpäällikkö Kirsi Uusitalo.
Kirsi Uusitalo.

Helppokäyttöisyys on iso etu

Yhdistystoiminnan verkkokursseihin voi halutessaan lisätä aineistoa, kuten omia käytännön esimerkkejä, valokuvia ja logon.

Molemmissa järjestöissä ollaan tyytyväisiä, että Vapaaehtoisjohtaja-kurssia käytetään nimenomaan Howspace-ympäristössä. Alusta oli entuudestaan tuttu ja helppokäyttöinen.

– Tuttu alusta vaikutti siihen, että päätimme tähän ryhtyä, Turunen sanoo.

– Se on kätevää, että samaa pohjaa voi käyttää seuraavissakin koulutuksissa, Uusitalo sanoo.

Tavoitteena ohjaamis- ja johtamistaitojen kasvattaminen

Vapaaehtoisjohtaja on Siviksen tekemä verkkokurssi vapaaehtoistoiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta. Se on suunnattu järjestöjen vapaaehtoisille sekä yhdistystoimijoille, jotka organisoivat vapaaehtoistoimintaa.

– Koulutus tukee hyvin vuorovaikutusta osallistujien kesken ja innostaa aktiiviseen keskusteluun ja ajatusten vaihtoon. Nimenomaan keskustelutehtävät ja toisilta osallistujilta saatu palaute on koettu yhdeksi koulutuksen parhaista anneista, Siviksen asiantuntija ja Yhdistystoiminnan verkkokurssien koordinoija Tiina Tanskanen-Kudjoi sanoo.

Verkkokurssi on tehty vapaaehtoisten osaavan ohjaamisen, perehdyttämisen ja sitouttamisen tueksi. Lisäksi opitaan ymmärtämään vapaaehtoisten ja heidän osaamisen johtamisen erityispiirteitä.

 

Siviksen jäsenjärjestöt saavat Vapaaehtoisjohtaja-kurssin käyttöönsä jäsenpalveluna. Ota yhteyttä ja lähetä viesti osoitteeseen [email protected] ja pääset tutustumaan tarkemmin käteviin Yhdistystoiminnan verkkokursseihin.

Vapaaehtoisjohtaja

Järjestöjen käyttöön suunniteltu valmis Vapaaehtoisjohtaja-verkkokurssi on kahden opintopisteen laajuinen eli se vastaa noin 54 tunnin työskentelyä. Koulutus on aikataulutettu noin 7–8 viikon ajalle.

Sisältö:

 1. Koulutuksen aloitus: Vapaaehtoisjohtajana yhdistyksessä
 2. Vapaaehtoisten tehtävät
 3. Vapaaehtoisten rekrytointi
 4. Vapaaehtoisten perehdytys ja ohjaus
 5. Sitoutumisen edistäminen
 6. Osaamisen kehittymisen tukeminen
 7. Koulutuksen päätös: Tulevaisuuden näkymiä
Vapaaehtoisjohtaja-verkkokurssi

Katso video

VIDEO: Suomen Latu ry:n järjestöpäällikkö Kirsi Uusitalo ja Perhehoitoliiton vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Titta Turunen kertovat, mikä Vapaaehtoisjohtaja-verkkokoulutuksessa on kaikkein parasta ja toimivinta.

Yhdistystoiminnan verkkokurssit

Sivis on kehittänyt järjestöjen käyttöön jo viisi Yhdistystoiminnan verkkokurssia.

Nyt käytettävissä on YhdistyskehittäjäVapaaehtoisjohtaja
ja Yhdistysviestijä.

Tammikuussa lanseerataan lisäksi Vertaisryhmänohjaaja ja Yhdistysvaikuttaja.

 • Kaikki Yhdistystoiminnan verkkokurssit on toteutettu Howspace-verkko-oppimisympäristöön. Verkkokurssit kestävät 5–8 viikkoa.
 • Yksi verkkokurssien eduista on muokattavuus. Valmiin aineiston lisäksi kaikkiin Yhdistystoiminnan verkkokursseihin voi lisätä järjestön omaa materiaalia tai esimerkkejä.
 • Verkkokurssien käyttöönoton voi aloittaa ottamalla yhteyttä Siviksen verkkokoulutustiimiin. Lähettämällä viestin osoitteeseen [email protected] saa käyttöönsä tunnukset ja perehdytyksen. Sen jälkeen kouluttaja syventyy koulutukseen, valitsee kohderyhmän, laatii aikataulun ja suunnittelee koulutuksen markkinoinnin.
 • Oman järjestön käyttöön muokattua verkkokurssia voi käyttää useita kertoja. Koulutuksia voi ja kannattaa järjestää myös yhteistyössä toisten järjestöjen kanssa.
 • Tiina Tanskanen-Kudjoi koordinoi Yhdistystoiminnan verkkokurssien kehittämisryhmää, koulutuksia ja uusien pohjien tuotantoa.

 

Yhdistystoiminnan verkkokurssit

Lisätietoja

 • Tiina Tanskanen-Kudjoi

  Asiantuntija, verkkopedagogi, Opintokeskus Sivis