6.2.2023 Koulutukset

Yhdessä tekeminen toi selvää lisäarvoa Yhdistysviestijä-verkkokoulutukseen

Verkkokoulutuspohjat | Yhdistysviestijä

Toisilta oppimisen hyöty korostui kolmen järjestön yhteiskoulutuksessa. Yhdistysviestijä-verkkokoulutuspohjan selkeä ja johdonmukainen sisältö keräsi kiitosta.

Kuvituskuva: Viisi ihmistä istuu lattialla ja käyttää yhteistä läppäriä. Ilmeet ovat iloiset. Kuvituskuva: Viisi ihmistä istuu lattialla ja käyttää yhteistä läppäriä. Ilmeet ovat iloiset.
Kasvokuva: Terhi Kvick.
Terhi Kvick.

Sekä Sotilaskotiliitto että Diabetesliitto ottivat Siviksen Yhdistysviestijä-verkkokoulutuspohjan käyttöön viime syksynä.

Järjestöt toteuttivat ensimmäiset verkkokoulutukset eri tavoin: Sotilaskotiliitto järjesti koulutuksen itse omalle väelleen. Diabetesliitto taas toteutti koulutuksen yhteistyössä Keliakialiiton ja Psoriasisliiton kanssa.

Vaikka aineisto tulee Sivikseltä valmiina, järjestöjen tehtävänä on huolehtia koulutuksen ohjaamisesta ja käytännön toteutuksesta. Järjestön edustaja syventyy koulutukseen, valitsee kohderyhmän, laatii aikataulun ja suunnittelee koulutuksen markkinoinnin.

– Yhteiskouluttaminen oli kaikkein järkevintä, koska omasta järjestöstä ei välttämättä löytyisi tarpeeksi osallistujia. Säästimme omia voimavaroja ja osallistujat saivat enemmän, kun opimme ja oivalsimme yhdessä, Suomen Diabetesliiton suunnittelija Terhi Kvick sanoo.

Vaikka aineisto tulee Sivikseltä valmiina, järjestöjen tehtävänä on huolehtia koulutuksen ohjaamisesta ja käytännön toteutuksesta.

– Valmiin koulutuksen ohjaaminen ja juoksutus olivat meille uusi juttu, ja se vaati hieman opettelua. Onneksi webinaarit tukivat hyvin koulutuksen aineistoa. Meidän rooliksemme jäi lähinnä oman järjestön näkökulmien esiin nostaminen, kertovat toiminnanjohtaja Satu Mustalahti ja järjestösihteeri Pia Ojala Sotilaskotiliitosta.

Yhdessä tekeminen kruunasi hyvän kokemuksen

Diabetesliitolla on myös aikaisempaa kokemusta Siviksen verkkokoulutuspohjien yhteistoteuttamisesta: Yhdistyskehittäjän se otti haltuun yhdessä Keliakialiiton ja Hengitysliiton kanssa ja Vapaaehtoisjohtajan Keliakialiiton kanssa.

Yhdistysviestijään Diabetesliitto tarttui Keliakialiiton ja Psoriasisliiton kanssa viime syksynä ja teki siitä yhteisen seitsemän viikon verkkokoulutuksen.

Osallistujia saatiin kaikista kolmesta järjestöstä, mutta vain kolmannes mukaan lähteneistä suoritti koulutuksen loppuun saakka. Yhdistysviestijän vaativuus ja etenemistahti yllättivät monet. Webinaarien välissä tehtiin itsenäisesti tehtäviä ja keskusteltiin Howspace-oppimisympäristössä.

– Tämä oli kolmesta verkkokoulutuspohjasta haastavin, mutta tästä sai paljon irti. Yhdessä tekeminen oli ehdottomasti parasta, koska saimme oppia toinen toisiltamme. Harvoin tulee kysyttyä toisilta yhdistyksiltä, että mitenkäs te hoidatte viestintää, Terhi Kvick sanoo.

Osallistujat antoivat hyvää palautetta koulutuksen ammattimaisuudesta ja laadukkaasta aineistosta.

– Valmiit materiaalit olivat todella hyvät ja tehtävänannot kiinnostavia. Voimme ehdottomasti suositella tätä muillekin!

Kasvokuvat: Pia Ojala ja Satu Mustalahti.
Pia Ojala ja Satu Mustalahti.

Kaksi ohjaaja ja pieni ryhmä onnistuivat yhdessä

Sotilaskotiliitto käytti Yhdistysviestijä-koulutukseen ruhtinaalliset 1,5 kuukautta, jotta kaikki saivat riittävästi aikaa tehtävien tekemiseen. Lopussa otettiin vielä neljän viikon lisäaika viestintäsuunnitelmien tekemiseen.

Koulutukseen ilmoittautui kahdeksan osallistujaa, ja heistä yhtä vaille kaikki suorittivat koulutuksen loppuun. Yhteisiä etätapaamisia oli parin viikon välein.

– Meillä oli ehkä hieman liian tiukka aikataulu, varsinkin siinä vaiheessa, kun tehtäviä oli enemmän. Jatkossa täytyy korostaa, että koulutukseen kuuluu myös itsenäistä työskentelyä ja välitehtäviä, Pia Ojala sanoo.

Hän ohjasi koulutuksen yhdessä Satu Mustalahden kanssa. Kaksikko oli kimppaan tyytyväinen, koska valmiin koulutusaineiston kanssa työskentely oli molemmille uutta.

– Saimme toinen toisistamme tukea – niin tekniikassa kuin alkukankeiden osallistujien lämmittämisessä. Varmasti jatkossa onnistuvat isommatkin ryhmät, Mustalahti arvioi.

Koulutusta yhdistysten viestinnän suunnitteluun

Siviksen Yhdistysviestijä-verkkokoulutuspohja on kaikkien jäsenjärjestöjen käytettävissä. Sen avulla koulutetaan yhdistystoimijoita, vapaaehtoisia ja järjestöjen omaa henkilöstöä.

Tavoitteena on tuottaa vaikuttavampaa viestintää ja kehittää sitä kautta yhdistysten tunnettuutta.

– Olemme saaneet Siviksen verkkokoulutuspohjista ja niiden materiaaleista paljon hyvää palautetta. Kiitosta saivat etenkin vertaisoppiminen ja se, että koulutuksen voi toteuttaa vapaasti silloin kun järjestöille sopii, Siviksen viestinnän asiantuntija Kaisamari Sundström kertoo.

Yhdistysviestijä-verkkokoulutuspohja

Verkkokoulutus on kahden opintopisteen laajuinen eli se vastaa noin 54 tunnin työskentelyä. Koulutus on aikataulutettu noin 8 viikon ajalle. Järjestöt huolehtivat itse koulutuksen ohjaamisesta ja käytännön toteutuksesta.

Sisältö:

 • Viestinnän merkitys yhdistystoiminnassa. Miksi viestintä on yhdistykselleni tärkeää? Mitä vaikutuksia se tuottaa?
 • Viestinnän suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen. Miten asettaa tavoitteita, jotka toteutuvat? Millaisia työkaluja tarvitsemme viestinnän suunnitteluun?
 • Viestinnän kohderyhmät ja kanavat. Kenelle viestimme? Missä kanavissa tavoitamme heidät parhaiten?
 • Viestinnän sisällöt, sävy ja tyyli. Mitä viestimme? Miten rakennan houkuttelevan viestin? Visuaalisen viestinnän merkitys.
 • Varautuminen yllättäviin viestintätilanteisiin. Viestinnän tulosten arviointi. Millaisia yllättäviä ja hankalia viestintätilanteita yhdistys voi kohdata? Miten varautua niihin? Miten mitata ja arvioida viestinnän onnistumista?
 • Viestintäsuunnitelmasta toteutukseen. Miten varmistan, että suunnitelmat toteutuvat? Mitä tarvitsemme seuraavaksi?
Yhdistysviestijä-verkkokoulutuspohja

Katso video

VIDEO: Sotilaskotiliiton toiminnanjohtaja Satu Mustalahti ja järjestösihteeri Pia Ojala sekä Suomen Diabetesliiton suunnittelija Terhi Kvick kertovat, miten he käyttivät Yhdistysviestijä-verkkokoulutuspohjaa omien järjestöjensä kouluttamiseen.

Mikä ihmeen verkkokoulutuspohja?

Sivis on kehittänyt järjestöjen käyttöön jo viisi yhdistystoiminnan verkkokoulutuspohjaa.

Nyt käytettävissä on YhdistyskehittäjäVapaaehtoisjohtaja
ja Yhdistysviestijä.

Tammikuussa lanseerataan lisäksi Verkkovertaisryhmänohjaaja ja Yhdistysvaikuttaja.

 • Kaikki verkkokoulutuspohjat on toteutettu Howspace-verkko-oppimisympäristöön. Verkkokoulutukset kestävät 5–8 viikkoa.
 • Yksi pohjien eduista on muokattavuus. Valmiin aineiston lisäksi kaikkiin Siviksen verkkokoulutuspohjiin voi lisätä järjestön omaa materiaalia tai esimerkkejä.
 • Verkkokoulutuspohjan käyttöönoton aloittaa järjestön valitsema kouluttaja. Hän ottaa yhteyttä Siviksen verkkokoulutustiimiin osoitteessa [email protected] ja saa tunnukset ja perehdytyksen. Sen jälkeen kouluttaja syventyy koulutukseen, valitsee kohderyhmän, laatii aikataulun ja suunnittelee koulutuksen markkinoinnin.
 • Oman järjestön käyttöön muokattua verkkokoulutuspohjaa voi käyttää useita kertoja. Koulutuksia voi ja kannattaa järjestää myös yhteistyössä toisten järjestöjen kanssa.
 • Tiina Tanskanen-Kudjoi koordinoi Siviksen verkkokoulutuspohjien kehittämisryhmää, koulutuksia ja uusien pohjien tuotantoa.

Siviksen verkkokoulutuspohjat

Lisätietoja