6.2.2023 Koulutukset

Yhdessä tekeminen toi selvää lisäarvoa Yhdistysviestijä-verkkokurssiin

Yhdistystoiminnan verkkokurssit | Yhdistysviestijä

Toisilta oppimisen hyöty korostui kolmen järjestön yhteiskoulutuksessa. Yhdistysviestijä-verkkokurssin selkeä ja johdonmukainen sisältö keräsi kiitosta.

Kuvituskuva: Viisi ihmistä istuu lattialla ja käyttää yhteistä läppäriä. Ilmeet ovat iloiset. Kuvituskuva: Viisi ihmistä istuu lattialla ja käyttää yhteistä läppäriä. Ilmeet ovat iloiset.
Kasvokuva: Terhi Kvick.
Terhi Kvick.

Sekä Sotilaskotiliitto että Diabetesliitto ottivat Siviksen Yhdistysviestijä-verkkokurssin käyttöön viime syksynä.

Järjestöt toteuttivat ensimmäiset verkkokoulutukset eri tavoin: Sotilaskotiliitto järjesti koulutuksen itse omalle väelleen. Diabetesliitto taas toteutti koulutuksen yhteistyössä Keliakialiiton ja Psoriasisliiton kanssa.

Vaikka aineisto tulee Sivikseltä valmiina, järjestöjen tehtävänä on huolehtia koulutuksen ohjaamisesta ja käytännön toteutuksesta. Järjestön edustaja syventyy koulutukseen, valitsee kohderyhmän, laatii aikataulun ja suunnittelee koulutuksen markkinoinnin.

– Yhteiskouluttaminen oli kaikkein järkevintä, koska omasta järjestöstä ei välttämättä löytyisi tarpeeksi osallistujia. Säästimme omia voimavaroja ja osallistujat saivat enemmän, kun opimme ja oivalsimme yhdessä, Suomen Diabetesliiton suunnittelija Terhi Kvick sanoo.

Vaikka aineisto tulee Sivikseltä valmiina, järjestöjen tehtävänä on huolehtia koulutuksen ohjaamisesta ja käytännön toteutuksesta.

– Valmiin koulutuksen ohjaaminen ja juoksutus olivat meille uusi juttu, ja se vaati hieman opettelua. Onneksi webinaarit tukivat hyvin koulutuksen aineistoa. Meidän rooliksemme jäi lähinnä oman järjestön näkökulmien esiin nostaminen, kertovat toiminnanjohtaja Satu Mustalahti ja järjestösihteeri Pia Ojala Sotilaskotiliitosta.

Yhdessä tekeminen kruunasi hyvän kokemuksen

Diabetesliitolla on myös aikaisempaa kokemusta Yhdistystoiminnan verkkokurssien yhteistoteuttamisesta: Yhdistyskehittäjän se otti haltuun yhdessä Keliakialiiton ja Hengitysliiton kanssa ja Vapaaehtoisjohtajan Keliakialiiton kanssa.

Yhdistysviestijään Diabetesliitto tarttui Keliakialiiton ja Psoriasisliiton kanssa viime syksynä ja teki siitä yhteisen seitsemän viikon verkkokurssin.

Osallistujia saatiin kaikista kolmesta järjestöstä, mutta vain kolmannes mukaan lähteneistä suoritti koulutuksen loppuun saakka. Yhdistysviestijän vaativuus ja etenemistahti yllättivät monet. Webinaarien välissä tehtiin itsenäisesti tehtäviä ja keskusteltiin Howspace-oppimisympäristössä.

– Tämä oli kolmesta Yhdistystoiminnan verkkokurssista haastavin, mutta tästä sai paljon irti. Yhdessä tekeminen oli ehdottomasti parasta, koska saimme oppia toinen toisiltamme. Harvoin tulee kysyttyä toisilta yhdistyksiltä, että mitenkäs te hoidatte viestintää, Terhi Kvick sanoo.

Osallistujat antoivat hyvää palautetta koulutuksen ammattimaisuudesta ja laadukkaasta aineistosta.

– Valmiit materiaalit olivat todella hyvät ja tehtävänannot kiinnostavia. Voimme ehdottomasti suositella tätä muillekin!

Kasvokuvat: Pia Ojala ja Satu Mustalahti.
Pia Ojala ja Satu Mustalahti.

Kaksi ohjaaja ja pieni ryhmä onnistuivat yhdessä

Sotilaskotiliitto käytti Yhdistysviestijä-kurssiin ruhtinaalliset 1,5 kuukautta, jotta kaikki saivat riittävästi aikaa tehtävien tekemiseen. Lopussa otettiin vielä neljän viikon lisäaika viestintäsuunnitelmien tekemiseen.

Koulutukseen ilmoittautui kahdeksan osallistujaa, ja heistä yhtä vaille kaikki suorittivat koulutuksen loppuun. Yhteisiä etätapaamisia oli parin viikon välein.

– Meillä oli ehkä hieman liian tiukka aikataulu, varsinkin siinä vaiheessa, kun tehtäviä oli enemmän. Jatkossa täytyy korostaa, että koulutukseen kuuluu myös itsenäistä työskentelyä ja välitehtäviä, Pia Ojala sanoo.

Hän ohjasi kurssin yhdessä Satu Mustalahden kanssa. Kaksikko oli kimppaan tyytyväinen, koska valmiin koulutusaineiston kanssa työskentely oli molemmille uutta.

– Saimme toinen toisistamme tukea – niin tekniikassa kuin alkukankeiden osallistujien lämmittämisessä. Varmasti jatkossa onnistuvat isommatkin ryhmät, Mustalahti arvioi.

Koulutusta yhdistysten viestinnän suunnitteluun

Siviksen Yhdistysviestijä-verkkokurssi on kaikkien jäsenjärjestöjen käytettävissä. Sen avulla koulutetaan yhdistystoimijoita, vapaaehtoisia ja järjestöjen omaa henkilöstöä.

Tavoitteena on tuottaa vaikuttavampaa viestintää ja kehittää sitä kautta yhdistysten tunnettuutta.

– Olemme saaneet Yhdistystoiminnan verkkokursseista ja niiden materiaaleista paljon hyvää palautetta. Kiitosta saivat etenkin vertaisoppiminen ja se, että koulutuksen voi toteuttaa vapaasti silloin kun järjestöille sopii, Siviksen viestinnän asiantuntija Kaisamari Sundström kertoo.

Yhdistysviestijä

Verkkokurssi on kahden opintopisteen laajuinen eli se vastaa noin 54 tunnin työskentelyä. Kurssi on aikataulutettu noin kahdeksan viikon ajalle. Järjestöt huolehtivat itse kurssin ohjaamisesta ja käytännön toteutuksesta.

Sisältö:

 • Viestinnän merkitys yhdistystoiminnassa. Miksi viestintä on yhdistykselleni tärkeää? Mitä vaikutuksia se tuottaa?
 • Viestinnän suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen. Miten asettaa tavoitteita, jotka toteutuvat? Millaisia työkaluja tarvitsemme viestinnän suunnitteluun?
 • Viestinnän kohderyhmät ja kanavat. Kenelle viestimme? Missä kanavissa tavoitamme heidät parhaiten?
 • Viestinnän sisällöt, sävy ja tyyli. Mitä viestimme? Miten rakennan houkuttelevan viestin? Visuaalisen viestinnän merkitys.
 • Varautuminen yllättäviin viestintätilanteisiin. Viestinnän tulosten arviointi. Millaisia yllättäviä ja hankalia viestintätilanteita yhdistys voi kohdata? Miten varautua niihin? Miten mitata ja arvioida viestinnän onnistumista?
 • Viestintäsuunnitelmasta toteutukseen. Miten varmistan, että suunnitelmat toteutuvat? Mitä tarvitsemme seuraavaksi?
Yhdistysviestijä-verkkokurssi

Katso video

VIDEO: Sotilaskotiliiton toiminnanjohtaja Satu Mustalahti ja järjestösihteeri Pia Ojala sekä Suomen Diabetesliiton suunnittelija Terhi Kvick kertovat, miten he käyttivät Yhdistysviestijä-verkkokurssia omien järjestöjensä kouluttamiseen.

Mikä ihmeen verkkokoulutuspohja?

Sivis on kehittänyt järjestöjen käyttöön jo viisi Yhdistystoiminnan verkkokurssia.

Nyt käytettävissä on YhdistyskehittäjäVapaaehtoisjohtaja
ja Yhdistysviestijä.

Tammikuussa lanseerataan lisäksi Vertaisryhmänohjaaja ja Yhdistysvaikuttaja.

 • Kaikki Yhdistystoiminnan verkkokurssit on toteutettu Howspace-verkko-oppimisympäristöön. Verkkokurssit kestävät 5–8 viikkoa.
 • Yksi verkkokurssien eduista on muokattavuus. Valmiin aineiston lisäksi kaikkiin Yhdistystoiminnan verkkokursseihin voi lisätä järjestön omaa materiaalia tai esimerkkejä.
 • Verkkokoulutuspohjan käyttöönoton voi aloittaa ottamalla yhteyttä Siviksen verkkokoulutustiimiin. Lähettämällä viestin osoitteeseen [email protected] saa käyttöönsä tunnukset ja perehdytyksen. Sen jälkeen kouluttaja syventyy koulutukseen, valitsee kohderyhmän, laatii aikataulun ja suunnittelee koulutuksen markkinoinnin.
 • Oman järjestön käyttöön muokattua verkkokurssia voi käyttää useita kertoja. Koulutuksia voi ja kannattaa järjestää myös yhteistyössä toisten järjestöjen kanssa.
 • Tiina Tanskanen-Kudjoi koordinoi Siviksen verkkokoulutuspohjien kehittämisryhmää, koulutuksia ja uusien pohjien tuotantoa.

Yhdistystoiminnan verkkokurssit

Lisätietoja