27.3.2023 Pinnalla NYT

Kestävän elämän videot herättävät keskustelua ja toivoa

Kohti kestävää ja hyvää elämää -hanke herättelee keskustelua kestävästä tulevaisuudesta ja merkityksellisestä elämästä. Keskustelun tueksi hankkeessa toteutetaan videosarja, jossa käsitellään kestävyyttä omassa arjessa.
Kolme ihmistä sisätiloissa keskustelemassa. Kolme ihmistä sisätiloissa keskustelemassa. Jäsenjärjestöt pääsevät syksyllä pilotoimaan videoita ja niiden oheismateriaalia. 

– Elämme kestävyyskriisin keskellä. Ihmiset kokevat usein voimattomuutta ja toivottomuutta sen edessä, että onko heidän teoillaan merkitystä, toteaa Opintokeskus Siviksen asiantuntija Milla Holmberg.

Kohti kestävää ja hyvää elämää -hanke tarttuu tähän haasteeseen. Hankkeessa työstetään videosarjaa, joka tuo toiveikkuutta kestävyyskriisin vastapainoksi. Tarkoituksena on tuoda esille hyvää ja merkityksellistä elämää ja kestävää tulevaisuutta.

– Videoissa pohditaan esimerkiksi, miten merkityksellisyys voi löytyä muualta kuin kulutuskeskeisestä ajattelutavasta. Kestävyysteemat nivoutuvat meidän jokaisen arkipäivään, kun opimme huomaamaan ja reflektoimaan pieniä juttuja, Holmberg kertoo.

Videosarja tuo toiveikkuutta kestävyyskriisin keskelle.

Videoissa aiheesta puhuvat asiantuntijat, opettajat ja järjestötoimijat. Lisäksi kansalaiset kertovat, miten kiinnittävät huomiota kestävään elämään arjessaan.

Videot toimivat keskustelun avaajina

Videot on suunnattu suoraan ruohonjuuritasolle kaikille aiheesta kiinnostuneille. Niitä voi käyttää keskustelunavaajina ennen kaikkea tavallisessa arjessa esimerkiksi työyhteisössä, perheessä tai kavereiden kanssa.

Porukalla videoita voi katsoa myös esimerkiksi yhdistysten kokoontumisissa ja oppitunneilla. Niitä voi hyödyntää temaattisesti myös yksittäin. Jotta videoiden herättämiä ajatuksia pääsee jakamaan, kootaan niiden oheen kouluttajille ja fasilitoijille toteutusmalli, joka opastaa videoista käytävään keskusteluun ja vertaisoppimiseen.

– Videoiden ja niihin liittyvän toteutusmallin avulla kestävää elämää voi käsitellä konkreettisesti ja ihmisiä voimaannuttavalla tavalla. Tarkoitus on, että materiaali auttaa hahmottamaan, että jokaisella on oma roolinsa kestävän elämän edistämisessä, kertoo Holmberg.

Järjestöt pääsevät testaamaan videosarjaa

Kestävän elämän viisiosainen videosarja julkaistaan loppukeväästä. Samalla työstetään toteutusmallia videoiden yhteyteen.

Tulevana syksynä jäsenjärjestöt pääsevät vaikuttamaan siihen, millainen kokonaisuudesta tulee. Parhaillaan etsitään jäsenjärjestöjä pilotoimaan videoiden ja toteutusmallin käyttöä. Kiinnostuneet järjestöt voivat ottaa yhteyttä Milla Holmbergiin ([email protected]).

– Jos kestävä elämä aiheena kiinnostaa, kannattaa ilmoittautua mukaan ja kysyä lisää, Holmberg vinkkaa.

Teksti: Carolina Rebhan

Kohti kestävää ja hyvää elämää -hanke

    • Hanke kannustaa yhteiseen pohdintaan ja uudenlaiseen toimijuuteen kestävän elämän kysymyksissä. Tavoitteena on, että aineiston myötä kansalaiset saavat uudenlaisia näkökulmia omiin mahdollisuuksiinsa toteuttaa kestäviä periaatteita.
    • Valmis aineisto tulee maksutta kaikkien Siviksen jäsenjärjestöjen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttöön. Materiaalia voivat hyödyntää myös muut koulut ja oppilaitokset.
    • Hankkeessa ovat mukana Opintokeskus Sivis, OKKA-säätiö,  ja Kansalaisopistojen liitto.
    • Hanke kestää vuoden 2023 loppuun ja rahoituksesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus.
    Lue lisää hankkeesta

Lisätietoja