11.3.2023 Vinkkinurkka

Kestävän elämän periaatteet osaksi järjestöjen arkea

Opintokeskus Siviksen Kestävän elämän ohjelma rohkaisee ja auttaa edistämään kestävää elämää ja siihen kasvamista. Kokosimme ohjelman periaatteista kestävän elämän muistilistan kaikkien järjestöjen avuksi.  

Käsi pitelee puhelinta, jonka näytöllä on kuva kierrätyslogosta. Käsi pitelee puhelinta, jonka näytöllä on kuva kierrätyslogosta.

Siviksessä vietetään tänä vuonna kestävän elämän teemavuotta ja samalla rohkaistaan kaikkia järjestöjä positiiviseen muutokseen. Jo aiemmin julkaistussa Siviksen Kestävän elämän ohjelmassa on yhteensä yhdeksän kestävän elämän eettisiästä periaatetta, jotka on valmisteltu työyhteisössä yhdessä rakentavasti keskustellen. Ne edistävät kestävän elämän toteutumista sekä ekologisen että sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.

Kokosimme jokaisesta periaatteesta käytännön vinkkejä, joiden avulla järjestöt voivat edistää kestävää elämää omassa järjestöarjessaan. Järjestöissä on kasvava tarve kestäville valinnoille. Niihin kestävän elämän eettisten periaatteiden muistilista tuo konkreettisia vinkkejä sekä apua. 

Miten teidän järjestössä toimitaan nyt? Entä tulevaisuudessa? Tutustu vinkkeihin ja ota käyttöön!

Tilat Piirroskuva toimistotuolista.

 • Työskentelytiloja valittaessa huomioidaan saavutettavuus ja esteettömyys.
 • Tilojen tulisi mahdollistaa monipuolinen ja laadukas työskentely.
 • Pidetään mielessä aina työhyvinvointi, ergonomia ja työvälineiden ekotehokkuus.
 • Muistetaan periaatteet myös silloin, kun työtä tehdään etänä. 

Energia ja vesi Piirros, jossa lehtiä ja sähköjohto.

 • Pyritään mahdollisuuksien mukaan säästämään vettä ja energiaa.
 • Tarkistetaan aina laitteiden ekotehokkuus ja suositaan ekologisesti tuotettua sähköä.
 • Sammutetaan laitteet ja valot, kun niitä ei käytetä tai tarvita.  

Jätehuolto Piirros kierrätysroskiksesta.

 • Vähennetään jätteiden määrää.
 • Työpaikoilla tarjotaan kierrätysohjeita ja tietoa kierrätyksestä.
 • Vältetään ylimääräisen pakkausmateriaalin käyttöä.
 • Sähköisten ja saavutettavien materiaalien hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan on suositeltavaa. 

Yhdenvertaisuus, moninaisuus, tasa-arvo Piirros, jossa kolme eriväristä ihmishahmoa.

 • Arvostetaan moninaisuutta ja tasa-arvoa.
 • Kannustetaan toisiamme elinikäiseen oppimiseen, ja huomioidaan saavutettavuus toiminnassa. 

Aktiivinen kansalainen ja osallisuus Piirros, jossa kirja ja tabletti.

 • Otetaan toiminnassa huomioon erilaiset käyttäjäryhmät, ja osallistetaan toisiamme.
 • Huomioidaan turvallisen tilat edellytykset, jotta kaikki kokevat olonsa tervetulleeksi.
 • Turvataan kaikkien laadukas ja tasavertainen oppiminen. 

Matkustaminen Piirros junasta.

 • Matkustetaan harkiten ja suositaan verkkokoulutuksia.
 • Näin vaikutamme ilmasto- ja ympäristökuormitukseen.  

Hankinnat  Piirros, jossa ostoskärryssä iso lehti.

 • Hankitaan kaikkea harkiten ja suositaan kestäviä vaihtoehtoja.
 • Huomioidaan hankinnoissa ekologisuus ja eettisyys.  

Tarjoilut Piirros, jossa kahvikuppi ja servetti.

 • Suositaan Reilun kaupan tuotteita, luomua ja lähituotantoa.
 • Kun on mahdollista, otetaan mukaan omat eväät.
 • Ruokahävikkiä voi vähentää esimerkiksi etukäteiskyselyn avulla. 

Kulttuuri Piirros maapallosta.

 • Edistetään toiminnallamme kulttuuriperinnön säilymistä ja siirtymistä sekä kulttuurista moninaisuutta.
 • Pyritään kaikessa toiminnassa avoimuuteen ja oikeudenmukaisuuteen.  

Teksti: Riina Linnainmaa