24.1.2023 Siviksen äänellä

Kohti kestävää järjestökoulutusta

Kestävä elämä on yksi Siviksen uuden strategian kantavista teemoista ja tänä vuonna se toimii koulutustoiminnassa läpileikkaavana teemana. Tavoitteena on tukea myös jäsenjärjestöjä kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa.

Siviksen viestintä- ja innovointipäällikkö Anne Ilvonen. Siviksen viestintä- ja innovointipäällikkö Anne Ilvonen. Siviksen viestintä- ja innovointipäällikkö Anne Ilvonen.

Vuoden aluksi julkaistut Sitran Megatrendit 2023 antavat tulevaisuudestamme varsin synkän kuvan. Niiden mukaan keskeisimpänä kehitystrendinä on luonnon kantokyvyn lasku, joka tuo mukanaan hyvinvoinnin haasteiden kasvun, demokratian kamppailun kovenemisen, kiihtyvän kilpailun digivallasta ja talouden perustan rakoilun.

Meillä on edelleen täydet mahdollisuudet hyvään tulevaisuuteen, jos rakennamme sen yhdessä. Tämän päivän päätökset ja toimintamme vaikuttavat tulevaisuuteemme. Muutos lähtee liikkeelle pienistä puroista.

Siviksessä Kestävä elämä näkyy tänä vuonna monella tapaa. Julkaisemme vinkkilistat, tarjoamme koulutusta ja tuomme esiin kirjoituksia kestävästä elämästä.

Vaikka suuret muutokset tuntuvat olevan kaukana yksilön vaikutusmahdollisuuksista, voimme käyttäytymistämme muuttamalla vaikuttaa parempaan tulevaisuuteen. Miten kulutamme, miten liikumme ja millaisia päivittäisiä valintoja teemme? Kun moni tekee samansuuntaisia valintoja, asiat alkavat muuttua.

Me Siviksessä haluamme olla mukana tukemassa jäsenjärjestöjämme tekemään kestävämpää tulevaisuutta. Kestävä elämä on yksi uuden strategiamme kantavista teemoista ja tänä vuonna se on myös koulutustoiminnassamme läpileikkaava teema.

Siviksessä Kestävä elämä näkyy tänä vuonna monella tapaa. Julkaisemme lähiviikkoina kestävän koulutuksen toteuttamisen vinkkilistat järjestöjen käyttöön, tarjoamme aiheeseen liittyvää koulutusta sekä tuomme esille jo aiemmin julkaisemiamme kirjoituksia kestävästä elämästä.

Joko sinä olet tutustunut Sivistys nousee yhteisöistä -, Järjestöissä me innostutaan – ja Kestävän elämän muutosvoimaa -julkaisuihimme? Ne ovat hyödylliset ja käytännölliset aineistot, joista saat hyvät vinkit oman järjestösi kestävään tulevaisuuteen. Tutustu ja hyödynnä!

Kirjoittaja