18.2.2023 Pinnalla NYT

Kestävän elämän teemavuosi tuo käytännölliset työvälineet

Sivis tarjoaa omia kestävän elämän työkalujaan myös jäsenjärjestöjensä käyttöön. Kestävää järjestökoulutusta -verkkokoulutus järjestetään huhtikuussa.

Piirroskuvitusta kestävän elämän teemoista. Piirroskuvitusta kestävän elämän teemoista.

Kuluva vuosi on Opintokeskus Siviksessä kestävän elämän teemavuosi. Arvo näkyy kaikessa Siviksen toiminnassa. Toteutamme aikaisempaa laajemmin Siviksen Kestävän elämän ohjelmaa.

– Kestävää elämää tavoitellaan yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. Tavoitteena on, että toimintamme lisää järjestökoulutuksen saavutettavuutta ja ihmisten välistä yhdenvertaisuutta. Tehtävämme on myös vähentää oman ja jäsenjärjestöjen toiminnan ilmasto- ja ympäristökuormitusta, Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo summaa.

Järjestössä kestävä arki syntyy muun muassa kestävistä hankinnoista, ekologisista kulutusvalinnoista sekä saavutettavasta ja tasa-arvoisesta toiminnasta.

Yksi Siviksen 2023–2027 strategian keskeisistä tavoitteista on kestävään elämään kasvattaminen. Sitä tullaan tekemään yhdessä järjestöjen kanssa.

– Siviksen tavoitteena on tukea seuraavina vuosina jäsenjärjestöjä, jotta kestävän elämän teemat tulisivat entistä kiinteämmäksi osaksi järjestöjen toimintaa sekä koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Järjestössä kestävä arki syntyy muun muassa kestävistä hankinnoista, ekologisista kulutusvalinnoista sekä saavutettavasta ja tasa-arvoisesta toiminnasta, Siviksen viestintä- ja innovointipäällikkö Anne Ilvonen kertoo.

Käytännönläheisiä työkaluja ja mittareita

Sivis jakaa kehittämänsä kestävän elämän työkalut jäsenjärjestöjensä käyttöön. Yksi niistä on tänä vuonna julkaistava tarkistuslista. Sen avulla järjestöt voivat tarkistaa, ovatko niiden järjestämät koulutukset kestävän toimintaperiaatteen mukaisia.

– Testaamme itsekin tänä vuonna monia kestävän elämän työvälineitä, kuten eettisiä pelisääntöjä ja tarkistuslistoja. Kerromme Siviksen jäsenjärjestöilleen tarjoamista mahdollisuuksista erillisessä infopaketissa, Siviksen asiantuntija Marion Fields kertoo.

Olemassa olevien työkalujen lisäksi kehitetään koko ajan uusia. Parhaillaan Siviksessä pohditaan, mikä olisi toimiva keino selvittää, tukeeko järjestökoulutus kestävään elämään opiskelua.

Osaamiskeskus Kentauri julkaisee helmikuussa NEMIn eli Nuorisotyön ekologiset arvot -mittarin. Sen avulla voidaan mitata, omaksuvatko osallistujat kestävän elämän arvoja nuorisojärjestöjen toiminnassa tai toteutetaanko kestäviä toimintaperiaatteita. Vaikka mittari on kehitetty nuorisojärjestöille, sitä voi soveltaa myös aikuisten järjestötoimintaan.

Tulossa kaksi kestävää koulutusta

Huhtikuussa Sivis järjestää Kestävää järjestökoulutusta -verkkokoulutuksen 3.–24.4. Siinä tavoitteena on oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan eri näkökulmista kestävää järjestökoulutusta. Ekologisen kestävyyden lisäksi tarvitaan kulttuurista ja sosiaalista kestävyyttä. Se tarkoittaa esimerkiksi yhdenvertaisuuden ja osallisuuden vahvistamista.

Syyskuussa Sivis järjestää Kestävän elämän aakkoset -webinaarin 14.9. Siellä esitellään muun muassa erilaisia työkaluja ja järjestöjen kokemuksia kestävän elämän edistämisessä.

Lisätietoja