17.8.2022 Pinnalla NYT

Kentaurin osaamismerkit ja osallisuusmittari järjestöjen käyttöön

Osaamiskeskus Kentauri tukee nuorisojärjestöjen kehittämistyötä ja tarjoaa työkaluja nuorisoalan järjestöjen käyttöön. Tänä syksynä Kentauri julkaisee kaksi uutta työkalua, osallisuusmittarin sekä osaamismerkkisarjan. 

Ihminen hyppäämässä ilmaan. Ihminen hyppäämässä ilmaan.

Järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan osallistuminen kartuttaa nuorten osaamista ja osallisuuden kokemuksen lisääntyminen on tärkeä asia, mutta miten niitä voi mitata ja miten niistä voi kertoa?

Osaamiskeskus Kentaurin asiantuntijat esittelevät webinaarissa 25.8.2022 Osaamismerkkien käyttäminen järjestöissä -selvityksen tulokset ja Kentaurin vapaaehtoisille suunnatut osaamismerkit sekä nuorisoalan järjestöille kehitetyn uuden osallisuusmittarin. Samana iltapäivänä webinaarin jälkeen on vuorossa käytännönläheinen osaamismerkkityöpaja. 

Osaamismerkkisarja järjestöjen vapaaehtoisille

Osaamiskeskus Kentauri on luonut vapaaehtoistoiminnan osaamismerkkisarjan, joka tukee vapaaehtoisten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Valtakunnallinen osaamismerkkisarja koostuu seitsemästä merkistä. Merkit ovat vapaasti kaikkien järjestöjen käytettävissä ja niitä voi hyödyntää sekä kokonaisuutena että yksittäisinä merkkeinä.

Kentaurin osaamismerkkisarja sisältää seitsemän osaamismerkkiä: Tukihenkilö, Ohjaaja, Myyjä, Viestijä, Vertaistukija, Tapahtumatoimija ja Kouluttaja. Jokainen merkki sisältää tehtäväkuvauksen ja tehtävässä korostuvan osaamisen. Lisäksi merkeistä löytyy lista tärkeistä viitekehyksistä, joiden avulla merkissä oleva osaaminen voidaan soveltuvin osin kytkeä  laajempaan osaamiskokonaisuuteen. Merkkien suunnittelussa on otettu huomioon myös osaamisen hyödyntämisen mahdollisuudet opinnoissa ja työelämässä.

Oletko kiinnostunut ottamaan käyttöön Kentaurin kehittämiä nuorten vapaaehtoisten osaamismerkkejä? Tule mukaan 25.8.2022 järjestettävään webinaariin ja työpajaan, joissa saat tietoa osaamismerkkien käytöstä sekä käytännölliset ohjeet Kentaurin osaamismerkkisarjan käyttöönottoon.

Ikätasoiset osallisuusmittarit

Osaamiskeskus Kentauri on rakentanut kaksi ikätasoista osallisuusmittaria nuorisoalan järjestöille. Osallisuusmittarit on kehitetty yhdessä nuorisoalan järjestöjen kanssa ja ne kartoittavat järjestötoiminnassa syntyvää osallisuuden kokemusta ikätasoisesti. Mittarit kartoittavat toimintaan osallistuvan lapsen ja nuoren kokemusta kuulumisesta, toimijuudesta sekä mahdollisuudesta vaikuttaa.

Tule 25.8.2022 mukaan webinaariin, niin kuulet, millaiseen toiminnan mittaamiseen ne sopivat ja miten saat ne oman järjestösi käyttöön vaikka heti syksyn toimintakauden aluksi.

Osallisuusmittari ja osaamismerkkisarja haltuun 25.8.2022

 • WEBINAARI

  25.8. klo 13–14

  Avaussanat
  Mikko Cortés Tellés, erikoissuunnittelija, OKM

  Osallisuusmittari
  Asiantuntijat Raisa Omaheimo ja Marion Fields

  Osaamismerkkien käyttäminen järjestöissä -selvityksen tulokset
  Asiantuntija Sanna Saarimaa

  Kentaurin osaamismerkit nuorille vapaaehtoisille
  Asiantuntija Eeva Jeronen 

  Webinaariin voi liittyä suoraan linkin kautta.

  Webinaarilinkki
 • OSAAMISMERKKITYÖPAJA

  25.8. klo 14.30–15.30

  Nuorten vapaaehtoisten osaamismerkkien käyttöönoton helpottamiseksi tarjoamme webinaarin jälkeen työpajan, jossa saat käytännölliset ohjeet merkkien käyttöönottoon omassa organisaatiossasi.

  Työpaja vaatii ennakkoilmoittautumisen.

  Lue lisää ja ilmoittaudu