8.10.2021 Pinnalla NYT

Uusia osaamismerkkejä nuorille vapaaehtoisille

Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri on kehittänyt osaamismerkkisarjan nuorille vapaaehtoistoimijoille. Digitaaliset osaamismerkit ovat vapaasti järjestöjen käytettävissä.
Koontikuva Kentaurin osaamismerkeistä Koontikuva Kentaurin osaamismerkeistä

Mistä nuorten osaamismerkeissä on kysymys, Siviksen ja Osaamiskeskus Kentaurin asiantuntija Eeva Jeronen?

– Merkkien avulla voi antaa tunnustuksen nuoren osaamiselle. Seitsemän merkin sarja esitellään webinaarissa 27.10.2021. Toivomme merkkisarjan puhuttelevan erityisesti nuorisojärjestöjä, mutta ne sopivat alasta riippumatta kaikille järjestöille, joissa toimii nuoria ihmisiä.

Miksi nuorten vapaaehtoistoimijoiden osaamismerkkejä tarvitaan?

– Osaamismerkkejä alkaa olla Suomessa käytössä jo jonkin verran, mutta tällaista nimenomaan nuorten vapaaehtoisten osaamista esiin nostavaa merkkisarjaa ei vielä ole. Nuorella ei välttämättä ole vielä kovin pitkää ja syvällistä kokemusta vapaaehtoistehtävästään, mutta silti siitä syntynyt osaaminen ansaitsee tunnustuksen. Tarkoitus on, että näiden merkkien myöntämisen kynnys olisi matala.

Mitä hyötyä nuorten osaamismerkeistä on Siviksen jäsenjärjestöille?  

– Järjestöjen ja yhdistysten vapaaehtoistoiminnassa syntyy valtavasti osaamista, joka sietäisi saada huomattavasti enemmän arvostusta ja näkyvyyttä. Nuori voisi hyödyntää hankkimaansa osaamista lyhentääkseen opiskeluaikaansa tutkintotavoitteisessa oppilaitoksessa tai vaikka työtä hakiessaan. Tämä edellyttää sitä, että osaaminen on kuvattu oppilaitosten ymmärtämällä kielellä.

Tiedämme, että osaamisen sanoittaminen on vaativaa. Tähän työhön kansalaisjärjestössä ei välttämättä löydy aikaa. Valmiit osaamismerkit tarjoavat oikotien. Merkit ovat osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen asiantuntijoiden suunnittelemia ja osaamisen kriteerit valmiiksi mietittyjä.

Miten jäsenjärjestöt saavat osaamismerkit käyttöön?  

– Osaamismerkit saa Kentaurilta käyttöönsä maksutta, mutta merkkejä hallinnoivaan Open Badge Factory -järjestelmään täytyy ostaa maksullinen käyttäjälisenssi.

– Lokakuun 27. päivänä järjestettävästä julkistuswebinaarista saa hyvän yleiskäsityksen osaamismerkkien ideasta ja heti perään pääsee tutkimaan merkkejä työpajassa. Työpajoja järjestetään lisää myöhemmin syksyllä ja ensi vuonna. Pajan voi myös tilata itselleen sopivaan ajankohtaan.

Tervetuloa Kentaurin osaamismerkkisarjan julkistustilaisuuteen!

 • Kentaurin osaamismerkit

  Vapaaehtoistoiminnan osaamismerkkisarjan julkistus ja työpaja 27.10.

  Webinaari 27.10. klo 9.30-10.30
  Työpaja 27.10.  klo 11.00-11.45

  Osaamiskeskus Kentauri on luonut osaamismerkkisarjan, joka tukee vapaaehtoisten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Osaamismerkit on kehitetty erityisesti nuorisotyötä tekeville järjestöille ja järjestöjen nuorille vapaaehtoisille, mutta merkit ovat vapaasti kaikkien järjestöjen käytettävissä.

  Webinaarissa esitellään valtakunnallinen seitsemän osaamismerkin sarja ja avataan osaamismerkkien käyttömahdollisuuksia sekä tapoja hyödyntää digitaalisia ratkaisuja osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Webinaarin jälkeen alkavassa työpajassa on mahdollisuus tutustua osaamismerkkeihin ja niiden myöntämiseen käytännössä.

  Lue lisää ja ilmoittaudu

Lisätietoja