25.9.2021 Pinnalla NYT

Järjestöjen kyky kertoa toiminnan tuloksista korostuu tulevaisuudessa

Osaamiskeskus Kentauri järjestää vaikuttavuuskoulutuksia järjestöjen työntekijöille, vapaaehtoisille ja luottamusjohdolle.

Opintokeskus Siviksen asiantuntija Raisa Omaheimo. Opintokeskus Siviksen asiantuntija Raisa Omaheimo. Raisa Omaheimo.

Miksi järjestöjen tulee kertoa oman toimintansa tuloksista, Siviksen ja Osaamiskeskus Kentaurin asiantuntija Raisa Omaheimo?

– Järjestöjen toimintaympäristö on suuressa murroksessa. Muutokset esimerkiksi jäsenyyskäsityksessä, vapaaehtoistoiminnassa ja rahoituksessa haastavat järjestöt osoittamaan oman työnsä vaikuttavuutta. Tietoa toiminnan tuloksista kaipaavat niin rahoittajat, lahjoittajat kuin tulevat vapaaehtoisetkin.

Mistä järjestöt saavat apua oman toiminnan vaikuttavuuden arviointiin?

– Tavoitteiden asettaminen, mittarien valinta tai tulosten analysoiminen ovat taitoja, jotka eivät ole itsestäänselvä osa järjestötyöntekijöiden työkalupakkia. Sivis on mukana Osaamiskeskus Kentaurissa ja Kentaurissa yhtenä tehtävänämme on vahvistaa nuorisojärjestökentän vaikuttavuusarviointiosaamista.

– Olemme suunnitelleet tämän vuoden aikana kuusi erilaista koulutusmoduulia, joissa keskitytään esimerkiksi tavoitteisiin ja mittareihin, arviointitiedon keräämiseen, arvioinnin johtamiseen ja koordinointiin sekä vaikuttavuusviestintään. Koulutukset toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana. Ruotsinkielisiä toteutuksia tuottaa Svenska Folkskolans Vänner.

– Kentaurin koulutukset ovat maksuttomia, ja niiden kohderyhmänä ovat nuorisoalan järjestöt. Vuodelle 2022 olemme kehittämässä vaikuttavuuskoulutuksia myös Siviksen jäsenjärjestöjen työntekijöille, vapaaehtoisille ja luottamusjohdolle.

Mitä vaikuttavuuskoulutuksissa opitaan?

– Koulutusten avulla haluamme vahvistaa osallistujien kykyä asettaa omalle toiminnalleen tavoitteita, jotka vastaavat tunnistettuun ja olemassaolevaan tarpeeseen. Tavoitteille valitaan mittarit, joilla kohderyhmässä tapahtuneita muutoksia voi todentaa. Hyvin toteutettu arviointi antaa tietoa, jolla toimintaa voidaan kehittää ja johtaa.

Tiedotamme koulutuksista osana Kentaurin ensi vuoden koulutustarjonnan julkistamista. Pysy siis kuulolla ja tule mukaan!

 

Kentaurin vaikuttavuuskoulutukset 2021

Katso video

Osaamiskeskus Kentauri tukee nuorten matkaa kohti merkityksellistä elämää. Kentauri kehittää ja edistää nuorisoalan ja järjestöjen osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Katso video ja hyppää Kentaurin matkaan!