23.1.2023 Pinnalla NYT

Järjestötyön perehdytyskoulutuksen suosio ja tulokset yllättivät

Pilottikoulutukset kiinnostivat ennakoitua enemmän. Toimiva koulutusmalli jää käyttöön, vaikka hanke päättyikin.

Viisi ihmistä lyömässä käsiä yhteen pöydän ympärillä. Viisi ihmistä lyömässä käsiä yhteen pöydän ympärillä. Kaksivuotisen F4S3-hankkeen tavoitteet toteutuivat ja jopa ylittyivät.

Järjestötyön osaamisen lisäämiseen syventynyt Foundations 4 Sector 3 (F4S3) -hanke päättyi marraskuussa, mutta sen tuloksia hyödynnetään vielä pitkään.

Kansainvälisessä hankkeessa luotiin uusi koulutusmalli sellaisille järjestöjen työntekijöille, jotka työskentelevät järjestösektorilla ensimmäistä kertaa. Suomessa perehdytyskoulutuksen nimeksi tuli Jyvälle järjestötyöstä.

Merkittävin saavutus oli toimiva koulutusmalli, jolle on kysyntää. Jatkamme sen kehittämistä ja käyttämistä.

– Alkuun mietimme, onko tällaiselle koulutukselle oikeasti tarvetta ja pystyvätkö ihmiset sitoutumaan pitkään koulutukseen. Pilottien suosio löi meidät ihan ällikällä! Näimme aika vähän vaivaa koulutusten markkinointiin ja saimme ne täyteen tuosta vaan, Siviksen asiantuntija Eeva Jeronen ihmettelee.

Jyvälle järjestötyöstä -koulutus sai pilottivaiheessa kiitosta ja erinomaisia parannusideoita. Testien perusteella koulutusta on kehitetty ja seuraava koulutus järjestetään tänä keväänä.

Osallistujat arvostivat järjestötyön kokonaiskuvaa

Yksi Siviksen tehtävistä oli F4S3-hankkeen raportin kirjoittaminen. Sitä varten kerättiin palautetta kaikista hankkeeseen osallistuneista maista: Irlannista, Iso-Britanniasta, Saksasta ja Suomesta.

Palautteiden perusteella havaittiin, että pilottikoulutusten osallistujien luottamus omaan osaamiseen kasvoi huomattavasti koulutuksen aikana.

Lisää tietoa saatiin jälkihaastatteluista. Pilottiin osallistuneita haastateltiin ryhmissä noin 2–6 kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen.

– Koulutuksiin osallistuneet pitivät merkittävimpänä antina kokonaiskuvaa järjestötyöstä. Koulutukset koettiin hyödyllisiksi, ja moni osallistuja kertoi oppineensa koulutuksen aikana paljon omasta organisaatiostaan. Lisäksi verkostoituminen ja yhdessä oppiminen koettiin arvokkaaksi, Eeva Jeronen kertoo.

Onnistuneesta projektista saatiin hienot tulokset

Kaksivuotisen F4S3-hankkeen tavoitteet toteutuivat ja jopa ylittyivät. Esimerkiksi pilottikoulutuksiin odotettiin noin 80 osallistujaa, mutta koulutuksen suoritti loppuun peräti 105 osallistujaa.

Myös digitaalisten osaamismerkkien suhteen tavoitteet täyttyivät. Tarkoituksena oli, että mahdollisimman moni koulutuksen suorittanut hakee osaamismerkkiä, ja niin myös tapahtui.

– Merkittävin saavutus oli toimiva koulutusmalli, jolle on kysyntää. Jatkamme sen kehittämistä ja käyttämistä, Jeronen sanoo.

Osallistuminen F4S3-hankkeeseen vaikuttaa olleen vaivan väärti?

– Todellakin! Saimme aikaan hyvän koulutusmallin, joka sopii luontevasti Siviksen koulutusvalikoimaan. Lisäksi saimme tietoa hankkeen kumppanimaiden järjestökentästä ja työkulttuureista. Opimme myös, miten voimme syvätarkkailla pilotointia.

 

Tutustu Jyvälle järjestötyöstä -koulutukseen

Kuvituskuva: logot.

Foundations 4 Sector 3 -hanke

  • Kaksivuotinen kansainvälinen hanke päättyi marraskuussa 2022.
  • Tavoitteena oli lisätä järjestösektorilla ensimmäistä kertaa työskentelevien osaamista. Tuloksina syntyi muun muassa Jyvälle järjestötyöstä -koulutusmalli, osaamismerkkejä ja raportti.
  • Siviksen hankekumppaneita olivat Bambergin yliopisto Saksasta, järjestöjen katto-organisaatio WCVA Walesista Iso-Britanniasta ja hankkeen koordinaattori, järjestöjen katto-organisaatio The Wheel Irlannista.
  • Hanketta rahoitti Erasmus + -ohjelma.
Foundations 4 Sector 3 -hanke

Lisätietoja