12.2.2023 Koulutukset

Jyvälle järjestötyöstä -perehdytyskurssi käynnistyy taas huhtikuussa

Hyvät palautteet kerännyt Jyvälle järjestötyöstä -koulutus alkaa huhtikuussa. Perehdytyskurssi on tarkoitettu uusille työntekijöille, joille järjestötyö ei ole entuudestaan tuttua.

Mies hymyilee tietokoneen edessä. Mies hymyilee tietokoneen edessä. Sivis järjestää seuraavan Jyvälle järjestötyöstä -koulutuksen 12.4.–17.5.

Jyvälle järjestötyöstä -koulutus sai huikean myönteistä palautetta pilottivaiheessa.

– Monet osallistujat kokivat, että heidän työnhallintansa parani ja he pystyivät hyödyntämään omaa osaamistaan aiempaa laajemmin. Oma työ ja koko järjestösektori koettiin merkityksellisemmäksi kuin ennen koulutusta. Se oli todella ilahduttavaa palautetta, Siviksen asiantuntija Heidi Ristolainen kertoo.

Uusille järjestötyöntekijöille tehty perehdytyskoulutus osoittautui tarpeelliseksi koulutukseksi. Järjestötyön perustiedot oli napakasti paketoitu ja ajankohtaista tietoa jaettiin tehokkaasti. Erityisen hyödylliseksi koettiin yhdessä oppiminen ja kokemusten vaihtaminen.

Monet kokivat, että heidän työnhallintansa parani ja he pystyivät hyödyntämään omaa osaamistaan aiempaa laajemmin.

– Keskustelut muiden järjestöjen työntekijöiden kanssa koettiin antoisiksi. Yksi koulutuksen tavoitteista onkin verkostoitumisen edistäminen. Se toteutui hyvin: esimerkiksi kaksi järjestöä löysi toisistaan yhteistyökumppanit, Ristolainen kertoo.

Koulutuksesta saa hyötyä nykyiseen ja tulevaan

Jyvälle järjestötyöstä -koulutus otettiin mukaan Siviksen koulutusohjelmaan, ja nyt kurssista tehdään koulutusmallia. Se tarkoittaa, että jatkossa kurssista saa virallisen todistuksen ja 2,5 opintopisteen arvoisen suoritusmerkinnän, jonka saa halutessaan näkyviin myös Omaan Opintopolkuun.

Sivis järjestää seuraavan Jyvälle järjestötyöstä -perehdytyskurssin 12.4.–17.5. Zoom-verkkokoulutuksena. Ilmoittautuminen koulutukseen on käynnissä ja päättyy 5.4.

Perehdytyskurssi kestää yhteensä kuusi viikkoa. Se sisältää kolme koulutuspäivää, välitehtävää ja webinaaria.

– Pilottikoulutuksen osallistujat kertoivat, että kurssin tehtävät toimivat kimmokkeina hyviin keskusteluihin omassa järjestössä. Lisäksi oli hyödyllistä kuulla, miten muissa järjestöissä toimitaan.

Jyvälle järjestötyöstä -koulutusmateriaali on avoimesti kaikkien saatavilla. Sen avulla koulutuksen voi järjestää omassa järjestössä myös itsenäisesti.

 

Jyvälle järjestötyöstä Zoom-verkkokoulutuksena 12.4.–17.5.2023. Ilmoittautuminen päättyy 5.4.2023.

Jyvälle järjestötyöstä (2,5 op)

 • Kenelle? Uusille järjestötyöntekijöille suunnattu koulutus järjestöalalla tarvittaviin tietoihin ja taitoihin.

  Mitä? Koulutuksessa paneudutaan järjestösektorin erityispiirteisiin, kuten järjestöjen hallintoon ja vaikuttamistyöhön. Koulutuksessa käsitellään myös alalle tyypillisiä työelämätaitoja. Koulutus antaa mahdollisuuden verkostoitua muiden tuoreiden työntekijöiden kanssa ja vaihtaa hyviä käytäntöjä.

  Sisältö:

  • Järjestöt yhteiskunnallisina toimijoina. Järjestötyön erityispiirteet ja tulevaisuusnäkymät, järjestöjen moninaisuus ja rahoitusmuodot, päätöksenteko- ja organisaatiorakenteet sekä oma organisaationi osana järjestökenttää.
  • Sosiaaliset suhteet ja vaikuttaminen. Järjestöt yhteiskunnallisina vaikuttajina, verkostoissa työskentely, osallistaminen ja fasilitointi sekä oma organisaationi vaikuttajana.
  • Järjestötyöntekijän työkalut. Projektin- ja ajanhallinnan perustaidot, oman osaamisen kehittäminen, työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja oman työn kehittäminen.
  Ilmoittaudu Jyvälle järjestötyöstä -koulutukseen

Pilottikoulutuksesta sanottua

 

Sain oikein hyviä työkaluja ihan konkreettiseen työssäjaksamiseen. Verkostot ja niiden mahdollisuus avautuivat minulle aivan uudella tavalla koulutuksen aikana.

Minulle tärkeitä olivat muiden hyvät vinkit ja kokemukset. Ymmärsin, että välillä on tervettä pysähtyä ihmettelemään, ettei koko ajan vain suorita.

Lisätietoja