11.3.2022 Koulutukset

Perehdytyskoulutuksen kautta jyvälle järjestötyöstä

Järjestökentän uusien työntekijöiden perehdytyskoulutus Jyvälle järjestötyöstä on monipuolinen ja hyödyllinen, kehuu koulutukseen alkuvuodesta osallistunut Sirpa Vanhala.

Kuvituskuva: ihmisiä pöydän äärellä keskustelemassa. Kuvituskuva: ihmisiä pöydän äärellä keskustelemassa.

Olennaista yleistietoa järjestöjen hallinnosta ja koko järjestökentästä. Hyödyllisiä vinkkejä oman työn ajanhallintaan. Hyväksi havaittuja ideoita projektityöskentelyyn. Kiinnostavia keskusteluja ja näkökulmia muiden järjestöjen arkeen.

Muun muassa tällaisia hyötyjä listaa Jyvälle järjestötyöstä -koulutukseen osallistunut Sirpa Vanhala. Hän työskentelee syöpäsairaanhoitajana Satakunnan Syöpäyhdistyksessä.

– Ensin ajattelin, että nämä ovat ihan tuttuja asioita, mutta opinkin loppujen lopuksi tosi paljon ihan uutta. Voin suositella koulutusta todella lämpimästi, Vanhala sanoo.

Opin loppujen lopuksi tosi paljon ihan uutta. – Sirpa Vanhala

Henkilökuva: Sirpa Vanhala
Sirpa Vanhala.

Kansalaisjärjestöjen uusilla työntekijöillä on timanttinen sauma päästä Vanhalan suosittelemaan koulukseen. Seuraava Jyvälle järjestötyöstä -koulutus järjestetään 12.4.–17.5.2023 etätoteutuksena.

– Koulutus on tarkoitettu järjestöjen ja yhdistysten sekä muiden kolmannen sektorin organisaatioiden uusille työntekijöille, joille työskentely järjestössä ei ole tuttua ennen nykyistä työpaikkaa. Suosittelemme koulutusta erityisesti alle 18 kuukautta järjestötyötä tehneille, Siviksen asiantuntija Heidi Ristolainen kertoo. Hän on toinen Jyvälle järjestötyöstä -kouluttajista.

Uuden perehdytykseen kannattaa paneutua

Uusien järjestökentän työntekijöiden perehdytyskoulutus syntyi aidosta tarpeesta. Järjestöissä ei ole aina ollut aikaa tai taitoa uusien työntekijöiden perehdyttämiseen järjestötyön erityispiirteisiin.

– Onnistunut perehdytys tukee työntekijän hyvinvointia, motivaatiota ja työhön sitoutumista. Se auttaa näkemään, miten voi tehdä paremmin yhteistyötä ja miten omaa työtään voi kehittää, Heidi Ristolainen perustelee.

Onnistunut perehdytys tukee työntekijän hyvinvointia, motivaatiota ja työhön sitoutumista. – Heidi Ristolainen

Hyvä perehdytys pönkittää työntekijän luottamusta omaan osaamiseen. Hyvän perehdytyksen jälkeen tietää, miten voi parhaiten hyödyntää osaamistaan sekä hahmottaa oman roolin työyhteisössä ja oman työn merkityksen kokonaisuudessa.

– Kun ihminen on perehdytetty hyvin, työntekijä ymmärtää, miten hänen työnsä edistää koko järjestön tavoitteita. Se on työhyvinvoinnin näkökulmasta erittäin tärkeää.

Parasta oli perusasioihin syventyminen

Opintokeskus Sivis sai erinomaista palautetta ensimmäisestä Jyvälle järjestötyöstä -koulutuksesta, joka järjestettiin alkuvuodesta. Kaikki palautekyselyyn vastanneet suosittelevat koulutusta. Se oli avannut silmät järjestötyön mahdollisuuksista ja toimintaperiaatteista.

Osallistuneet pitivät tärkeänä sitä, että saivat jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan muiden kanssa. Monet kokivat, että pystyivät välitehtävien ansiosta pysähtymään oman työn äärelle ja tutustumaan omaan organisaatioon.

Satakunnan Syöpäyhdistyksessä työskentelevä Sirpa Vanhala on samoilla linjoilla.

– Parasta oli monipuolinen järjestötyön perusarkeen perehtyminen. Osallistujat tulivat hyvin erityyppisistä paikoista, joten samalla päivittyi myös oma tietotaito järjestökentästä. Tiedän, että jotkut löysivät jopa uusia työpareja ja yhteistyöverkostoja, Vanhala kertoo.

Hän kiittää myös koulutuksen toimivaa organisointia.

– Olen ollut aika monessa koulutuksissa, ja tämä oli kyllä yksi parhaiten organisoiduista koulutuksista. Ohjaajien työskentely oli saumatonta ja sujuvaa, ja kaikki oli viimeisen päälle suunniteltua. Ohjaajat selvästi tiesivät mistä puhuivat.

 

Seuraava Jyvälle järjestötyöstä -koulutus järjestetään 12.4.–17.5.2023. Ilmoittautuminen päättyy 5.4.2023.

 

Ilmoittaudu kevään 2023 Jyvälle järjestötyöstä -koulutukseen

 

Lisätietoja