2.5.2023 Pinnalla NYT

Opimme yhdessä – Sivis 80 vuotta

Opintokeskus Sivis ja Opintotoiminnan Keskusliitto täyttävät tänä vuonna pyöreät 80 vuotta. Mistä lähdettiin liikkeelle ja missä ollaan nyt? Katso Siviksen historiaa ja nykypäivää valottava video.

Katso video

Opintokeskus Sivis toteuttaa itse ja yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa koulutusta ja kehittää järjestöosaamista. Ehkä sinäkin olet osallistunut Siviksen ja jäsenjärjestöjen toteuttamaan koulutukseen?

Sivis aloitti toimintansa vuonna 1943 Opintotoiminnan Keskusliittona. Toiminnan juuret ulottuvat 1800-luvun lopulle kansalaisjärjestöjen syntymisen aikaan. Kun Suomea rakennettiin, syntyi opintokerho uudeksi aikuisten tavaksi oppia yhdessä.

1900-luvun alussa paikallinen kyläkoulu muuttui aikuisten opintokerhoksi, jossa opiskeltiin kulttuuria ja arjen taitoja. 1970- ja 80-luvulla suomalainen järjestötoiminta monipuolistui, jäsenmäärät kasvoivat ja järjestöjen kurssitoiminta lisääntyi merkittävästi. Vuonna 1976 säädettiin myös uusi laki opintokeskuksista, jonka myötä järjestöjen kurssitoiminta tuli valtionavun piiriin perinteisen opintokerhotyön ja luentotoiminnan rinnalle.

Tänä päivänä Sivis toteuttaa jäsenjärjestöjensä kanssa yli 7 000 koulutusta vuosittain. Koulutuksiin osallistuu yhteensä 150 000 ihmistä. Tavoitteitamme ovat elinikäisen oppimisen ja kansalaistaitojen edistäminen, kestävään elämään kasvattaminen, demokraattisen yhteiskunnan tukeminen ja järjestöjen elinvoimaisuuden vahvistaminen.

Opimme yhdessä osaaviksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi.

 

OpintokeskusSivis.fi