23.4.2023 Siviksen äänellä

Juhlavuosi nostaa esiin järjestöjen sivistystyön

Vietämme tänä vuonna Opintotoiminnan Keskusliiton 80-vuotisjuhlaa. Voimme iloita ja olla ylpeitä siitä, että vapaan sivistystyön ja järjestöjen merkitys näkyy nykyäänkin kaikkialla Suomessa.

Henkilökuva Marita Salosta. Henkilökuva Marita Salosta. Opintokeskus Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo.

Siviksen ilmeessä näkyy tänä vuonna luku 80. Vietämme Opintotoiminnan Keskusliiton juhlavuotta. Teemanamme on sivistys.

Järjestöjen sivistysliitolle ja oppilaitokselle juhlateema on yhtä aikaa ilmeinen ja historiaan katsova – sekä tuore ja tulevaisuuteen kurkottava.

Kansansivistystä on kutsuttu Suomen kruununjalokiveksi. Siviksen ja kansalaisjärjestöjen synty ja toiminta kietoutuvat yhteen aina 1900-luvun alkupuolelta asti. Järjestöjen tekemä sivistystyö oli keskeistä suomalaisen demokratian, aktiivisen kansalaistoiminnan ja osaamisen tason nostamisessa.

Vapaan sivistystyön ja järjestöjen merkitys on pysynyt ja uusiutunut. Ekososiaalinen sivistys on uusi sivistyksellinen haaste.

Juhlavuosi osuu aikaan, jossa sivistys käsitteenä on kaivettu naftaliinista ja pölyt pyyhitty sen päältä. Juuri nyt tunnistamme monet samat sivistyshaasteet uusissa muodoissa.

Sivis tekee yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa työtä demokratian ja osallisuuden vahvistamiseksi ja kannustaa jatkuvaan oppimiseen. Ekososiaalinen sivistys on uusi sivistyksellinen haaste. Se haastaa ajatteluamme ja toimintaamme maapallon elämän turvaamiseksi.

Vapaan sivistystyön ja järjestöjen merkitys on pysynyt ja uusiutunut. Tehtävää kuvaa vuoden 2023 sivistysviikon teema: Sivistys – demokratian dynamo!

Sivistysviikolla juhlimme myös Opintotoiminnan Keskusliittoa yhdessä jäsenjärjestöjemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Kutsut keväiselle sivistysbrunssille ovat jo tavoittaneet jäsenjärjestömme ja yhteistyökumppanimme. Lämpimästi tervetuloa!

Juhlavuoden teema näkyy loppuvuoden ajan Siviksen viestinnässä ja tapahtumissa. Kevään aikana kutsumme jäsenjärjestöjämme eri puolilla Suomea verkostotapaamisiin. Syyskuussa jäsenjärjestöjen koulutustoimijat kokoontuvat SivisPÄIVÄän.

Pidetään yhdessä yllä juhlavuoden viestiä – Sivistys nousee yhteisöistä.

Siviksen 80-vuotisjuhlalogo.

Kirjoittaja