31.3.2022 Järjestöelämää

Perustaidot kuntoon – olohuone oppimiseen ja seniorit surffaamaan

Järjestöissä on kehitetty toimintamalleja, joilla perustaidot vahvistuvat. Erilaisten oppijoiden liitossa tuetaan oppimisvaikeuksia kokevien oppimista ja Vanhustyön Keskusliitossa kartutetaan senioreiden digitaitoja.

Nuori ja iäkäs nainen katsovat yhdessä kännykkää. Nuori ja iäkäs nainen katsovat yhdessä kännykkää. Perustaitojen eli luku-, numero- ja digitaitojen puutteet hankaloittavat arjesta selviytymistä. Vanhustyön Keskusliiton SeniorSurf-toiminta vahvistaa ikäihmisten digitaitoja.

Oppimisen olohuoneessa parannetaan perustaitoja ja opitaan oppimaan

Erilaisten Oppijoiden Liiton kehittämä Oppimisen olohuone on toimintamalli, jossa tarjotaan aikuisille oppijoille matalan kynnyksen ohjaus- ja oppimisympäristö. Oppimisen olohuoneessa ohjauksen ja opetuksen ammattilaiset tukevat aikuisia oppimisen haasteissa.

– Oppimisen olohuoneesta aikuinen saa henkilökohtaista ja kokonaisvaltaista tukea omien perustaitojensa kehittämiseksi. Tukea saa esimerkiksi lukemiseen, kirjoittamiseen, matematiikkaan ja digitaitoihin omien tarpeiden mukaan, kertoo Erilaisten Oppijoiden Liiton verkostokoordinaattori Heli Turja.

Oppimisen olohuoneessa oppijat pääsevät purkamaan oppimiseen liittyviä esteitä ja kasvattamaan itseluottamusta omaan oppimiseen. Tärkeää ovat onnistumisen kokemukset ja oppijan omien vahvuuksien hyödyntäminen.

Oppimisen olohuoneessa tuetaan jokaisen yksilöllisiä oppimisen tapoja ja autetaan niissä perustaidoissa, jotka ovat oppijalle merkityksellisimmät. Oppija määrittelee itse taidot ja tavoitteet, jotka haluaa saavuttaa.

– Ohjauksessa kartoitetaan oppimisvaikeuksien vaikutusta arkeen. Oppijalle etsitään sopivat tavat oppia ja kehittää omaa osaamistaan eri menetelmillä tai tuettuna erilaisilla oppimista tukevilla oppimisen apuvälineillä.

Oppimisen olohuone -toiminta on käynnistymässä vähitellen useille paikkakunnille tämän vuoden aikana.

Turja vinkkaa myös muista Erilaisten Oppijoiden Liiton toiminnoista, joilla taklataan heikkoja perustaitoja.

Oppimisen apuvälinekeskus ohjaa myös oppijoita ja ammattilaisia ja tarjoaa koulutusta oppimisen apuvälineiden käyttöön ja erilaisten oppijoiden huomioimisessa. Kokemusasiantuntija-toiminta auttaa aikuisia erilaisia oppijoita kehittämään omaa osaamistaan ja toimintaansa.

Perustaidot – tai puutteet niissä – voivat vaikuttaa elämään hyvin kokonaisvaltaisesti.

– Aikuisilla perustaitojen kehittäminen on sidoksissa elämänhallinnan kokonaisuuteen ja voi olla muiden haasteiden taustalla, muistuttaa Turja.

Lue lisää Oppimisen olohuoneesta

SeniorSurf rohkaisee digilaitteiden ja -palveluiden käytössä

Vanhustyön Keskusliiton SeniorSurf-toiminta huolehtii ikäihmisten hyvinvoinnista digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Yhdessä SeniorSurf-verkoston kanssa vahvistetaan senioreiden digiosallisuutta.

– SeniorSurf auttaa toimijoita ja vapaaehtoisia digiopastajia digiopastustoiminnan organisoimisessa, rohkaisee senioreja digilaitteiden ja -palveluiden pariin sekä tuottaa SeniorSurf.fi -sivustolle opastusmateriaalia opastustoiminnan tueksi ja omatoimiseen opiskeluun, kertoo SeniorSurf-toiminnan johtava asiantuntija Liisa Tiainen.

Opastuspaikkakartan avulla seniorit löytävät itse tai heille voidaan etsiä sopivin opastuspaikka. Opastustoiminta saa kartan avulla helposti valtakunnallisen näkyvyyden järjestämälleen digiopastukselle.

Digiopastusta voivat järjestää esimerkiksi järjestöt ja yhdistykset vapaaehtoisineen.

– Digiopastustoiminnan aloittamiseen löytyy ohjeita verkkosivuilta. SeniorSurf järjestää myös räätälöityjä työpajoja opastustoiminnan käynnistämisen tueksi, kertoo Tiainen.

Räätälöidyistä työpajoista saa lisätietoa esimerkiksi sähköpostitse.

Tiainen korostaa rohkaisun ja motivoinnin olevan tärkeitä perustaitojen oppimisessa – kaiken ikäisille.

– Uusien asioiden oppimista helpottaa, kun tietää saavansa hyötyä tai iloa oppimastaan asiasta. Digiopastajina toimivat vertaisopastajat ovat itsekin senioreja ja osaavat edetä opastettavan tahtiin ja huomioida mahdolliset rajoitteet.

Tutustu SeniorSurfiin


Juttua julkaistaessa Liisa Tiainen on jäänyt eläkkeelle SeniorSurfin johtavan asiantuntijan tehtävästään.

Puhetta perustaidoista -kampanjan tavoite on tehdä järjestö- ja yhdistystoimijat tietoisiksi aikuisten perustaidoista, niiden merkityksestä aikuisen ihmisen arjessa ja tarpeellisuudesta yhdistystoiminnassa.

Teksti: Carolina Rebhan
Kuva: Sivis / Susanna Nordvall