11.3.2024 Järjestökoulutus

ProAgria panostaa koulutuksissa kestävään kehitykseen

Siviksen jäsenjärjestö ProAgria on valtakunnallinen maatalouden ja maaseudun asiantuntijaorganisaatio. Toiminnan ytimessä ovat ympäristön kestävä kehitys ja vastuullisuus, joita edistetään muun muassa koulutuksen keinoin.

ProAgrian väkeä istuu palaverissa. ProAgrian väkeä istuu palaverissa. ProAgria hyödyntää henkilöstön koulutuksissa Opintokeskus Siviksen koulutustarjontaa.

ProAgria-keskuksissa sadat asiantuntijat neuvovat maatilayrittäjiä esimerkiksi kasvin- ja
kotieläintuotannossa ja talousasioissa.

– Verkkovalmennusten kautta tavoitamme maaseudun yrittäjiä ja viljelijöitä ympäri Suomen, kertoo ProAgrian koulutuspäällikkö Krista Mikkonen.

Koulutamme henkilöstöämme kestävän kehityksen teemoista. Neuvomme myös maatalousyrittäjiä tuottamaan ruokaa vastuullisesti.

Ajankohtaisia koulutusteemoja ovat esimerkiksi vastuullisuus ja kestävyys. Ilmastonmuutos vaatii uudistuksia myös maatalouteen.

Valokuvassa ProAgrian koulutuspäällikkö Krista Mikkonen.
Krista Mikkonen.

– Koulutamme henkilöstöämme kestävän kehityksen teemoista. Neuvomme myös maatalousyrittäjiä tuottamaan ruokaa vastuullisesti. Ruuantuotannon kohdalla vastuullisuus ja kestävyys ovat aivan keskeisiä tänä päivänä, painottaa Mikkonen.

Ruuantuotannon vastuullisuutta edistetään esimerkiksi järjestämällä maatila- ja maaseutuyrittäjille sparrausta, pienryhmätoimintaa ja vertaisoppimisen paikkoja.

Henkilöstökoulutuksella kohti kestävää kehitystä

Syksyllä 2023 toteutetussa Ajankohtaiset taidot maataloudessa -henkilöstökoulutuksessa kestävä kehitys ja vastuullisuus oli yksi osa-alue. Henkilöstökoulutukseen satsaamalla ProAgria pitää yllä työntekijöiden asiantuntijuutta ja työelämäosaamista.

– Järjestötyöhön liittyvissä aiheissa Opintokeskus Siviksen avoimet koulutukset ja materiaalit ovat
hyödyksi. Kouluttajataidot, verkkokoulutusosaaminen ja viestintävalmiudet ovat tarpeellisia
monessa työtehtävässä, muistuttaa Mikkonen.

Verkkovalmennusten kautta tavoitamme maaseudun yrittäjiä ja viljelijöitä ympäri Suomen.

ProAgrian asiantuntijat kouluttavat ahkerasti ja Siviksen koulutusten opit pääsevät käyttöön.

– Työntekijämme pääsevät kouluttaessaan hyödyntämään paitsi oman asiantuntemusalan osaamista, myös Opintokeskus Siviksen koulutusten kautta tullutta pedagogista näkökulmaa sekä verkkokoulutustaitoja.

Teksti: Carolina Rebhan
Kuva: Teija Järvenpää

ProAgria

  • ProAgria on valtakunnallinen maatalouden ja maaseudun asiantuntijaorganisaatio.
  • Tavoitteena on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myösProAgriassa työskentelee 650 asiantuntijaa ympäri Suomen. Toimistoja ja toimipaikkoja on
   yli 100.
  • Kumppanina on 85 % Suomen maatiloista ja jäsenenä on yli 10 000 yrittäjää ja yritystä.
  ProAgria.fi

Kasvata omaa osaamistasi!

Webinaari: Kestävän elämän aakkoset järjestöille
12.9.2024 klo 13–14.30

Onko yhdistyksesi tai järjestösi kiinnostunut keinoista edistää sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävää elämää toiminnassaan? Tämän webinaarin avulla pääset siinä alkuun!

Esittelemme kestävän elämän peruskäsitteitä ja sen edistämiseen järjestöissä tarkoitettuja työkaluja ja menetelmiä. Kuulet myös, miten toiminnassa voi ottaa huomioon ympäristö- ja saavutettavuusnäkökulman.

Kouluttajana toimii Siviksen asiantuntija Marion Fields. Oivallisen järjestöesimerkin esittää Marttaliiton ympäristö- ja ilmastoasioiden asiantuntija Heidi Holmroos, joka kertoo muun muassa ympäristömarttojen toiminnasta.

Koulutus on maksuton.

 

Ilmoittaudu viimeistään 10.9.2024

Lue lisää kestävästä elämästä järjestöissä