25.10.2021 Vinkkinurkka

Ota perustaidot haltuun yhdistyksessäsi – kolme kätevää koulutusmateriaalia

Yhdistyksissä kohdataan paljon ihmisiä, joiden on puutteellisten perustaitojen takia hankala selviytyä arjesta. Perustaitojen eli luku-, numero- ja digitaitojen kehittämiseen on monia hyviä koulutusmateriaaleja, jotka sopivat hyvin yhdistystoimintaan. SivisNYT esittelee kolme hyödyllistä materiaalia, jotka on helppo ottaa käyttöön.

Neljä aikuista tietokoneen ääressä. Neljä aikuista tietokoneen ääressä.

Ohjaajan käsikirja perustaitojen valmentamiseen

Vaatimukset perustaidoille ovat kasvaneet ajan saatossa. Lankapuhelimen on korvannut älypuhelin, jonka käyttäminen on monimutkaisempaa. Yhä useamman päivittäisen asian hoitamisessa tarvitaan digitaitoja.

PONNU-hankkeessa kehitetyn materiaalipaketin ja ohjaajan oppaan avulla yhdistykset voivat edistää toiminnassaan mukana olevien osaamista ja siten myös parantaa osaltaan heidän osallisuuttaan yhteiskuntaan.

Perustaitojen valmennusmalli sekä valmennukseen johdattava ohjaajan käsikirja auttavat kehittämään yhdistystoimintaan osallistuvien ihmisten luku-, numero- ja digitaitoja. Ohjaajan käsikirjaan on koottu tietoa valmentajan vuorovaikutustaidoista, oppimiseen vaikuttavista tekijöistä sekä perustaitojen valmennuksessa ilmenevistä mahdollisista haasteista ja niiden ratkaisuista.

Perehdy PONNU-valmennukseen

Työ sujuvaksi! -materiaali lisää ymmärrystä oppimisvaikeuksista

Oppimisvaikeudet eivät aina liity pelkästään kouluaikaan ja opiskeluun, vaan usein ne seuraavat ihmistä läpi elämän. Oppimisvaikeudet ja oppimiseen liittyvät haasteet on tärkeää tunnistaa työssä, jotta pystytään löytämään yhteisiä toimintatapoja ja järjestämään työ niin, että se sujuu.

Työ sujuvaksi! -materiaali lisää työpaikoilla tietoisuutta ja ymmärrystä aikuisten oppimisvaikeuksista ja niiden vaikutuksesta työhön. Materiaali sopii hyvin yhdistysten ja järjestöjen työnantajille, työsuojelutoiminnasta vastaaville ja luottamusmiehille hyödynnettäväksi. Materiaalista saa myös eväitä yhdistysten toimintaan osallistuvien kohtaamiseen ja tukemiseen.

Video- ja äänitallenteiden kautta pääsee tutustumaan kokemusasiantuntijoiden ja työnantajien kokemuksiin oppimisvaikeuksien kohtaamisesta. Materiaali tarjoaa erilaisia välineitä ja keinoja tunnistaa oppimisvaikeuksia sekä ratkaisulähtöisiä ja arvostavia tapoja ottaa asioita puheeksi. Mukana on myös vinkkejä erilaisiin apuvälineisiin, joilla muun muassa viestintä, työohjeet ja perehdytys helpottuvat.

Tutustu Työ sujuvaksi -materiaaliin

Digitaidot edistävät osallisuutta

Digiaskeleet – Tieto- ja viestintätekniikka osaksi aikuisten maahanmuuttajien opetusta-julkaisu sisältää tehtäviä ja vinkkejä, joiden avulla opitaan digiperustaitoja. Julkaisu on suunnattu erityisesti maahanmuuttajien ohjaamiseen, ja sitä voivat hyödyntää myös yhdistykset digiperustaitojen ohjaamisessa.

Julkaisun käytännönläheiset vinkit opastavat, miten digitaitoja voi harjoitella oppien samalla suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavia taitoja. Digitaalisten perustaitojen hallinta ja yhdistyksen toimintaan osallistuminen edesauttavat maahanmuuttajan integroitumista uuteen maahan ja parantavat yhteiskunnallista osallisuutta.

Lue lisää Osallisena verkossa -sivulta

 

Juttua varten haastateltiin Elina Heinea Valo-Valmennusyhdistyksestä, Mervi Ylitaloa Työväen Sivistysliitto TSL:stä ja Marianne Seppää Luksiasta.

Puhetta perustaidoista -kampanjan tavoite on tehdä järjestö- ja yhdistystoimijat tietoisiksi aikuisten perustaidoista, niiden merkityksestä aikuisen ihmisen arjessa ja tarpeellisuudesta yhdistystoiminnassa.

Teksti: Carolina Rebhan

Taito-hankkeissa on kehitetty kymmenittäin koulutusmalleja

  • ESR-rahoitteisissa Taito-ohjelman hankkeissa on kehitetty vuosina 2015–2021 lukuisia koulutusmalleja ja -materiaaleja perustaitojen ohjaukseen. Taito-ohjelmaa koordinoineen TAIKOJA II -koordinaatiohankkeen verkkosivuille on koottu noin 50 erilaista mallia ja materiaalia, jotka sisältävät muun muassa ohjausosaamista lisääviä toimintamalleja, taitotestejä, valmennuksia ja tukitoimintaa.

    Lue lisää ja ota sopivimmat käyttöön yhdistyksessäsi!

    Tutustu TAIKOJA-materiaaleihin