2.9.2022 Vinkkinurkka

Tieto kiertoon -toiminta ratkaisee aikamme haasteita

Tieto kiertoon -ryhmissä käsitellään ajankohtaisia teemoja ja vaihdetaan tietoja ja kokemuksia. Valmis materiaali antaa ohjeet ja vinkit ryhmän perustamiseen ja toimintaan.  
Ihmisiä seisomassa käsi pystyssä. Ihmisiä seisomassa käsi pystyssä. ”Ryhmässsä kohtaaminen voi tuottaa parhaimmillaan uusia oivalluksia ja ratkaisujakin”, toteaa Opintokeskus Siviksen asiantuntija Lea Lihavainen.

Toinen toisilta oppien ja näkemyksiä jakaen.  Se on Tieto kiertoon -toiminnan perusajatus. Tiedon jakaminen ja kierrättäminen soveltuukin hyvin monien eri teemojen käsittelyyn. Se on  on mielekäs tapa kohdata esimerkiksi aikamme haastavia kysymyksiä ja viheliäisiä ongelmia, joita on tärkeä käsitellä laaja-alaisesti ja eri näkökulmista.

Sitra määrittelee viheliäisen ongelman asiaksi, joka on erityisen vaikea ratkaista ja jota monimutkaistavat erilaiset tekijät. Näihin ajassa muuttuviin ongelmiin liittyy erilaisia arvoja ja näkökulmia. Esimerkiksi luontoon ja ilmastoon liittyvät teemat pohdituttavat tällä hetkellä monia.

Ylisukupolvinen tiedonvaihto tuo keskusteluun uusia näkökulmia, joiden ansiosta erilaisten ratkaisumallien löytäminen helpottuu.

Tieto kiertoon -toiminnassa ideana on kannustaa erilaisia toimijoita, erilaista osaamista ja tietoutta edustavia yhteiseen kohtaamiseen. Kohtaaminen voi tuottaa parhaimmillaan uusia oivalluksia ja ratkaisujakin, kertoo Opintokeskus Siviksen asiantuntija Lea Lihavainen.

Ideana on kannustaa erilaisia toimijoita, erilaista osaamista ja tietoutta edustavia yhteiseen kohtaamiseen.

– Kannustan hyödyntämään Tieto kiertoon -ideaa myös muissa aiheissa, erityisesti sellaisissa, joissa eri-ikäisten, erilaisia taustoja edustavien ja erilaista tietotaitoa omaavien yhteinen jakaminen, tiedon kierrätys, avaa käsiteltävään aiheeseen laajemman perspektiivin, Lihavainen jatkaa.

Materiaali auttaa toiminnan käynnistämisessä

Yhteiseen kohtaamiseen ja tietojen ja taitojen jakamiseen ohjaava Tieto kiertoon -toiminta on helppo käynnistää omassa yhdistyksessä tai järjestössä valmiin materiaalin avulla.

– Lähtökohtana on jokaisen yhdistyksen ja ryhmän omat kiinnostuksen kohteet. Valmiiseen Tieto kiertoon -materiaaliin sisältyvä ryhmätoiminnan kuvaus voi toimia hyvänä kehyksenä, vinkkaa Lihavainen.

Materiaaliin sisältyy opas ryhmän perustamiseen ja toimintaan sekä vinkkejä erilaisten ryhmien perustamiseen. Ryhmän yhteisesti sopimasta aiheesta voidaan vaihtaa ajatuksia ja tietoa monilla tavoin. Miltä kuulostaa esimerkiksi ilmastoaiheinen lukupiiri, ilmastohuolien purkaminen runoja kirjoittamalla tai ilmastoystävällinen kokkailu?

Toimintaan osallistuvat voivat hakea Tieto kiertoon -osaamismerkkiä Sivikseltä. Siviksen jäsenjärjestöt voivat myös käyttää toimintaan vertaisopintoryhmien taloudellista tukea.

Lisätietoja