8.12.2022 Vinkkinurkka

OSA 4: Liitä osaamismerkit yhdistyksen arkeen

Osaamismerkit ovat vielä monille uusi asia. Merkeistä ja niiden hyödyistä kannattaa kertoa omassa järjestössä laajasti ja kokeilla erilaisia käyttötapoja. Tärkeää on, että osaamismerkit saadaan osaksi yhdistysten arkirutiineja.

Alkustartin jälkeen tarvitaan aktiivista viestintää, jotta merkit tulevat luontevaksi osaksi yhdistyksen toimintaa.

Osaamismerkit tutuiksi | Osa 4

Digitaalisista osaamismerkeistä on eniten hyötyä ahkerassa käytössä. Järjestöjen ja yhdistysten työ ei pääty osaamismerkkien käyttöön ottamiseen. Alkustartin jälkeen tarvitaan aktiivista viestintää ja toimintatapojen muokkaamista, jotta merkit tulevat luontevaksi osaksi yhdistyksen toimintaa.

– Kun merkit on valittu, täytyy miettiä, miten merkit omassa järjestössä toimivat: miten niistä kerrotaan ja milloin niitä käytetään? Mikä on se tilanne, jossa järjestösi toimijat haluavat merkkejä hakea? kysyy Siviksen asiantuntija Eeva Jeronen.

Osaamismerkit voi liittää järjestökoulutusten rutiineihin. Esimerkiksi koulutuksen viimeiseen tapaamiskertaan kannattaa varata yhteistä aikaa osaamismerkkien hakemiseen. Kouluttajat pystyvät auttamaan osallistujia merkin hakemisessa. Samalla he levittävät tietoa osaamismerkkien hyödyistä.

Täytyy miettiä, miten merkit omassa järjestössä toimivat: miten niistä kerrotaan ja milloin niitä käytetään?

Osaamismerkit sopivat erityisen hyvin tunnustamaan muualla kuin koulutuksessa hankittua osaamista. Luonteva hetki osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen vaatii hieman kekseliäisyyttä.

– Sopisiko kertynyttä osaamista käsittelevä ajatusten vaihto ja osaamismerkin hakeminen vaikkapa vapaaehtoistoimijan kehityskeskusteluun tai toteutuneen tapahtuman arviointipalaveriin? Yhdistyksen luottamushenkilöiden osaamisen voisi huomioida osaamismerkillä toimintakertomusta koottaessa tai vuosikokouksessa.

Koostimme järjestöille ja yhdistyksille vinkkejä osaamismerkkien käytön vakiinnuttamiseen.

Ota osaamismerkit osaksi järjestösi toimintaa – mieti näitä!

 1. Perusteet. Miksi järjestömme tarjoaa osaamismerkkejä? Uuden oppiminen on yksi tärkeimmistä motiiveista hakeutua vapaaehtoistoimintaan. Syntyneestä osaamisesta kannattaa myöntää tunnustus.
 2. Hakeminen. Miten teemme merkkien hakemisesta houkuttelevaa ja palkitsevaa? Millaisessa tilanteessa merkkejä on luontevaa hakea ja myöntää?
 3. Hyödyntäminen. Miten tuemme merkkien saajia hyödyntämään niitä myös oman järjestön ulkopuolella? Merkeillä voi kertoa osaamisesta vaikka työtä hakiessa tai opiskelupaikassa. Kun osaamismerkit alkavat näkyä järjestön ulkopuolella, niistä tulee myönteistä näkyvyyttä myös järjestölle.
 4. Arvo. Miten kasvatamme merkkien arvostusta järjestömme sisällä? Pidä osaamismerkkejä ja niiden saajia myönteisesti esillä, kuuntele palautetta ja ole valmis muokkaamaan käyttötapoja.

 

Tutustu vapaaehtoistoimijoiden merkkeihin

Vapaaehtoistoiminnan osaamismerkkeihin kuuluu kuusi merkkiä: yhdistyksen puheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan, viestintävastaavan, vertaisosaajan ja tapahtuman järjestäjän osaamismerkit. Kokonaisuus tunnistaa ja tunnustaa erilaisissa luottamustoimissa ja vapaaehtoistehtävissä syntyvää osaamista.

Osaamiskeskus Kentaurin nuorten vapaaehtoisten merkkisarja koostuu seitsemästä merkistä. Niiden sisällöt kattavat tehtäväalueita, joista tyypillisesti nuoret vastaavat järjestöissä.

Järjestön toiminnassa syntyvää osaamista kannattaa pysähtyä pohtimaan. Jokainen järjestö sitä tarvitsee ja kaikissa sitä kehittyy.

Molemmissa osaamismerkkisarjoissa on valmiina merkkien kuvat ja osaamisen kriteerit. Merkkejä myöntävä järjestö voi puolestaan rakentaa merkeille hakemuslomakkeet tai valita halutessaan jonkin muun tavan tunnistaa hakijan osaamista – vaikkapa haastattelun.

– Suosittelen lämpimästi, että järjestöt ottavat valikoimaansa tällaisia puolivalmiita osaamismerkkejä. Kun merkin saajan osaamisen kriteerit on jo mietittyinä, on helpompaa puntaroida, löytyisikö osaajia omasta järjestöstä ja millaisissa tilanteissa heitä voi tavoittaa, Eeva Jeronen sanoo.

Valmiiden osaamismerkkien ympärille tekee ehkä mieli luoda uusiakin merkkejä. Osaamiskeskus Kentaurissa on tehty ohje järjestölle, joka pohtii omien osaamismerkkien tekemistä.

– Järjestön toiminnassa syntyvää osaamista kannattaa pysähtyä pohtimaan. Jokainen järjestö sitä tarvitsee ja kaikissa sitä kehittyy. Osaamismerkkejä pohtimalla pääsee pureutumaan aika konkreettisesti oman järjestönsä ainutlaatuiseen omaisuuteen.

 • Digitaaliset osaamismerkit

  • Osaamismerkin luojana ja myöntäjänä voi toimia esimerkiksi oppilaitos tai järjestö.
  • Osaamismerkin vastaanottaja ja näyttäjä voi olla esimerkiksi opiskelija, vapaaehtoinen tai luottamustoimija.
  • Opintokeskus Sivis käyttää merkkien luomiseen, myöntämiseen ja hallinnointiin Open Badge Factory-palvelua. Sivis on myös jäsen Badge Finland -verkostossa.
  Siviksen osaamismerkit

Katso video

VIDEO: Näin osaamismerkkejä käytetään! Jaa, linkitä, pyydä suosituksia ja muita konsteja. Katso ja kokeile!

Lisätietoja