9.9.2022 Vinkkinurkka

OSA 1: Osaamismerkit ja tekniikka tutuiksi

Esittelemme juttusarjassa Opintokeskus Siviksen osaamismerkkejä ja niiden käyttöä. Ensimmäisessä osassa perehdymme osaamismerkkeihin yleisellä tasolla: mitä osaamismerkit ovat ja miksi niitä kannattaa käyttää?

Valokuva puhelimesta ja piirroskuvia osaamismerkeistä. Valokuva puhelimesta ja piirroskuvia osaamismerkeistä. Digitaaliset osaamismerkit nostavat esiin arjessa ja vapaa-ajalla kertyneen osaamisen.

Osaamismerkit tutuiksi  | Osa 1

Digitaalinen osaamismerkki on nykyaikainen keino esitellä omaa osaamistaan, kuten järjestöissä hankittua arvokasta tietotaitoa.

Osaamismerkkejä käytetään ennen kaikkea epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Se tarkoittaa tutkintotavoitteisen opiskelun ulkopuolella hankittua osaamista.

Osaamismerkit ovat digitaalisia kuvia, mutta niihin sisältyy runsaasti metadataa, ja niihin voi liittää lisätietoa, esimerkiksi videoita. Merkit on tarkoitettu jaettaviksi: niitä voi liittää esimerkiksi sähköisiin ansioluetteloihin ja työhakemuksiin. Joissakin oppilaitoksissa osaamismerkit kerryttävät opintopisteitä ja niillä voi korvata osia opinnoista.

Osaamismerkit ovat digitaalisia kuvia, joihin voi liittää lisätietoa, esimerkiksi videoita.

Osaamismerkki on hyödyllinen sekä merkin saajalle että merkin myöntäjälle ja osaamisen tuottajalle. Osaamismerkkien tekeminen ja myöntäminen auttaa hahmottamaan, minkälaista osaamista järjestötoiminnassa syntyy.

– Järjestöt voivat osaamismerkkien avulla katsoa vapaaehtoistehtävää tai kampanjaa kokonaisuutena: mistä se koostuu ja mitä osaamista se tuottaa. Kokonaisarvioinnista on järjestölle aina hyötyä. Se  auttaa esimerkiksi vapaaehtoistehtävän markkinoinnissa ja rekrytoinnissa. Tai kun pohditaan, mitä osaamista omassa järjestössä syntyy  ja onko se juuri sitä osaamista, mitä halutaan että syntyy, Opintokeskus Siviksen asiantuntija Eeva Jeronen havainnollistaa.

Siviksen osaamismerkit on suunniteltu järjestöjen käyttöön

Osaamismerkkejä on suunniteltu ja kehitetty sekä Suomessa että maailmalla jo vuosia.

Opintokeskus Sivis on kehittänyt järjestöjen käyttöön yhteensä noin sata osaamismerkkiä. Esimerkiksi Järjestöosaaja-merkki kertoo, että merkin saanut osaa organisoida yhteiskunnallisesti vaikuttavaa yhdistystoimintaa ja viestiä siitä. Digikehittäjä-merkki taas osoittaa, että merkin saanut osaa kehittää sosiaalista mediaa, digitaalisuutta ja verkkopedagogiikkaa. Koulutuksen toteutus -merkki näyttää, että merkin saanut toimii kouluttajana yhdistyksessä tai järjestössä. Sivis myös tukee ja ohjaa järjestöjen osaamismerkkityötä.

– Innostus ja kiinnostus osaamismerkkien käyttämiseen säilyy ja kasvaa, mutta merkkien tunnettuus ja käyttöaste voisi olla vielä laajempaa. Tiedon levittämiseen kaivataankin uusia kanavia, toteaa Jeronen.

Uutta tietoa ja jatkuvaa kehitystyötä

Osaamiskeskus Kentaurin elokuussa julkaistu Selvitys järjestöjen nuorille myönnettävien osaamismerkkien käytöstä  tuo uutta tietoa osaamismerkeistä Suomessa. Yksi  yllättävistä tuloksista oli, että monet järjestöt kokivat osaamismerkkien käyttämiseen liittyvän tekniikan haastavana.

– Oli tärkeää huomata, että tekniset ratkaisut eivät olekaan niin toimivia kuin on oletettu. Onneksi tekniikkaa ja tunnettuuden edistämistä ratkotaan monella eri suunnalla, Eeva Jeronen sanoo.

Esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö perustivat viime vuonna osaamisen tunnistamisen työryhmän. Sen tavoitteena on selvittää, miten työpaikoilla ja koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamista voidaan edistää ja tehostaa. Lisäksi työryhmä tekee ehdotuksen käynnistettävistä piloteista.

Onneksi tekniikkaa ja tunnettuuden edistämistä ratkotaan monella eri suunnalla.

Myös Opetushallitus on mukana osaamismerkkeihin liittyvä kehitystyössä. Työn alla on muun muassa digiperustaitojen osaamismerkistö.

– Siviksen oman kehitystyön lisäksi nämä valtakunnalliset hankkeet lisäävät osaamismerkkien tunnettuutta sekä ymmärrystä siitä, miten osaamista voi tehdä näkyväksi, Jeronen toteaa.

 

PSST! Kerro meille ideat, toiveet ja tarpeet osaamismerkkien helpompaan käyttöön:
Mikä auttaa innostumaan osaamismerkeistä? 

 

Digitaaliset osaamismerkit

    • Osaamismerkin luojana ja myöntäjänä voi toimia esimerkiksi oppilaitos tai järjestö.
    • Osaamismerkin vastaanottaja ja näyttäjä voi olla esimerkiksi opiskelija, vapaaehtoinen tai luottamustoimija.
    • Opintokeskus Sivis käyttää merkkien luomiseen, myöntämiseen ja hallinnointiin Open Badge Factory -palvelua. Sivis on myös jäsen Badge Finland -verkostossa.
    Siviksen osaamismerkit

Lisätietoja