9.9.2022 Pinnalla NYT

Osaamismerkkiselvitys osoittaa hyödyt ja huolet

Osaamiskeskus Kentauri selvitti, miten nuorten kanssa toimivat järjestöt myöntävät osaamismerkkejä. Samalla selkiytyivät merkkien hyödyt ja käyttöön liittyvät esteet.

 
Järjestöt pitävät osaamismerkkejä hyödyllisinä, mutta tekniikan hallintaan kaivataan tukea.

Heti alkuun Osaamiskeskus Kentaurin ja Opintokeskus Siviksen asiantuntija Sanna Saarimaa yllättyi. Etsiessään haastateltavia osaamismerkkiselvitykseen paljastui, että osaamismerkkejä käyttäviä nuorisoalan järjestöjä on odotettua vähemmän. Haastatteluun saatiin kahdeksan järjestöä.

– Kaikki järjestöt olivat sitä mieltä, että osaamismerkit ovat hyödyllisiä, mutta haasteitakin koettiin paljon, Saarimaa kertoo.

Toiminta jäsentyy ja osaaminen näkyy

Osaamismerkit auttavat järjestöjä esimerkiksi jäsentämään omaa koulutusta ja toimintaa. Osaamismerkkejä varten järjestön on kuvattava, mitä osaamista toiminnassa saavutetaan. Samalla järjestö joutuu pohtimaan ja selkeyttämään omaa toimintaansa. Merkit voivat toimia myös koulutuksen suunnittelun ohjaajana tai tukena perehdytyksessä.

Järjestöjen yhteistyö ja yhteisten merkkien kehittäminen voisi edistää merkkien tunnettuutta.

Osaamismerkin saaja taas saa digitaalisen välineen, jolla voi helposti nostaa esiin omaa osaamista. Samalla oman osaamisen hahmottaminen ja sanoittaminen helpottuu. Osaamismerkkejä voi hyödyntää esimerkiksi opiskelu- tai työpaikkaa hakiessa.

– Osaamismerkkien käytöstä on paljon hyötyä sekä nuorelle että järjestölle, mutta hyödyt pitäisi saada tuotua nykyistä paremmin esiin. Järjestöjen yhteistyö ja yhteisten merkkien kehittäminen voisi edistää merkkien tunnettuutta, Saarimaa pohtii.

Resurssit, tekniikka ja tunnettuus huolenaiheina

Selvityksen perusteella voidaan sanoa, että osaamismerkkien käyttämiseen liittyvää tekniikkaa pidetään hankalana. Lisäksi osaamismerkkien luomiseen ja myöntämiseen käytettävän Open Badge Factory -palvelun maksullisuus on este etenkin pienille järjestöille.

Kaikki merkin saajat taas eivät halua rekisteröityä tai ladata sovellusta merkin vastaanottamiseksi. Joissain tapauksissa puolet osaamismerkin saajista jätti merkin vastaanottamatta.

Kaiken kaikkiaan osaamismerkkeihin perehtyminen vaatii aikaa ja vaivannäköä.

– Niin merkkien hakemisessa, käyttämisessä kuin vastaanottamisessa tarvitaan ohjaamista. Jos merkkien vastaanottaminen jää yksilön omaksi tehtäväksi, niitä otetaan vähemmän vastaan. Lisäksi järjestön sisällä pitää olla tietoa merkkien hyödyistä ja yhteinen päätös merkkien käytöstä, Saarimaa sanoo.

Selvityksen perusteella parhaiten osaamismerkkien käyttöönotto onnistuu, kun osaamismerkit ja niiden hakeminen on rakennettu osaksi järjestön toimintaa tai koulutusta. Esimerkiksi hankkeissa osaamismerkkien käyttö loppuu usein hankkeen päättyessä.

Kaikissa haastatteluissa nousi esiin osaamismerkkien tunnettuuden puute. Haastatellut myös toivoivat esimerkkejä merkkien  hyödyistä ja käyttömahdollisuuksista.

Pika-apua myöntämiseen ja lisää viestintää

Osaamiskeskus Kentaurissa ryhdyttiin saman tien korjaamaan epäkohtia. Esimerkiksi Kentaurin osaamismerkkejä voi nyt hakea myös suoraan Kentaurilta. Aiemmin merkkien myöntäminen oli yksinomaa järjestöjen vastuulla.

– Totesimme, että järjestelmä ei saa olla este, jos merkkejä halutaan hakea. Siksi osaamismerkkejä voi nyt hakea suoraan Kentaurilta, jos esimerkiksi omalla taustajärjestöllä ei ole merkkilisenssiä.

Järjestelmä ei saa olla este, jos merkkejä halutaan hakea.

Lisäksi Kentaurissa tehostettiin viestintää. Kentaurin verkkosivulle luotiin nuorille suunnatut ohjeet osaamismerkkien vastaanottamiseen. Nuoria varten kuvattiin myös video, jossa somevaikuttaja Nuppu Oinas kertoo, miksi osaamismerkit ovat hyödyllisiä. Lisäksi on tulossa ohjemateriaalia järjestöille.

– Joissakin maissa osaamismerkeistä saa lisäpisteitä esimerkiksi armeijassa tai oppilaitokseen pyrkiessä. Se kasvattaa innostusta ja merkkien käyttöä, kun huomataan, että mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen on hurjasti. Suomessakin voitaisiin nostaa osaamismerkkien arvoa, Saarimaa uskoo.

 

Osaamismerkkiselvitys ja tietoa Kentaurin osaamismerkeistä

 

PSST! Kerro meille ideat, toiveet ja tarpeet osaamismerkkien helpompaan käyttämiseen:

Mikä auttaa innostumaan osaamismerkeistä?

Katso video

Somevaikuttaja Nuppu Oinas kertoo videolla, miksi osaamismerkit ovat hyödyllisiä.

Lisätietoja