14.9.2022 Siviksen äänellä

Mitä sinä osaat ja miten näytät sen?

On tärkeää, että järjestötoiminnasta ja koulutuksesta karttunut osaaminen voidaan myös sanoittaa. Siviksellä on runsaasti koulutusta ja palveluja järjestöissä syntyvän osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Oppimista tapahtuu helposti ja lähes huomaamatta missä vain: harrastuksissa, vapaa-ajalla, kotona, töissä tai opinnoissa.

Siviksellä on runsaasti koulutusta ja palveluja järjestöissä syntyvän osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Mitä sinä osaat tai haluaisit oppia? Tutustu Siviksen syksyn koulutustarjontaan ja ilmoittaudu mukaan!

Osaamisidentiteetti muodostuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Se rakentuu erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä.

Syyskuun alussa järjestettiin valtakunnallinen Osaaminen näkyviin -viikko. Sen päätavoitteena oli innostaa ihmisiä huomaamaan omaa osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi.

Eräs viikon kiinnostavista sisällöistä oli osaamisidentiteettiin liittyvät pohdinnat. Osaamisidentiteetillä tarkoitetaan niitä ihmisen taitoja, kykyjä ja ominaisuuksia, jotka kiinnostavat ja motivoivat häntä. Osaamisidentiteetti muodostuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Se rakentuu erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä toimimalla, oppimalla ja osaamista reflektoiden.

Mikä ihmeen osaamisidentiteetti? -webinaarissa 4H-liiton kehityspäällikkö Hilkka Näse kertoi kokemuksiaan aiheesta omassa järjestössään. Nuoret lisäävät omaa osaamistaan luontevasti tekemällä oppien. Järjestötoimintaan osallistuvien osaaminen lisääntyy toiminnassa ja koulutuksen avulla tekemällä oppien. Näse kuvaili, miten nuorten osaaminen lisääntyy tekemällä oppimalla sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

On tärkeää, että järjestötoiminnasta ja koulutuksesta karttunut osaaminen voidaan myös sanoittaa esimerkiksi todistukseen. Osaamisen kuvaus todistuksessa voi auttaa nuorta tunnistamaan omaa osaamistaan. Se voi myös auttaa sanoittamaan omaa osaamista eri elämäntilanteissa vapaa-ajalta opintoihin tai työelämän pyörteisiin.

Kirjoittaja