10.9.2022 Koulutukset

Mitä järjestöissä tulisi osata? Vastaa ja kerro!

Opintokeskus Sivis kartoittaa kaikkien Suomen järjestöjen ja yhdistysten osaamis- ja koulutustarpeita. Vastaa osaamistarvekyselyyn 5.10. mennessä ja auta selvittämään, miten maailman myllerrys vaikuttaa osaamistarpeisiin.

Kaksi ihmistä tietokoneen ääressä. Kaksi ihmistä tietokoneen ääressä. Kyselyyn voivat vastata kaikki, jotka ovat jäsenenä tai aktiivisena toimijana jossain yhdistyksessä tai järjestössä.

Siviksen osaamistarvekysely tehdään kahden vuoden välein. Miksi siihen vastaaminen on erityisen tärkeää juuri nyt, Siviksen asiantuntija Marion Fields?

– Järjestöjen maailma on muuttunut rajusti. Koronapandemia vei toiminnan verkkoon ja Ukrainan sota on lisännyt avun tarvetta. Sote-uudistus ja muut toimintaympäristön muutokset haastavat järjestöjä. Onko tällä vaikutuksia niiden työntekijöiden, luottamusjohdon ja vapaaehtoisten osaamistarpeisiin? Nyt on erittäin tärkeää kertoa siitä!

– Kyselyssä on vaihtuva teema. Tänä vuonna erityisenä aiheena ovat verkostot ja ennakointitiedon hyödyntäminen.

Kuka voi vastata kyselyyn ?

– Kysely on tarkoitettu aivan kaikille, jotka ovat jäsenenä tai aktiivisena toimijana jossain yhdistyksessä tai järjestössä. Kannustamme vastaamaan ja jakamaan kyselyä! Kun saamme tarpeeksi vastauksia, voimme paremmin auttaa järjestöjä. Arvomme vastaajien kesken myös kolme 50 euron arvoista kirjalahjakorttia.

Mihin osaamistarvekyselyn vastaukset vaikuttavat?

– Sivis julkaisee tulokset kaikkien hyödyksi. Oppilaitoksena hyödynnämme tuloksia koulutuksen suunnittelussa. Lisäksi tuloksia käyttää opiskelija Anna Wessman YAMK-opinnäytteessään.

Mitä hyötyä kyselystä on Siviksen jäsenjärjestöille? 

– Osaamistarpeet kertovat tulevaisuudesta. Kyselyn tulokset kertovat, mitä järjestöissä tulisi nyt opiskella ja millä tavalla, jotta järjestöt pysyvät asiantuntevina ja saavat ihmiset liikkeelle.

– Järjestökentän koulutustarpeisiin tutustuminen yleisellä tasolla auttaa myös hahmottamaan, mitä yhteisiä tarpeita omalla porukalla on muiden kanssa. Järjestämällä koulutusta yhdessä säästyy resursseja ja näkökulma laajenee!

Vastaa osaamistarvekyselyyn!

 • Nyt on mahdollisuus vaikuttaa. Kerro, minkälaista osaamista järjestöissä ja yhdistyksissä tarvitaan lähivuosina!

  Opintokeskus Sivis kokoaa yhteen järjestöjen tulevaisuuden osaamistarpeita osaamistarvekyselyn avulla joka toinen vuosi. Vuoden 2022 teemana on kestävä tulevaisuus ja verkostoyhteistyö.

  Vastaathan kyselyyn edustamasi organisaation näkökulmasta – voit olla joko vapaaehtoisen, luottamustoimijan tai työntekijän roolissa.

  Kysely toteutetaan sekä suomeksi että ruotsiksi ja siihen voi vastata syyskuun ajan. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Kyselylinkkejä voi myös jakaa vapaasti.

  Vastaajien kesken arvotaan kolme 50 euron arvoista kirjalahjakorttia.

  Vastaathan viimeistään 5.10.2022!

  Osaamistarvekysely suomeksi

  Enkät på svenska

   

  Tutustu vuoden 2020 osaamistarvekyselyn tuloksiin (pdf)

Lisätietoja