5.3.2023 Pinnalla NYT

Laadukas koulutus ja osaavat toimijat ovat järjestön voimavara

Koulutuksen laadun kehittäminen sisältyy Opintokeskus Siviksen jäsenpalveluihin. Laatutyön tavoitteena on varmistaa, että järjestökoulutuksella saadaan järjestölle osaavia toimijoita.
Mia Valanne vastaa järjestökoulutuksen laadun kehittämisestä Siviksessä ja sen jäsenjärjestöissä.

Miten Opintokeskus Sivis auttaa jäsenjärjestöjään koulutuksen laadun kehittämisessä, asiantuntija Mia Valanne?

– Opintokeskus Sivis tukee jäsenjärjestöjensä koulutuksen laadun kehittämistä jäsenpalveluna. Yhteisen kehittämisen tavoitteet ja yksityiskohdat sovitaan aina järjestökohtaisesti, kunkin järjestön yksilöllisiä tarpeita, tilannetta ja voimavaroja kuunnellen. Koulutuksen laadun kehittäminen sidotaan järjestön olemassa oleviin toimintatapoihin, käytänteisiin ja resursseihin, jolloin laatutyöstä ei muodostu muusta toiminnasta irrallista prosessia.

Mitä laadukas koulutus tarkalleen ottaen on?

– Laadukas koulutus vastaa järjestötoimijoiden todellisiin osaamistarpeisiin ja tuottaa arjessa tarvittavaa osaamista. Osaamista tuottava koulutus ja osaavat toimijat ovat järjestön voimavara. Laadukas koulutus mahdollistaa oppijan osaamisen kehittymisen, kun tehdyt opetusvalinnat tukevat yksilön osaamisen kehittymistä. Laajemmassa kuvassa koulutuksen laatu nähdään järjestön kykynä tunnistaa omat koulutukselliset onnistumiskokemukset ja haasteet sekä haluna kehittää omaa koulutustoimintaa jatkuvasti.

Mistä järjestön kannattaa aloittaa koulutuksen laadun kehittäminen? Voiko ensin tehdä vain vähän vai pannaanko heti kaikki uusiksi?

– Laatuteot voivat järjestöstä riippuen liittyä yksittäisen koulutuksen kehittämiseen tai toisaalta vaikka koko järjestön koulutustarjonnan kehittämiseen. Pieniltäkin tuntuvat kehittämistoimet voivat olla merkittäviä laatutekoja. Siviksen kanssa yhteistyössä tehtävä laatutyö tarjoaa mallin ja työkalut koulutuksellisten hyvien käytänteiden ja kehittämistarpeiden tunnistamiseen, käytäntöön viemiseen ja näkyväksi tekemiseen. Työtä ei tehdä yksin, sillä Siviksen asiantuntija on tiiviisti mukana kannattelemassa järjestöjen laatutyötä eteenpäin.

 

Lue lisää koulutustoiminnan kehittämisestä!

Lisätietoja