21.4.2022 Siviksen äänellä

Osaaminen tuottaa hyvinvointia

Merkityksen kokeminen on yksi tärkeimmistä työhyvinvoinnin osatekijöistä. Sivis jäsenjärjestöineen tarjoaa mahdollisuuden nähdä oman työn myönteiset vaikutukset.

Opintokeskus Siviksen hallintopäällikkö Satu-Päivikki Lehtonen. Opintokeskus Siviksen hallintopäällikkö Satu-Päivikki Lehtonen. Opintokeskus Siviksen hallintopäällikkö Satu-Päivikki Lehtonen.

”On ihanaa ja motivoivaa tehdä töitä ihmisten kanssa, joilla on näkemystä, paloa ja halua viedä yhteisiä asioita eteenpäin.”

Tällaisen palautteen saimme Siviksen viimeisimmässä työhyvinvointikyselyssä. Kommentti kuvaa hyvin sivisläisten vahvuuksia tehdä työtään innostavasti.

Siviksessä tehdään säännöllisesti henkilöstön työhyvinvointikyselyitä. Uusimman kyselyn mukaan yli 80 prosenttia sivisläisistä kokee työtehtävänsä mielekkääksi. Organisaatiossa tehdään merkityksellistä työtä -väitteen arvosana on huikea 4,8/5!

Merkityksen kokeminen on yksi tärkeimmistä työhyvinvoinnin osatekijöistä. Tutkimusten mukaan merkityksellisyyttä syntyy silloin, kun on mahdollisuus toteuttaa itseään ja tehdä työnsä kautta jotain hyvää sekä kun työn päämääränä on tuottaa jotakin arvokasta ja omalla työllä on myönteinen vaikutus maailmaan.

Osaaminen auttaa yhdistystä menestymään. Lisäksi järjestöosaamisella on yhteiskunnallista merkitystä.

Opintokeskuksessamme on karkeasti jaoteltuna kahdenlaisia työtehtäviä: sellaisia, joissa autetaan järjestöjä menestymään ja sellaisia, joissa autetaan toisia sivisläisiä auttamaan siinä tehtävässä. Molemmat työtehtävät tuottavat merkityksen kokemuksia.

SivisNYTin jutuista saamme lukea hienoja esimerkkejä siitä, miten järjestöt tekevät ansiokasta työtä: kokoavat ihmisiä yhteen, lisäävät sosiaalista vuorovaikutusta, tarjoavat vertaistukea, kehittävät elämäntaitoja ja vahvistavat demokratian toteutumista. Osaaminen auttaa yhdistystä menestymään. Lisäksi järjestöosaamisella on yhteiskunnallista merkitystä.

Sivis jäsenjärjestöineen tarjoaa paikan kokoontua yhteen ja oppia yhdessä sekä mahdollisuuden nähdä oman työn myönteiset vaikutukset maailmaan. Yhteinen osaamisemme tuottaa hyvinvointia – eikä pelkästään työntekijöille, vaan laajalle joukolle ihmisiä järjestötoimijoista vapaaehtoisiin ja kumppaneista kansalaisiin.

Kirjoittaja