27.5.2023 Pinnalla NYT

”Algoritmien aikakaudella sivistyksen rooli korostuu”

Futuristi, tulevaisuudentutkija Elina Hiltunen muistuttaa megatrendien olevan osa jokaisen sivistystä. Tekoälyn käytön ja valetiedon määrän lisääntyessä huomion kiinnittäminen sivistykseen on entistä tärkeämpää.

Futuristi Elina Hiltunen puhumassa SIVISTYSbrunssilla 9.5.2023. Futuristi Elina Hiltunen puhumassa SIVISTYSbrunssilla 9.5.2023. ”On sivistystä tietää, mistä tulevaisuuden haasteet muodostuvat ja mitä niille voi tehdä jo nyt”, toteaa Elina Hiltunen.

Mitä sivistyneen ihmisen pitää tietää tulevaisuudesta? Futuristi ja tulevaisuudentutkija Elina Hiltunen painottaa megatrendien tuntemisen tärkeyttä.

– Sukeltakaa syvälle megatrendeihin! Tutustukaa mitä megatrendit tarkoittavat ja mitä vaikutuksia ja vaikutusten vaikutuksia niillä on. Pohtikaa, miten järjestötoiminnalla voidaan estää negatiivisia vaikutuksia, Hiltunen kannustaa.

Megatrendien tunteminen on osa jokaisen perussivistystä.

 

Hiltusen mukaan megatrendien tunteminen on osa jokaisen perussivistystä. Megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja digitalisaatio, ovat jo täällä, mutta tulevaisuudessa niillä voi olla vieläkin suurempi merkitys.

– On sivistystä tietää, mistä tulevaisuuden haasteet muodostuvat ja mitä niille voi tehdä jo nyt, toteaa Hiltunen.

Sivistys syntyy tiedoista, taidoista ja käytöstavoista

Maanpuolustuskorkeakoulussa väitöskirjaansa työstävä Elina Hiltunen painottaa sivistyksen olevan hybridi- ja informaatiosotien aikana myös tärkeä maanpuolustustaito. Asiaa ei aina tule ajatelleeksi tästä näkökulmasta, vaikka samaan aikaan verkossa tulee jatkuvasti vastaan väärää tietoa, joka pyrkii horjuttamaan luottamusta yhteiskuntaan.

Maailmanlaajuiseen digiajan haasteeseen voidaan vastata sivistyksen tasoa nostamalla.

– Tänä päivänä meillä on paljon tietoa, mutta väärästä tiedosta ei ole pulaa. Valetieto vie ihmisiä harhaan.

Hiltusen mukaan hyviä esimerkkejä harhaanjohtamisesta ovat The Flat Earth Society -yhteisö, joka uskoo maapallon olevan litteä sekä se, että lapsille annetaan antibioottien sijaan myrkyllistä hopeavettä.

Järjestöillä on erityinen rooli sivistäjinä.

 

Hiltunen tähdentää, että algoritmien aikaan sivistyksen rooli korostuu entisestään.

– Algoritmi tekee valetiedon levittämisestä helppoa. Meistä kaikista jää digitaalinen jalanjälki, jonka avulla voidaan personoida tietoa. Algoritmi tietää, millaiseen tietoon käyttäjä reagoi ja se taas vaikuttaa siihen, millaisia valeuutisia kullekin käyttäjälle syötetään.

Sivistys on tietoa, taitoja ja käytöstapoja. Kulttuuria, käsillä tekemistä, ruuanlaittoa ja muita arjen taitojakaan ei sovi unohtaa.

– Järjestöillä on erityinen rooli sivistäjinä, toteaa Hiltunen.

 

Elina Hiltunen oli pääpuhujana 9.5.2023 SIVISTYSbrunssilla, jossa juhlittiin 80-vuotiasta Opintokeskus Sivistä ja Sivistysviikkoa. Hiltunen puheenvuoron otsikkona oli ”Tulevaisuuden sivistys ja osaaminen”.

 

Teksti: Carolina Rebhan
Kuva: Sivis / Susanna Nordvall

Mitä taitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan?

 • Futuristi Elina Hiltusen lista tulevaisuudessa hyödyllisistä taidoista:

  • Tiedonhakutaidot
  • Yleissivistys
  • Medialukutaito ja -kriittisyys
  • Ryhmätyötaidot
  • Empatia
  • Stressinhallinta ja paineensietokyky
  • Luovuus
  • Ongelmanratkaisutaidot
  • Uuden oppiminen ja vanhan poisoppiminen
  • Ympäristötaidot
 •  

  • Kulttuuriosaaminen
  • Teknologiaymmärrys
  • Kyber(turva)osaaminen
  • Digitaidot
  • Yrittäjyys ja itsensä johtaminen
  • Esiintymis- ja viestintätaidot
  • Juostavuus ja muutoskyvykkyys
  • Ennakointitaidot
  VIDEO: Elina Hiltunen | Tulevaisuus & työelämän taidot

Siviksen 80-vuotisjuhlalogo.