25.2.2022 Pinnalla NYT

Uusi koulutus tukee muutoskykyä ja kestävää toimintaa

Sote-alan järjestöt ja pienet yritykset pääsevät kohentamaan muutoskykyään sekä ennakoinnin ja kestävän toiminnan taitojaan KESTO-koulutushankkeessa. Ilmoittautuminen maksuttomaan koulutukseen on alkanut!

Muutosjohtaminen, ennakointi ja kestävä toiminta. Ne ovat kolmen kärki KESTO Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta -hankkeen koulutuksissa. Näitä taitoja parannetaan ja kehitetään kaksivuotisessa koulutushankkeessa.

Taustalla on sote-alan toimijoiden tarve saada tukea johtamiseen ja uusia näkökulmia. Sivis huomasi johtamisosaamisen vahvistamisen tarpeen aikaisemmissa yhteishankkeissaan. Lisäksi koronapandemia toi esiin, miten tärkeää on parantaa järjestöjen muutosvalmiutta.

– Muutosvalmiudesta huolehtiminen on työpaikan yhteinen asia. Tavoitteena on, että työhyvinvointi säilyy myös poikkeuksellisissa tilanteissa, Siviksen asiantuntija ja KESTO-hankkeen projektipäällikkö Heidi Ristolainen sanoo.

Muutoskyvyn lisäksi koulutushankkeen keskiössä on kestävän toiminnan kehittäminen. Sote-alan liiketoiminnan tulee olla ekologista ja taloudellista, mutta samaan aikaan myös laadukasta ja sosiaalisesti kestävää.

– Kilpailu kiristyy ja siksi haluamme tarjota näkökulmia, miten tehdään sosiaalisesti kestävää ja laadukasta asiakastyötä. Taloudellisesti kestävä toiminta voi olla myös laadukasta.

Koulutusta etänä ja verkostoitumista paikan päällä

KESTO-koulutushankkeen tavoitteina ovat muutosjohtamisen hyödyntäminen koronapandemiasta toipumisessa, tulevaisuuden ennakoinnin ja osallisuuden lisääminen, kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttäminen toimintasuunnitelmiin ja alueellinen verkostoituminen.

– Hankkeen tavoitteena on löytää menetelmiä ja tapoja, joilla työpaikat voivat osallistaa koko henkilöstönsä yhteiseen työhön muutosten keskellä, toteaa Heidi Ristolainen.

Tavoitteena on, että työhyvinvointi säilyy myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Tavoitteiden toteuttaminen alkaa keväällä etäkoulutuksissa. Kolmessa etäkoulutuksessa on teemapäivät: muutosjohtaminen 3.5.2022, tulevaisuuden ennakointi 31.5.2022 sekä kestävä toiminta ja laatuajattelu 7.6.2022. Koulutuksista saa digitaalisen osaamismerkin.

Lisäksi järjestetään alueelliset vertaisoppimispäivät. Niiden ideana on verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa ja selvittää, miten uudet toimenpiteet on otettu työyhteisöissä käyttöön.

KESTO-hankkeessa syntyvää aineistoa tallennetaan Sotenavigaattori.fi-verkkosivustolle.

Mukaan pääsyn edellytyksenä on sote-alan liiketoiminta

Ilmoittautuminen maksuttomaan KESTO-koulutushankkeeseen on alkanut. Mukaan voivat hakea uusimaalaiset ja varsinaissuomalaiset sote-alan pienet ja keskisuuret yritykset sekä järjestöt, joilla on sote-alan liiketoimintaa. Kohderyhmänä ovat sote-alan järjestöjen ja pk-yrityksien johto, lähijohto ja hr-vastaavat. Tavoitteena on saada mukaan yhteensä 120 osallistujaa kaikkiaan 80 eri työpaikasta.

– Punaisena lankana on, että työyhteisöihin rakennetaan hyvän yhteistyön kulttuuri, jossa on toimivat käytännöt ja osaamisen kehittämisen tahto. Silloin toimintakyky säilyy uusissa tilanteissa, tiivistää Ristolainen.

 

Ilmoittaudu KESTO-koulutushankkeeseen

KESTO-hankkeen logo.

KESTO – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta

  • Koulutushanke, jossa parannetaan muutosjohtamisen, ennakoinnin ja kestävän toiminnan taitoja sote-alan järjestöissä ja pk-yrityksissä.
  • Tavoitteena on saada mukaan yhteensä 120 osallistujaa 80 eri työpaikasta Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla.
  • Maksuttomaan koulutukseen voivat päästä sote-alan yritykset ja järjestöt, joilla on sote-liiketoimintaa.
  • Hankkeen päätoteuttaja on Opintokeskus Sivis ja kumppani Turun ammattikorkeakoulu.
  • Työ alkoi lokakuussa 2021 ja päättyy elokuussa 2023.
  • Rahoittajana on React-EU/ESR (Hämeen Ely).
KESTO-hanke

PSST! Huomasitko Tulevaisuuden osaajaksi -koulutuksen?

Siviksen Tulevaisuuden osaajaksi -koulutus 30.3.2022 perehdyttää osaamisen johtamiseen.

Koulutuksessa saat näkökulmia osaamiseen strategisena menestystekijänä. Koulutuksessa käsitellään osaamisen ja oppimisen johtamisen rooleja ja vastuita. Lisäksi kuulet, mitkä ovat osaamispääoman viisi tasoa ja millaisia käytännön tekoja ne sisältävät.

Verkkokoulutuksen kouluttajana toimii valmentaja, konsultti ja kirjailija Riitta Hyppänen CM & HR Consulting Oy:stä. Hän on työelämän ja työyhteisöjen kehittäjä ja uudistaja, jolla on vankka osaaminen strategisesta osaamisen kehittämisestä.

 

Tulevaisuuden osaajaksi -koulutus

 

 

Lisätietoja