5.9.2022 Koulutukset

KESTO-koulutukset tuovat kestävää muutososaamista sote-alalle

Sote-alan järjestöt ja pienet yritykset pääsevät kohentamaan muutoskykyään sekä ennakoinnin ja kestävän toiminnan taitojaan KESTO-koulutuksissa. Ilmoittautuminen maksuttomiin koulutuksiin on käynnissä.

Ihmiset ympyrässä katsomassa alas. Ihmiset ympyrässä katsomassa alas.

Muutosjohtaminen, ennakointi ja kestävä toiminta. Ne ovat kolmen kärki KESTO Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta -hankkeen koulutuksissa. Näitä taitoja parannetaan ja kehitetään kaksivuotisessa koulutushankkeessa.

Taustalla on sote-alan toimijoiden tarve saada tukea johtamiseen ja uusia näkökulmia. Sivis huomasi johtamisosaamisen vahvistamisen tarpeen aikaisemmissa yhteishankkeissaan. Lisäksi koronapandemia toi esiin, miten tärkeää on parantaa järjestöjen muutosvalmiutta.

– Muutosvalmiudesta huolehtiminen on työpaikan yhteinen asia. Tavoitteena on, että työhyvinvointi säilyy myös poikkeuksellisissa tilanteissa, Siviksen asiantuntija ja KESTO-hankkeen projektipäällikkö Heidi Ristolainen sanoo.

Muutoskyvyn lisäksi koulutushankkeen keskiössä on kestävän toiminnan kehittäminen. Sote-alan liiketoiminnan tulee olla ekologista ja taloudellista, mutta samaan aikaan myös laadukasta ja sosiaalisesti kestävää.

– Kilpailu kiristyy ja siksi haluamme tarjota näkökulmia, miten tehdään sosiaalisesti kestävää ja laadukasta asiakastyötä. Taloudellisesti kestävä toiminta voi olla myös laadukasta.

Tavoitteena työhyvinvoinnin parantaminen

KESTO-koulutushankkeen tavoitteina ovat muutosjohtamisen hyödyntäminen koronapandemiasta toipumisessa, tulevaisuuden ennakoinnin ja osallisuuden lisääminen, kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttäminen toimintasuunnitelmiin ja alueellinen verkostoituminen.

– Hankkeen tavoitteena on löytää menetelmiä ja tapoja, joilla työpaikat voivat osallistaa koko henkilöstönsä yhteiseen työhön muutosten keskellä, toteaa Heidi Ristolainen.

Tavoitteena on, että työhyvinvointi säilyy myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Tavoitteiden toteuttaminen alkoi kevään etäkoulutuksissa. Nyt syksyllä pyörähtää käyntiin uusi  koulutuskierros.

Kestävän muutoksen johtaja sote-alalla -koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta teemapäivästä, joiden aiheina ovat muutosjohtaminen, tulevaisuuden ennakointi sekä kestävä toiminta ja laatuajattelu. Osallistuja voi valita, haluaako osallistua kaikkiin kolmeen päivään vai vain osaan.

Etänä järjestettävistä koulutuksista saa digitaalisen osaamismerkin. KESTO-hankkeessa syntyvää aineistoa tallennetaan myös Sotenavigaattori.fi-verkkosivustolle.

Kohderyhmänä sote-alan järjestöt ja yritykset

Maksuttomat koulutuksiin voivat osallistua uusmaalaiset ja varsinaissuomalaiset sote-alan pienet ja keskisuuret yritykset sekä järjestöt, joilla on sote-alan liiketoimintaa. Kohderyhmänä ovat sote-alan järjestöjen ja pk-yrityksien johto, lähijohto ja hr-vastaavat. Tavoitteena on saada mukaan yhteensä 120 osallistujaa kaikkiaan 80 eri työpaikasta.

– Punaisena lankana on, että työyhteisöihin rakennetaan hyvän yhteistyön kulttuuri, jossa on toimivat käytännöt ja osaamisen kehittämisen tahto. Silloin toimintakyky säilyy uusissa tilanteissa, tiivistää Ristolainen.

Tule mukaan koulutukseen!

 • Kestävän muutoksen johtaja sote-alalla

  To 27.10. klo 9–14 Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

  • Oman ja työyhteisön resilienssin kasvattaminen
  • Muutoksen johtaminen arjessa
  • Tunneälyn merkitys
  • Luovuus ja itseohjautuvuus

  Ti 15.11. klo 9–14 Tulevaisuuden ennakointi

  • Tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen
  • Yhteiset ennakointimenetelmät
  • Innovaatiot – visioista toteutukseen

  Ti 29.11. klo 9–14 Kestävä kehitys ja toimintakulttuuri sote-alalla

  • Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä toiminta sote-alalla
  • Laatutyö osana organisaation kehittämistä
  Lue lisää ja ilmoittaudu
KESTO-hankkeen logo.

KESTO – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta

 • Koulutushanke, jossa parannetaan muutosjohtamisen, ennakoinnin ja kestävän toiminnan taitoja sote-alan järjestöissä ja pk-yrityksissä.
 • Tavoitteena on saada mukaan yhteensä 120 osallistujaa 80 eri työpaikasta Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla.
 • Maksuttomaan koulutukseen voivat päästä sote-alan yritykset ja järjestöt, joilla on sote-liiketoimintaa.
 • Hankkeen päätoteuttaja on Opintokeskus Sivis ja kumppani Turun ammattikorkeakoulu.
 • Työ alkoi lokakuussa 2021 ja päättyy elokuussa 2023.
 • Rahoittajana on React-EU/ESR (Hämeen Ely).
KESTO-hanke

Lisätietoja