8.5.2024 Koulutukset

Siviksen alkusyksyn koulutustärpit – opitaan yhdessä!

Haluaisitko kehittyä järjestökouluttajana, oppia uutta Yhdistystoiminnan verkkokursseista tai kuulla lisää Koulutusmalleista? Siviksen alkusyksyn ensimmäiset koulutukset on julkaistu. Tutustu koulutuksiin ja ilmoittaudu mukaan!
Neljä henkilöä työskentelee hyväntuulisina tietokoneella. Neljä henkilöä työskentelee hyväntuulisina tietokoneella.

Elo-syyskuun koulutuskalenterissa

 

 

Digitaitojen alkeet -koulutuksessa 14.–28.8.2024 Helsingissä otetaan haltuun digiperustaidot. Koulutuksessa käydään läpi digiperustaitoja, jotka ovat tärkeitä arjessa, työssä ja opinnoissa. Koulutus sisältää tehtäviä ja yhdessä oppimista kouluttajan ohjauksessa. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet digitaitojen kehittämiseen itsenäisesti.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 12.8.2024 mennessä >>

 

Yhdistystoiminnan verkkokurssien info ja ajankohtaiset ke 21.8. klo 9–10.30 kokoaa yhteen tiedot Siviksen kehittämistä Yhdistystoiminnan verkkokursseista ja kertoo, miten kursseja kannattaa hyödyntää järjestön tai yhdistyksen koulutustoiminnassa. Yhdistyskehittäjä-, Yhdistysviestijä-, Vapaaehtoisjohtaja-, Verkkovertaisohjaaja- ja Yhdistysvaikuttaja-verkkokurssien avulla järjestöt voivat toteuttaa koulutuksia omille kohderyhmilleen. Verkkokurssit sisältävät käyttövalmiin koulutusaineiston, jonka avulla jäsenjärjestöt voivat organisoida koulutuksia omille yhdistystoimijoille, vapaaehtoisille sekä paikallisyhdistyksille. Helppoa ja kätevää!

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 20.8.2024 mennessä >>

 

Järjestökouluttaja-koulutuksessa 22.8.–26.9. kehität kouluttajan osaamistasi. Koulutuksessa osallistuja tutustuu mm. järjestökouluttajan rooliin järjestön edustajana ja koulutusten suunnitteluun kohderyhmät ja saavutettavuus huomioiden sekä pääsee kehittämään esiintymis- ja ohjaustaitoja. Koulutus on tarkoitettu Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöjen työntekijöille ja vapaaehtoisille, jotka toimivat koulutustehtävissä. Aiempi kouluttajakokemus ei ole välttämätöntä ja koulutuksesta saavat hyötyä niin vasta-alkajat kuin pidempäänkin kouluttaneet.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 14.8.2024 mennessä >>

 

Koulutusmalli tutuksi -koulutuksessa pe 23.8. klo 10–11 otetaan selvää, mikä Koulutusmalli on ja sopisiko se järjestösi käyttöön. Koulutusmallin avulla varmistat yhtenäiset koulutussisällöt ja tarjoat osallistujalle opintopisteitä koulutuksista. Koulutusmalli on Siviksen jäsenjärjestöille tarjoama suunnittelupohja, jonka avulla työstetään usein toistuvalle tai laajalle koulutukselle kehykset, sisällöt ja laajuuden opintopisteinä. Mallin avulla saat ohjattua huomion osaamiseen, jota koulutus tuottaa – näin koulutuksesta on mahdollisimman paljon hyötyä osallistujalle.

Koulutusmalli tutuksi -webinaari aloittaa kolmiosaisen webinaarisarjan. Sarjan toisen osan webinaarissa kuvataan koulutusmallin käyttöön ottamista järjestössä ja kolmannessa osassa perehdytään osaamisen arviointiin koulutusmallikoulutuksissa. Jokaiseen kolmesta webinaarista voi osallistua myös erikseen, mutta suosittelemme kaikkien kolmen webinaarin käymistä.

Ilmoittaudu  mukaan koulutukseen 20.8.2024 mennessä >>

 

Yhdistysviestijä-koulutuksessa 27.8.–1.10.2024 opiskellaan yhdistyksen viestinnän perusasiat: viestinnän tavoitteet, kohderyhmät, ydinviestit sekä viestinnän vastuut yhdistyksen eri tehtävissä. Sisältöjä peilataan koko koulutuksen ajan oman yhdistyksen viestintään. Koulutuksen lopputuloksena laaditaan yhdistyksen viestintäsuunnitelma.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 19.8.2024 mennessä >>

 

Padlet tutuksi -koulutuksessa ke 28.8. klo 9–10.30 osallistuja tutustuu toiminnallisesti Padletin monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Onko Padlet jo tuttu? Kyseessä on virtuaalinen seinä, jota voi käyttää monipuolisesti työkaluna verkkokoulutuksessa. Koulutus sisältää alustuksen Padletin perustoiminnoista, jonka jälkeen osallistujat pääsevät kokeilemaan monenlaisia Padlet-seiniä käytännössä.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 26.8.2024 mennessä >>

 

Koulutusmalli käyttöön -koulutus pe 6.9. klo 10–11 tutustuttaa koulutusmallien käyttöön! Kiinnostaisiko tietää, kuinka järjestö voi suunnitella koulutusmallin ja toteuttaa koulutuksen koulutusmallin pohjalta? Kuinka koulutuksen suunnittelu ja käytännön toteutus nivoutuvat yhteen osaamisperusteisessa koulutuksessa? Entä mitä pitää huomioida, kun järjestetään koulutusmallin pohjalta koulutus?  Kolmiosaisen webinaarisarjan toisessa osassa kuulet vastaukset kysymyksiin tietoiskujen kautta ja opit lisää koulutusmalleista!

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 3.9.2024 mennessä >>

 

Yhdistystoiminnan verkkokurssit käyttöön -koulutus ma 9.9. klo 13–14.30 on oiva tapa tutustua Siviksen jäsenjärjestöjen käytössä oleviin Yhdistystoiminnan verkkokursseihin! Tule tutustumaan kursseihin ja niiden käyttöönottoon yhdessä Siviksen asiantuntijoiden kanssa. Kurssiperheeseen kuuluu seuraavat verkkokurssit: Yhdistyskehittäjä, Yhdistysvaikuttaja, Yhdistysviestijä, Vapaaehtoisjohtaja ja Verkkovertaisohjaaja. Kurssit sisältävät käyttövalmiin koulutusaineiston. Järjestöjen tehtävänä on huolehtia koulutuksen ohjaamisesta ja käytännön toteutuksesta. Hyödyllistä ja kätevää!

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 8.9.2024 mennessä >>

 

Kaikkien-malli kouluttajan työkaluna -koulutuksessa ti 10.9. klo 12.30–15 osallistuja tutustuu aikuisten perustaitojen vahvistamiseen suunniteltuun Kaikkien-malliin. Koulutatko tai toimitko ryhmän ohjaajana? Tule oppimaan, kuinka hyödynnät Kaikkien-mallia omassa koulutuksessasi. Kaikkien-malli auttaa sinua toteuttamaan osallistavan ja innostavan koulutuksen. Tämän webinaarin jälkeen sinulla on yksi työkalu lisää kouluttajan tai ohjaajan työkalupakissasi!

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 3.9.2024 mennessä >>

 

Kestävän elämän aakkoset järjestöille -koulutus to 12.9. klo 13–14.30 innostaa kestävämpään järjestötoimintaan. Onko yhdistyksesi tai järjestösi kiinnostunut keinoista edistää sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävää elämää toiminnassaan? Tämän webinaarin avulla pääset siinä alkuun! Esittelemme sinulle kestävän elämän peruskäsitteitä ja sen edistämiseen järjestöissä tarkoitettuja työkaluja ja menetelmiä. Kuulet, miten toiminnassa voi ottaa huomioon ympäristö- ja saavutettavuusnäkökulman. Järjestöpuheenvuoron tilaisuuteen saapuu pitämään ympäristö- ja ilmastoasioiden asiantuntija Heidi Holmroos Marttaliitosta, joka kertoo lisää mm. ympäristömarttojen toiminnasta.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 10.9.2024 mennessä >>

 

Teamsin perusteet -koulutuksessa ma 16.9. klo 13–15 opit, kuinka Teams otetaan käyttöön, miten verkkotapahtumia luodaan, ja kuinka Teamsin erilaisia ominaisuuksia voi hyödyntää osana koulutusta! Miten aktivoida osallistujia, jos emme kohtaa toisiamme kasvotusten verkkokoulutuksessa?  Teamsin perusteet -koulutuksessa tutustut Microsoft Teams-sovellukseen ja sen erilaisiin ominaisuuksiin kuten kokoustoimintoihin. Osallistujalla on hyvä olla perustaidot tietokoneen käyttämisestä. Ota työkalu haltuun Siviksen koulutuksessa!

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 13.9.2024 mennessä >>

 

Vapaaehtoistoiminnan hyödyt ja esteet -webinaari ke 18.9.2024 klo 13–14.30 esittelee tuoreen Vapaaehtoistoiminta Suomessa -kysely tulokset ja nostaa esiin kiinnostavia näkökulmia. Webinaarissa pääset myös ideoimaan yhdessä, miten järjestöt ja muut organisaatiot voivat hyödyntää tuloksia toiminnassaan.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 17.9.2024 mennessä >>

 

Koulutusmalli ja arviointi -koulutus pe 20.9. klo 10–11 tutustuttaa osallistujat arviointiin. Kuinka toteuttaa arviointi osaamisperusteisesti suunnitellussa koulutuksessa? Entä mitä kouluttajan olisi hyvä ottaa huomioon arviointia tehdessään? Tässä koulutuksessa saat vastauksia! Koulutus on viimeinen osa kolmiosaista webinaarisarjaa. Koulutusmalli ja arviointi keskittyy siihen, kuinka osaamisperusteisesti suunnitelluissa koulutuksissa osaamisen arviointia voidaan toteuttaa ja mitkä ovat kouluttajan tehtävät arviointiin liittyen. Käymme läpi myös sitä, miten arvioinnin toteutus on hyvä huomioida jo koulutusmallin suunnittelussa.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 17.9.2024 mennessä >>

 

Koulutusmateriaalia Canvalla -koulutuksessa pe 27.9.2024 tutustut käytännönläheisesti Canvan hyödyntämiseen järjestötyössä ja verkkokoulutusten materiaalin tuotannossa. Opit Canvan keskeisimmät toiminnot, asetukset ja käyttövinkit. Koulutus sisältää käytännön myös harjoittelua Canvalla!

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 25.9.2024 mennessä >>